LINEÁRNÍ POHONY LABTEST ASD

Lineární pohony – aktuátory ASD byly vyvinuty jako akční členy vytvářející tlačnou nebo tažnou sílu vůči vztažnému bodu. Princip aktuátoru vychází z převodu rotačního pohybu na lineární. Dle volby pohonného ústrojí a tělesa aktuátoru lze dosáhnout požadované axiální síly (statické i dynamické) a požadované rychlosti. Lze získat i další využitelné funkce a vlastnosti jako je proměnný průběh rychlosti a síly, detekce dosažené síly, omezení síly, polohovatelnost, vysokou přesností, snadná instalace a údržba, nízké náklady na údržbu a dlouhá životnost atd.

Download: