Firma LABORTECH se v posledním měsíci zúčastnila tří významných veletrhů spolu s našimi obchodními partnery: CONTROL Stuttgart v Německu, INTERTOOL Wels v Rakousku a IPAR NAPJAI Budapešť v Maďarsku. Tyto akce nám poskytly vynikající příležitost představit naše nejnovější inovace a setkat se s odborníky z oboru.

Na veletrhu CONTROL v německém Stuttgartu jsme s hrdostí představili nový typ rázových kladiv CHKTest 450 z EDICE 30. Tato edice zkušebních strojů a zařízení je navržena na počest 30. výročí firmy LABORTECH a bude nás provázet následující tři roky. Nová edice se pyšní moderním designem, novým firemním logem a pokročilými technologiemi v oboru mechanického zkoušení materiálů.

Veletrh CONTROL Stuttgart

Pro naše partnery v Rakousku a Maďarsku jsme na veletrzích INTERTOOL a IPAR NAPJAI připravili prezentaci robotického pracoviště X-RUNNER pro rázové zkoušky plastů. Toto pracoviště nabízí vysokou přesnost a efektivitu, což ho činí ideálním řešením pro testování plastových materiálů.

Veletrh INTERTOOL Wels

       

Veletrh IPAR NAPJAI Budapešť

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě našich exponátů, našim obchodním zastoupením GGW Gruber & Co GmbH a SSM Testronik GmbH a samozřejmě také všem zákazníkům, kteří navštívili naše stánky. Vaše podpora a zájem o naše produkty jsou pro nás nesmírně důležité a motivují nás k dalšímu vývoji a inovacím.

Těšíme se na další setkání a příležitosti, kde budeme moci představit naše novinky a posílit naše obchodní vztahy.

TEAM LABORTECH

Firma LABORTECH představuje nový zkušební stroj LabTest 6.100.1.30 x určený pro testování talířových, tyčových, typových a výběrových izolátorů a sestav v ohybu. Tento inovativní stroj disponuje maximální zkušební silou 100 kN, zkušební délkou do 5500 mm a výškou ohybu až 2000 mm, čímž plně vyhovuje normám IEC 61952, ČSN IEC 383-1, ČSN IEC 1109, ČSN EN 60305, ČSN EN 61109 a IEC 61952.

 Jednou z hlavních předností tohoto stroje je jeho pracovní upínací délka a ohybová výška, která umožňuje testování velmi dlouhých izolátorů a sestav, jaké se často používají v energetice. Stroj je opatřen kyvným mechanismem, který volně kopíruje ohyb izolátoru a nezanáší do měření chyby. 

Jedním z hlavních důrazů při vývoji tohoto zařízení byla bezpečnost. Zkušební stroj v elektromechanickém provedení je vybaven ochranným bezpečnostním krytem, který splňuje přísné normy ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN ISO 14120. Bezpečnost na pracovišti je pro nás prioritou, a proto jsme se pečlivě postarali o to, aby naše zařízení poskytovalo maximální ochranu jak pro uživatele, tak pro okolí.

S tímto novým zkušebním strojem od firmy LABORTECH můžete mít jistotu, že vaše testování bude prováděno s nejvyšší přesností a bezpečností, a že budete plně splňovat veškeré požadavky platných norem.

TEAM LABORTECH 

VIDEO

Společnost LABORTECH, přední výrobce testovacích strojů, usiluje o posílení svého postavení na trzích Blízkého východu. V týdnu od 15. do 19. dubna 2024 jsme měli tu čest přivítat v naší centrále pana Haima Kravitse, obchodního manažera izraelské firmy Microtech Ltd. Tato společnost nám již několik let poskytuje cenné obchodní a servisní zastoupení v této strategicky důležité regionální oblasti.

Návštěva pana Kravitse byla klíčovou součástí našich oslav 30. výročí založení LABORTECH. Naše manažerské a technické týmy měly příležitost představit řadu inovací a novinek, které firma připravila na tento významný milník. Důraz byl kladen na pokročilé technologie a vývoj nových produktů, které odpovídají specifickým potřebám a požadavkům trhů na Blízkém východě.

Prohlubování obchodních vztahů s firmou Microtech a posílení naší přítomnosti na Blízkém východě jsou strategickými kroky, které reflektují naši snahu o globální expanzi a závazek k dodávce našich zkušebních strojů a zařízení. Věříme, že naše další spolupráce s Microtech povede k vzájemnému růstu a úspěchu obou společností.

Naše partnerství s Izraelem je založeno na dlouholetých obchodních a kulturních vztazích našich zemí, datujících se od roku 1948. Tento historický základ nám umožňuje stavět na pevných základech vzájemné důvěry a spolupráce.

LABORTECH se těší na budoucí projekty a inovace, které přinesou našim zákazníkům na Blízkém východě ještě více možností a řešení v oblasti mechanického testování materiálů. 

TEAM LABORTECH

Firma LABORTECH se specializuje na výrobu zkušebních strojů pro široké spektrum železničního průmyslu. Jsme lídrem v poskytování 100% testování dílů pro železnice, a naše specializovaná zařízení a technologie umožňují provádět dlouhodobé testy klíčových komponent železničních vozidel, železničního svršku, trakčního vedení a dalších komponentů.

Jedním z našich špičkových zkušebních strojů pro železnici je zařízení s označením LabTest 6.50-TS. Tento stroj je navržen pro testování spon, napínacích spon, a pružinových spon vyrobených z pružinové oceli podle normy DBS 918 127 – Deutsche Bundesbahn – v dynamickém režimu.

Díky těmto testům jsou zajištěny nejen kvalita a spolehlivost dílů, ale také maximální bezpečnost pro cestující a pracovníky železnic. Naše společnost pečlivě dodržuje bezpečnostní normy a standardy, a každý díl je podroben přísným kontrolám a testům během celého výrobního procesu.

S firmou LABORTECH máte jistotu, že vaše železniční součásti prošly nejlepšími testy na trhu, což přispívá k bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu.

TEAM LABORTECH

VIDEO

Firma LABORTECH se stala jedním z mála firem na světě, který vyvinul zkušební stroj pro testování metodou HOPKINSON. Stroj HPTest 60 – HIGH STRAIN RATE TESTING ELEMENTS OF HOPKINSON pracuje na principu dělené tyče a je především určen pro kompresní zkoušky materiálů, které jsou vystaveny rázovému zatížení. Jak uvádí Weinong a Bo, zařízení Hopkinsonovo – HPTest 60 není používáno pouze pro kompresní testy. Zkušební stroj HPTest 60 od společnosti LABORTECH se používá k určení dynamických mechanických vlastností ocelí, slitin hliníku, mědi, titanu a dalších technických kovových i nekovových materiálů (zejména plastů, skla, keramiky, pěn a dalších). 

 

Tyto testy lze provádět i za zvýšených teplot, například až do 500 °C. Díky těmto testům je možné získat průběhy křivek napětí, deformace nebo rychlosti deformace, a nebo jen číselnou hodnotu maximálního dynamického napětí působícího na vzorek. Standardní Hopkinsonovy kompresní testy slouží k zjištění mechanických vlastností materiálu při kompresním rázovém stlačení. Zařízení se skládá z vstupní a výstupní tyče, mezi kterými je umístěn vzorek. Urychlený impaktor – náboj dopadá na vstupní tyč a předává jí svou kinetickou energii. 

 

Část kinetické energie impaktoru – náboje je spotřebována na plastickou deformaci vzorku a zbytek přechází do výstupní tyče, která je na konci opřena o pružný blok. Dynamické mechanické vlastnosti jsou určeny z Hopkinsonova testu z elastických pulzů, které jsou snímány dvěma vysokorychlostními tenzometrickými snímači, které jsou připojeny k vysokorychlostní elektronice. Jsme hrdi, že jsme se zařadili mezi několik málo společností na světě. Velké díky patří všem projektantům, aplikačním technikům a programátorům. 

TEAM LABORTECH

VIDEO

Firma LABORTECH se s radostí stala jedním ze sponzorů World Indoor Athletics Tour Silver – BESKYDSKÁ LAŤKA. Tento mezinárodní atletický závod má již 30letou tradici a nyní je nedílnou součástí světového atletického kalendáře. Jsme hrdi, že můžeme podpořit tyto atletické události, které přinášejí do Třince, a do WERK ARENY sportovce z celého světa, ať už jsou to mladí nadějní atleti, nebo zkušení profesionálové. Vyzdvihujeme ducha přátelství a fair play, který prostupuje těmito závody.

 

Naše sponzorská účast v třinecké WERK ARENĚ nám umožnila být svědky úžasného vystoupení světových výškařů a výškařek, kteří předváděli svou excelentní formu. Skvělé sportovní výkony a přátelská atmosféra nechť dále provází tyto atletické závody, ať už jsou pro soutěžící či diváky.

Více informací naleznete na: BESKYDSKÁ LAŤKA

TEAM LABORTECH

VIDEO – WERK ARENA – LABORTECH

V období od 29. do 31. ledna 2024 se konalo výjimečné setkání obchodních partnerů z Německa, Rakouska, Anglie, Itálie a Polska na partnerském dni, pořádaném společností LABORTECH. Toto výjimečné setkání bylo příležitostí ke sdílení zkušeností v oblasti prodeje zkušebních strojů, a zároveň přineslo prostor pro představení nejnovějších inovací, technologií a vizí.

Výměna zkušeností a obchodních strategií

Hlavním cílem partnerského dne byla výměna cenných zkušeností v oblasti prodeje zkušebních strojů. Zástupci společnosti LABORTECH se s obchodními partnery podělili o úspěšné strategie, výzvy a novinky v oblasti zkoušení materiálů. Diskuse se zaměřila na aktuální trendy v průmyslu a možnosti, které nové technologie přinášejí.

Inovace – představené v Showroomu

Firma LABORTECH měla čest přivítat účastníky v prostorách svého showroomu v Opavě. Zde bylo předvedeno moderní robotické pracoviště pro tahové a rázové zkoušky – X-RUNNER, které reprezentuje vrchol v oblasti automatizace v rámci mechanického zkoušení materiálů. Zástupci obchodních partnerů měli možnost vidět, jak tato technologie produkovaná firmou LABORTECH zvyšuje efektivitu a 100% opakovatelnost zkoušek.

Pohled do výrobní haly: výroba zkušebních strojů

Partneři společnosti LABORTECH měli jedinečnou příležitost nahlédnout do samotného procesu výroby zkušebních strojů. LABORTECH Budišov nad Budišovkou hostil návštěvníky ve své výrobní hale, kde se vyrábějí a testují inovativní zařízení pro mechanické zkoušení materiálů. Účastníci měli možnost osahat si nové stroje a lépe porozumět jejich konstrukci a funkčnosti a pochopit detaily, které stojí za kvalitou a spolehlivostí těchto zařízení.

Poděkování Relax Pensionu Schönwald za pohostinnost

Závěrečná jednání a příjemné zakončení dne se odehrály v Relax Pensionu Schönwald. Společnost LABORTECH chce vyjádřit upřímné poděkování za vynikající pohoštění a příjemné prostředí pro poslední diskuse při sklenici vína. Tato chvíle odpočinku a neformálního setkání přispěla k upevnění obchodních vztahů a vytvoření příjemné atmosféry.

Budoucnost spolupráce

Partnerský den s obchodními zastoupeními z Německa, Rakouska, Anglie, Itálie a Polska byl nejen o zkoušení materiálů a inovacích, ale také o budování silných obchodních vztahů a společného směřování do budoucnosti. Společnost LABORTECH se těší na další spolupráci a setkání s obchodními partnery, a to v duchu inovací a pokračujícího rozvoje.

TEAM LABORTECH

 

Je nám ctí oznámit, že firma LABORTECH, s.r.o. uzavřela novou obchodní dohodu o výhradním zastoupení s rakouskou firmou GGW Gruber & Co. GmbH.

Naše společnosti vyznávají stejné hodnoty a firemní strategii, a spojení s tímto novým partnerem otevírá další možnosti prodeje zkušebních strojů a zařízení firmy LABORTECH včetně realizace projektů v oblasti mechanického zkoušení materiálů v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. 

Inovace a technologie GGW Gruber od roku 1946

Již více než sedmdesát let je firma GGW Gruber součástí průmyslu při zpracování kovů a plastů. Známá je rovněž jako kompetentní a spolehlivý spolupracovník pro vše, co se týká rozměrové metrologie. Produkty a služby firmy GGW Gruber podléhají náročným kritériím neustálého zajišťování kvality a auditů. Tyto vlastní požadavky dělají z firmy GGW  Gruber ideálního partnera jak pro firmu LABORTECH, tak i pro podniky a firmy se zvýšeným smyslem pro kvalitu a detail.

Partnerství s renomovanou firmou GGW Gruber je pro naši společnost obrovskou příležitostí k rozvoji a růstu. Důkladná spolupráce a vzájemné porozumění jsou klíčové pro úspěšné a dlouhodobé partnerství.

TEAM LABORTECH

 

Naše společnost LABORTECH, s.r.o. se za podpory a spoluúčasti našeho anglického partnera – společnosti D&A Testing Solutions Ltd a Mr Arta Kharlamova – účastnila v termínu od 1. do 2. listopadu 2023 mezinárodního veletrhu ADVANCED ENGINEERING – BIRMINGHAM V ANGLII.

Účast na veletrhu Advanced Engineering je pro firmu LABORTECH zajímavá, protože má co nabídnout v oblasti pokročilých inženýrských technologií, inovací nebo průmyslových řešení v oblasti mechanického zkoušení materiálů. Zde je několik důvodů, proč firma LABORTECH potvrdila účast na tomto veletrhu: prezentace technologických inovací, získání nových obchodních kontaktů, studium trhu a konkurence, získání mediální pozornosti a zlepšení povědomí o značce LABORTECH.

Naše společnost se aktivně podílí na vývoji a výzkumu nových technologií, a proto hlavním exponátem na stánku bylo představení nové řady elektromechanických zkušebních strojů, které zaujalo zákazníky vynikajícím technickým zpracováním do posledního detailu, metrologickou přesností a technologickou vyspělostí s možností využití výsledků I4.0 při automatizaci zkušebních a kontrolních procesů.

TEAM LABORTECH

Zkušební stroj LabTest SST 6.10-5.1 na testování nosnosti regálových polic je klíčovým zařízením pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti skladování. Tento stroj umožňuje přesně určit maximální hmotnost a zátěž (max. 50kN – 5x10kN na každou polici), kterou může daný regál nebo celkový regálový systém snést, a tím předcházet nehodám a poškození zásob.

Zkušební stroj LabTest SST je vybaven systémem pro monitorování a záznam dat o prováděných testech. To umožňuje dokumentaci výsledků a sledování změn v nosnosti regálů v čase.

Typy testů: Stroj LabTest SST na testování nosnosti regálových polic provádí různé typy testů, včetně statických testů (testuje se nosnost při statickém zatížení) a dynamických testů (simuluje se dynamická zátěž, jako je vkládání nebo vybírání zboží).

Kapacita nosnosti: Každý regálový systém má specifickou kapacitu nosnosti, a stroj na testování je schopen simulovat zátěž blízkou této kapacitě. To zahrnuje jak hmotnost uloženého zboží, tak i jeho distribuci na policích.

Bezpečnostní normy: Stroj na testování nosnosti regálových polic splňuje relevantní bezpečnostní normy, aby bylo zajištěno bezpečné provádění testů.

Monitorování a záznam dat: Stroj je vybaven systémem pro monitorování a záznam dat o prováděných testech. To umožňuje dokumentaci výsledků a sledování změn v nosnosti regálů v čase.

Kalibrace: Důležitou součástí je pravidelná kalibrace stroje firmou LABORTECH, aby se zajistila přesnost výsledků testů.

Výsledky testů: Po provedení testu jsou výsledky dostupné ve vhodném formátu, který umožní rozhodnutí o bezpečnosti regálového systému. To zahrnuje hodnoty nosnosti a další relevantní informace.

Servisní podpora: Důležitý je přístup k servisní podpoře a odborníkům od firmy LABORTECH, kteří mohou provádět údržbu a opravy stroje, když je to potřeba.

LabTest SST 6.10-5.1 – VIDEO

TEAM LABORTECH