Snižování energetické náročnosti u zkušebních systémů