LABORTECH mezi TOP 77 společnostmi průmyslového inženýrství v České republice

Jsme nesmírně rádi, že jsme byli zařazeni serverem Beststartup.eu mezi TOP 77 českých firem v oblasti technologií a inovací průmyslového inženýrství.

„Tento článek představuje naše tipy pro nejlepší společnosti průmyslového inženýrství se sídlem v České republice. Tyto StartUpy a společnosti využívají různé přístupy k inovaci v průmyslovém inženýrství, ale všechny jsou výjimečnými společnostmi, které stojí za to sledovat.

Naše společnost byla do výběru zařazena na základě výjimečného výkonu v několika následujících kategoriích:

Inovace

 • Inovativní nápady
 • Inovativní cesta na nové trhy
 • Inovativní produkty

Růst společnosti

 • Výjimečný růst a strategie růstu

Management

Společenský dopad

Toto zařazení mezi TOP české společnosti průmyslového inženýrství je pro nás nejen odměnou, ale také závazkem a motivací se neustále zlepšovat.

Děkujeme všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a zákazníkům, že díky Vám se můžeme neustále rozvíjet.

Tým LABORTECH

Testovací stroje s více zkušebními prostory

Materials testing machines

S chutí se s Vámi pouštíme do těch nejambicióznějších projektů, kdy analyzujeme všechny možné okolnosti a vybíráme z řady možností, tak abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší možné řešení. A někdy tím nejlepším řešením jsou dva zkušební prostory v jednom stroji!

Díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti mechanického zkušebnictví, jsme Vám schopni modifikovat elektromechanický nebo hydraulický stroj tak, aby zkušební prostory odpovídaly přesně Vašim požadavkům a potřebám, a to v souladu se všemi platnými normami a standardy.

Varianta s vícero zkušebními prostorami se stává u našich zákazníků čím dál tím oblíbenější modifikací, a to např. pro zkoušky v tahu, tlaku, krutu či ohybu u kovových, betonových, plastových a dalších materiálů.

Tahové zkoušky

Varianta dvou zkušebních prostorů v rámci jednoho stroje s sebou přináší řadu výhod např.:

 • Prokazatelně se snižují pořizovací investiční náklady… namísto 2 strojů Vám stačí pouze 1. tzv. 2v1 či dokonce 3v1.
 • Značné snížení provozních nákladů a prostorových dispozic Vašich zkušeben.
 • Zvýšení přesnosti Vašeho zkoušení, a to díky vhodně zvoleným siloměrům, přípravků a definic zkoušení.

Chcete se dozvědět více o strojí s více zkušebními prostory? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

TÝM LABORTECH

LABORTECH držitelem certifikace ČSN EN ISO 14001:2016

V LABORTECHU jsme vždy kladli velký důraz, aby naše produkce a činnosti spojené nejen s výrobou měla co možná nejmenší dopad na životní prostředí!

„ŠETRNĚJŠÍ PŘÍSTUP K EKOSYSTÉMU JE CESTOU ZARUČUJÍCÍ BUDOUCNOST“

„BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ“

  Naše snažení a přesvědčení vedoucí k ekologické šetrnosti jsme stvrdili mezinárodní certifikací ČSN EN ISO 14001: 2016, upravující systém environmentálního managementu. Tím jsme zaručili stálost a kontinuitu v našem přesvědčení, a zavázali jsme se, že budeme neustále hledat ekologicky šetrnější řešení.

LABORTECH - 14001

TÝM LABORTECH

 

Dynamické zkoušení lomové houževnatosti ASTM E399

Dynamické zkoušení materiálu

Dynamický servohydraulický zkušební stroj LabTest 6.250H.5 

 se v nedávném čase stal součástí zkušební laboratoře ukrajinské firmy INTERPIPE NTRP, globálního výrobce ocelových trubek a železničních kol. Tento zkušební stroj, vybaven o příslušenství jako je teplotní komora či kontaktní průtahoměr, byl navržen a koncipován tak, aby v dynamickému zkušebním režimu zajišťoval testování a měření lomové houževnatosti u CT kovových vzorků se  zatížením až do 250 kN a při maximální zkušební frekvenci 50 Hz. Zkoušky probíhají podle norem ASTM E399 a ISO 12737.

Zkouška lomové houževnatosti

Normy ASTM E399 a ISO 12737 popisují stanovení lomové houževnatosti kovových materiálů únavovými zkouškami  tzv.“předpraskaných“ vzorků o tloušťce 1,6 mm (0,063 palce) nebo větší. Síla je aplikována buď v tahu, nebo v tříbodovém ohybu. Lomová houževnatost charakterizuje odolnost materiálu proti lomu v různém teplotním prostředí za přítomnosti ostré trhliny pod lineárně-elastickým napětím a silným tahovým napětím.

Všechny naše axiální servohydraulické dynamické testovací stroje jsou poháněny hydraulickými agregáty řady HAD s konstantním tlakem 210 nebo 280 bar. Tyto hydraulické agregáty jsou plně v souladu se systémem průmyslu 4.0, a to díky vzdálenému připojení a neustálému vyhodnocování snímačů, čímž je zajištěna permanentní kontrola stavu a predikce možných poruch agregátu. Speciální protihlukových akustický kryt s integrovaným chladícím systémem garantuje snížení hlučnosti pod 65 dB a chlazení celého hydraulického agregátu.

Agregáty HAD jsou  schopny intuitivně regulovat tlak a množství oleje ve válci tak, čímž je snižována samotná spotřeba oleje a energetická náročnost systému.

Hydraulické agregáty

Chcete se dozvědět více o našich dynamických servohydraulických strojích? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

TÝM LABORTECH

Elektropulzní dynamický zkušební stroj v POLYMER INSTITUT Brno

Dynamické zkušební stroje

Elektropulzní dynamické zkušební stroje řady EP 

…Bezolejová a bezhlučná cesta dynamickým testováním…

V rámci realizace nedávného projektu se jeden z našich Elektropulzních dynamických strojů řady EP stal součástí vědecké a výzkumné laboratoře společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUT v Brně.

 Tento zkušební stroj byl navržen tak, aby byl schopen zajistit testování tahem jak ve statickém, tak i v dynamickém režimu se zatížením až do 3 kN a kmitočtu až 150 Hz za použití teplotní komory pro změnu teploty zkušebního prostředí testovaného vzorku. Stroj se díky technologii lineárních motorů vyznačuje téměř bezhlučným a bezolejovým provozem, vhodným pro testování menších kovových či plastových vzorků, kompozitů, anebo materiálů pro lékařské a dentální účely např. kloubní a dentální implantáty, dermatologické materiály apod.

Elektropulzní dynamické stroje jsou konstrukčně navrženy tak, aby byly snadno a rychle rožšiřitelné o další příslušenství dle požadavků každého zákazníka. Samotné provedení stroje je pak buď ve stolní nebo stojanové verzi.

Při předání všech našich strojů zákazníkovi, je samozřejmostí také profesionální zaškolení personálu našimi aplikačními techniky, kteří jsou schopni Vám poskytnout podporu nejen v době samotného zaškolování, ale také dlouho po něm, a to v podobě telefonických konzultací či online vzdálených připojeních a konferencí.

Pulzní testovací stroj

Chcete se dozvědět více o našich Elektropulzních dynamických strojích? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

TÝM LABORTECH

Padostroje pro testování plastových potrubních systémů

Padostroje

S předním světovým výrobcem plastových potrubních systémů, společností Wavin plastic pipe systems & solutions, jsme realizovali projekt na výrobu nízkokapacitního Padostroje řady DP.2, který bude současí zkušební laboratoře výrobního závodu v České republice.

Padostroj DPFest 250-2 s nominální energií do 250J slouží ke zkoušení odolnosti proti nárazu u plastových trubek dle norem DIN UNE EN 744, ISO 3127, EN 1411 a ASTM D2444. Stroj je vybaven o řadu zkušebních tlouků doplněných o přídavné zkušební závaží a speciální kuželové přípravky, což umožňuje rozsáhlou škálu a variaci testů dle ruzných typů průměru plastového potrubí. V rámu stroje je rovněž zakomponována teplotní komora, schopná teplotně přizpůsobit zkušební prostředí a testované potrubí dle požadovaných teplot.

 Do Vašich ambiciozních projektů vnášíme naše mnohaleté zkušenosti…

V rámci náročnosti testování tohoto typu plastového potrubí, jak stanovují normy, bylo zapotřebí vybavit stroj ještě o další externí teplotní komoru, a to pro dosažení maximální autenticity simulací náhlých změn teplot zkušebních vzorků (testovaného potrubí).

Vysoký a uživatelsky nenáročný komfort obsluhy splňující veškeré bezpečnostní předpisy …

Chcete se dozvědět více o našich strojích? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

 Tým LABORTECH

Speciální elektromechanické zkušební stroje pro testování zámků automobilových sedadel

Testování sedadlových systémů

V rámci nedávné realizace projektu jsme našemu zákazníkovi, americké společnosti LEAR CORPORATION, dodali do jejich polského závodu tři speciálně modifikované Elektromechanické zkušební stroje LabTest 6.250 řady E.3 se zatížením do 250 kN. Stroje byly upraveny k simulaci horizontálního tahového zkoušení zámků do automobilových sedadel, a to s využitím řetězových kol a válečkovitých řetězů pracujícím na principu kladkového systému, kde vertikální tahová síla je přeměněna v sílu horizontální.

Okamžitý a přesný záznam deformace…

 Kladkový systém je tažen pomocí příčníku, jenž je poháněn AC servo-motorem a řízen elektronikou EDCi. Reálný průběh tahové zkoušky zaznamenává silový snímač napojený na software Test&Motion+ a současně vizulání záznam deformace sedadlového zámku zajišťují 2 kamery.

Maximální využití testovacího potenciálu…

 Speciální zkušební přípravek je umístěn v polohovatelně nastavitelné T-drážkové desce, umožňující testování při různých osách úhlu, tak aby zákazník mohl využít maximální potenciál pro své potřeby testování a dokonalou simulaci sedadlových zátěžových testů.

Podívejte se níže na video a přesvědčte se sami, jak tyto systémy pracují…

Chcete se dozvědět více o našich strojí? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

 Tým LABORTECH

LABORTECH JDE ZELENOU CESTOU EKOLOGICKY SVĚDOMITÉHO VÝROBCE EN ISO 14001

V LABORTECHU JSME SE ROZHODLI JÍT ZELENOU CESTOU

V procesu neustáleho zlepšování se nezaměřujeme pouze na kontinuální zlepšování našich strojů a zařízení, ale klademe také velký důraz na to, aby naše produkce a činnosti spojené nejen s výrobou měla co možná nejmenší dopad na životní prostředí, z toho důvodu jsem se rozhodli vstoupit do procesu certifikace, abychom mohli být v nejbližší možné době oficiálními držiteli certifikátu upravující systém environmentálního managementu (EMS)

Je pro nás důležité zachovávat integritu ekosystému, na který dennodenně působí vnější lidské vlivy. I proto je naše společnost velice hrdá za tento krok směřující k záchraně životního prostředí a  zlepšování obnovy ekosystému.

TÝM LABORTECH

Stroje LABORTECH zárukou kvality při testování spojovacího materiálu

Marcopol Sp. z o.o., jenž  je předním výrobcem a dodavatelem spojovacího materiálu, nedávno zařadil do své zkušební laboratoře náš univerzální zkušební stroj řady E.3 LabTest 6.500.

Zkušební stroj LabTest 6.500 se stal klíčovou součástí zkušební laboratoře oddělení kontroly kvality, kde zajišťuje, mimo jiné, určení pevnostních parametrů zkoušeného materiálu: šroubů, tyčí, drátů či řetězů. Stroj je vybaven řadou příslušenství jako jsou klínové samosvorné čelisti, videoprůtahoměr ONE a další.

Stroj s využitím softwaru Test&Motion vyhodnocuje meření pevnosti v tahu, meze kluzu nebo pružnosti. Jak samotná společnost Marcopol uvádí:  Tato základní, ale nesmírně důležitá studie zaručuje vysokou kvalitu našich produktů přizpůsobenou očekáváním odborníků v odvětví stavebních investic nejen v Evropě, ale i po celém světě. A spojovací materiál, který dodáváme pro realizaci stavebních investic, proto splňuje požadavky mezinárodních technických norem.

Jsme rádi, že je to právě náš stroj, na který se společnost Marcopol při svých výzkumných činnostem může spolehnout.

Na obrázku níže naleznete odkaz na video stroje, pořízené přímo z labortatoře Marcopolu.

TÝM LABORTECH

 

 

Upgrade chladících komor LABCooL – Nová a efektivnější příprava Vašich vzorků pro rázové zkoušky

 Řada chladících komor LABCooL Vám nabízí zcela nové možnosti pro přípravu Vašich vzorků!

V rámci našich vývojových aktivit se nezaměřujeme pouze na stěžejní produkty, ale reflektujeme Vaše podněty a nápady také u našeho příslušenství, abychom Vám mohli poskytnout podporu při realizaci Vašich ambiciozních projektů.

Chladící komory na vzorkyChladící komory na vzorky

Jedním z těchto produktů, kterému jsme se v současné době detailně věnovali, a jenž prošel významným upgradem, jsou chladící komory řady LABCool pro přípravu vzorků k rázovým zkouškám.

LABCool Vám nově přináší řadu praktických aplikací:

 • Teplotní rozsah od -80 °C až +20 °C.
 • Objem nádrže až 8 l.
 • Chlazení až 91 vzorků najednou.
 • Zajištění teplotní homogenity v lázni.
 •  Nový dotykový řídící regulační systém Siemens.
 • Možnost externího softwarového ovládání přes PC.
 •  Zřízení více uživatelských účtů najednou.
 • Volba z několika jazykových mutací.
 • Prokazatelně nižší hlučnost.
 • Export dat pomocí Ethernetového připojení.
 • Použití ekologického chladiva splňující evropské normy.
 • Možnost dovybavení o ergonomický pojízdný stůl se zásobníkem na vzorky pro snadnou manipulaci a uskladnění vzorků.

Chladící komora

Chladící komoru LABCool jsme vyvinuli společně s Vámi, a proto splňuje i ty nejpřísnější evropské směrnice a normy.

Zařízení Vám jak nainstalujeme, tak odstraníme případně  jeho závady v rámci našich komplexních servisních služeb.

Chtěli byste se dozvědět více o našich chladících komorách? Neváhejte kontaktovat naše obchodně – technické poradce či aplikační techniky, rádi Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy.

TÝM LABORTECH