H.1-H.2 Statické hydraulické zkušební stroje

Statické zkušební stroje řady H. 2 s hydraulickým pohonem jsou určeny pro bezpečné a efektivní testování materiálů a celých výrobků v tahu, tlaku, ohybu a speciální testování vysoko pevnostních materiálů. Tato řada strojů se vyznačuje abnormálně vysokou tuhostí a mechanickou odolností rámu.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady H.1 a H.2

 • Robustní vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností.
 • Dvě – H.1 a čtyři – H.2 tvrdě chromované vodící tyče a fixním vedením příčníku.
 • Modulární provedení  strojů s fixním – série 00 nebo pohyblivým příčníkem – série 01
 • Výkonné kompaktní hydraulické agregáty řady HAS s nízkou hladinou hluku <65 dB
 • Diagnostika hydraulického agregátu HALT 18 ovládána TOUCH LCD SIEMENS ve standardu
 • Řízení pohybu příčníku proporcionálním ventilem s možností řízení v silové a poziční smyčce. 
 • Stroje řady H.1 a H.2 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850-SIL 1/PL.
 • Silový snímač pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Možnost rozšíření rámu série 01 o automatický hydraulický přesun a upnutí příčníku
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Integrace hydraulických čelisti s klínovým nebo bočním přítlakem, různých přípravků atd.
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

 

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady H.1 a H.2

Zkouška tahem na normalizovaném vzorku s extenzometrem

Tahová zkouška vysokopevnostních materiálů v hydraulických klínových čelistech dle normy EN ISO 6892-1 s kontaktním extenzometrem do úplného roztržení.

Zkouška tahem na kulatém vysokopevnostním vzorku

Tahová zkouška vysokopevnostních materiálů v hydraulických čelistech s bočním přítlakem dle normy EN ISO 6892-1.

Zkouška 3 a 4 bodovým ohybem na dřevěných trámcích

Zkouška 3 a 4 bodovým ohybem na zkušebním stroji LabTest 6.500kNH.1 určená pro statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí v souladu s normou s EN 380:1993.

Zkouška tahem na normalizovaném plochém vzorku

Tahová zkouška vysokopevnostních plochých vzorků v hydraulických klínových čelistech dle normy EN ISO 6892-1.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

Zkoušení na strojích LabTest s různým příslušenstvím

S naším sortimentem příslušenství vyzkoušíte všechno …

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová zkouška  s extenzometry v souladu s normou EN ISO 9513 a EN ISO 6892-1

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení kovů, karbonů, plastů, laminátů atd. pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu a krutu dle norem EN 6892-1, EN6892-2 atd.

Zkouška s vysokoteplotní pecí a teplotní komorou

Tahové zkoušky s vysokoteplotní pecí do teploty 1600°C podle ISO 6892-2, teplotní komorou s teplotními rozsahy od -196°C až po 450°C.

MEZERA

Software Test&Motion+

Intuitivní software pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku ohybu a krutu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software Test&Motion+ – BASIC

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

MEZERA

NABÍZÍME PRO VÁS INOVACE A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ – JSME PROFESIONÁLOVÉ

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu

 • Naši specialisté jsou schopni na míru navrhnout a vyrobit stroj nebo automatizovaný systém s vysokou mírou kvality a jedinečnosti
 • V případě technicky vyspělých výrobků začíná optimalizace často s detaily a ve 3D formátech STEP nebo prohlížečích DWF.
 • Při vývoji produktů firmy LABORTECH klademe vysoký důraz na kvalitu, design a cenovou dostupnost našich výrobků.
 • U návrhu strojů a systémů dbáme na minimální ekologickou zátěž a EKODESIGN v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016.
 • Přesnost, spolehlivost, životnost a mechanickou odolnost našich strojů ověřujeme v testovacím a kalibračním centru.

MEZERA

MEZERA

ZAJÍMAVĚ ZÁKAZNICKÉ APLIKACE

ŽELEZNIČNÍ průmysl – vysokorychlostní testování

Servohydraulický zkušební stroj LabTest 6.2000H.2 s vysokou zkušební rychlostí – 25 mm/s pro zkoušení nárazníků, táhlových ústrojí, šroubovek a tažných háků. Použití pro nákladní a osobní kolejová vozidla a lokomotivy v souladu s normami EN 15551EN 15020 +A1,

DŘEVAŘSKÝ průmysl – testování dřevěných trámů

Servohydraulický zkušební stroj LabTest 6.8000H.2 určený pro testování: dřevěných trámů v tahu a 3 a 4 bodovém ohybu v souladu s normami ČSN EN 380 a ČSN EN 310 nebo pro železniční aplikace – kolej – dřevěné příčné a výhybkové pražce ČSN EN 13145 +A1

STROJÍRENSKÝ průmysl – testování vysokopevnostních řetězů

Servohydraulický zkušební stroj LabTest 6.1000H.2 se speciálními čelistmi určený pro zkoušení : krátko článkových řetězů pro účely zdvíhání dle ČSN EN 818-1, řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky tř. 8 – ČSN EN 818-2, vázací řetězy tř. 8 – ČSN EN 818-4 atd.

ŽELEZNIČNÍ průmysl – testování listových pružin

Servohydraulický zkušební stroj LabTest 6.200H.1 určený pro zkoušení : parabolických listových pružin, trapézových listových pružin a šroubových válcovaných pružin. Normy : ČSN EN 10092-2, ČSN EN 13906-1,ČSN EN ISO 2162-1. Konstrukce stroje je v poloautomatickém provedení stejně jako provedení samotné zkoušky.