H.10 – DYNAMICKÉ A STATICKÉ TESTOVACÍ STOLICE

Dynamické hydraulické nebo elektromechanické testovací stolice řady H.10 jsou určeny pro síly až do 10MN a využívají platformu T drážkových desek nebo nosných konstrukcí.  Jsou určeny pro provádění nízko a vysoko cyklových únavových testů částí nebo celých výrobků. Tato řada strojů se vyznačuje vysokou tuhostí rámu a mechanickou odolností. Rozsah daného stroje záleží na dynamickém zdvihu, zkušební síle, frekvenci a rozměru vzorku. Od těchto parametrů se odvíjí konkrétní zkušební sestava, která je tvořena zkušebním rámem – T drážkovou deskou, kombinovaným servo hydraulickým válcem a hydraulickým agregátem.

Hydraulické zkušební stroje, Hydraulic testing machines, Materialprüfmaschine mit Hydraulikantrieb

MEZERA

Všeobecné klíčové vlastnosti řady H.10

 • testovací stolice – robustní horizontální nebo vertikální sdeskové provedení s integrovanými hydraulickými válci nebo elektrickými pohony – aktuátory.
 • Sestavy jsou v tvořeny deskami s T drážkami o různých rozměrech a na různá zatížení nebo přímo T drážkovými profily zabudovanými do betonových podlah ve zkušebních halách.
 • Při vývoji těchto produktů je 3D simulace samozřejmostí.
 • Součástí každé servohydraulické zkušební sestavy řady H.10 jsou kompaktní hydraulické agregáty řady HAD nebo HAS pracující s max. konstantním tlakem 210, 280 nebo 350 bar.
 • Monitoring všech stavů HA provádí jednotka HALT 18 s PLC Simatic a LCD displejem.
 • Návrh HA se provádí vždy dle požadavků zákazníka a závisí na F max. a poštu zkušebních os.
 • Snímače síly na každém aktuátoru pracují v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms).
 • všechny stroje řady H.10 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Možnost řízení a nastavení stroje pomocí dotykového LCD monitoru a RMCi ovládače.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení axiální nebo kombinované torzní zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion – DYNPACK.
 • Široká škála příslušenství – zkušební trny, přípravky, uchycovače,  atd.

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady H.10

Hydraulické zkušební stroje, Hydraulic testing machines, Materialprüfmaschine mit Hydraulikantrieb

Inicializace HA včetně posuvu pístu 1000kN

Inicializace hydraulického agregátu HAD s diagnostikou HALT 18 a nastavení pístnice dálkovým ovladačem RMCi 6

Hydraulické zkušební stroje, Hydraulic testing machines, Materialprüfmaschine mit Hydraulikantrieb

Mechanický přesun příčníku u stroje 1000kN

Přesun příčníku mechanickým navíječem včetně aretace pomocí trnů u zkušební řady H.10 – 1000kN

Dynamické testování automobilových závěsů

Únavová zkouška ramene dle ČSN ISO 12106 – zkoušení jednoose zatěžovaných zkušebních vzorků řízenou deformací za konstantní amplitudy..

Hydraulické zkušební stroje, Hydraulic testing machines, Materialprüfmaschine mit Hydraulikantrieb

Horizontální přenastavení příčníku na stroji

Horizontální přesun příčníku mechanickým navíječem včetně aretace pomocí trnů u zkušební řady H.10 – 100kN

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

Nabízíme technická řešení – JSME PROFESIONÁLOVÉ

Individuální přístup při návrhu upínacích přípravků a samotného stroje …

    MEZERA

Testovací systémy LabTest řada H.10 poskytují kompletní spektrum statického a dynamického testování stresových stavu materiálů, vysoko cyklovou únavu, růst trhlin materiálů a simulaci prostředí na různých typech materiálů. Jedná se především o letecký, automobilový, stavební a železniční průmyslu.

 • Stavební průmysl  – kontrola betonových a dřevěných dílů a konstrukčních prvků
 • Automobilový průmysl  – víceosé namáhaní karosérií, prvků, tlumičů atd. při extrémních podmínkách
 • Železnice – železniční svršek – testování mechanických vlastností a amortizace kolejí
 • Letecký průmysl – testování částí křídel, podvozků při extrémních podmínkách atd.

Dynamické a statické hydraulické testovací stolice řady H.10 jsou ideální pro zkoušky těchto dílů:

 • Testování stavebních prvků dle norem: EN 124-1, ČSN EN 12390-3:2009, EN 12390-4:2001 atd.
 • Testování Automotive prvků, vzorků a dílů dle norem: ASTM E466, ASTM E399 ASTM E606, ASTM E647 ISO12106, DIN 50100 atd.
 • Testování stavebních  prvků, vzorků a dílů dle norem:  EN 408, EN 26891, ASTM E466, ASTM E399 atd.
 • Testování stavebních  celků dle norem:  EN ISO 594, EN ISO 12512, EN ISO 21581, EN 26891, EN 408, ASTM E466, ASTM E399

Dodejte nám výkres testovaného dílu a my Vám vše navrhneme.

Každý díl, který se zkouší na dynamických a statických hydraulických testovacích stolicích řady H.10 musí mít 100% zkušební přípravky, které disponují:

 • Vysokou přesností
 • Souosostí
 • Tvrdostí
 • Houževnatostí
 • Mechanickou odolností

Všechny přípravky jsou konstruovány ve 3D CAD INVERTOR s podrobnou diagnostikou metodou FEM, vyrobeny a následně podrobeny náročnému testování v naší testovací laboratoři.  My ručíme za výsledek, jsme profesionálové.

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Řekněte si co chcete a co očekáváte od software a my Vám to splníme.

MEZERA

MODULOVÉ ŘEŠENÍ TESTOVACÍCH STOLIC H.10

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu, protože na detailu záleží..

MEZERA

Software Test&Motion+ – DYNPACK

Intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Základní vlastnosti software Test&Motion+ – DYNPACK

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy
 • Dynamických moduly – biaxiál test, příkazy se souboru, dlouhodobé ukládání všech dat atd.