H.8 – axiálně torzní servohydraulické zkušební stroje

Servohydraulické vertikální dynamické axiálně torzní zkušební stroje řady H.8 se používají pro provádění torzních oscilačních nebo tahových/torzních zkoušek zkušebních vzorků nebo celých výrobků ve strojírenském, farmaceutickém, stavebním a automobilovém průmyslu včetně akademických institucí. Tyto stroje mají axiálně/torzní zkušební pohon namontovaný na horním příčníku. Volitelná základová deska s  T drážkami v příčníku činí tyto stroje velmi univerzálními.

MEZERA

Klíčové vlastnosti zkušebních strojů řady H.8 s axiálně torzní rotací

MEZERA

VIDEA na axiálně torzních zkušebních strojích LabTest řady H.8

Axiálně torzní zkouška za pokojové teploty

Axiálně torzní zkouška speciálních zkušebních vzorků za pokojové teploty dle normy EN ISO 6892-1.

Axiálně torzní zkouška včetně montáže přípravků

Na zkušebních strojích LABORTECH řady H.8 lze provádět testování zkušebních vzorků za použití speciálních axiálně torzních univerzálních čelistí, na kterých lze při výměně vložek odzkoušet prakticky cokoli. Jste limitování pouze max. silou a torzí stroje.

Axiálně torzní zkouška – praktická zkouška

Praktická axiálně-torzní zkouška vysokopevnostního materiálu dle normy EN ISO 6892-1 za použití speciálních mechanických čelistí.

Axiálně torzní zkouška s vysokoteplotní pecí

Axiálně torzní zkouška na zkušebním stroji LabTest 6.125H.8 s vysokoteplotní pecí do 1200°C dle normy EN ISO 6892-2 a ČSN ISO 12106

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA STROJÍCH LABTEST H.8 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení a dynamické testování kovů, karbonů, plastů, laminátů atd. pro dynamické zkoušky v tahu, tlaku a  ohybu dle norem EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová zkouška  s extenzometry v souladu s normou EN ISO 9513, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkouška s vysokoteplotní pecí a teplotní komorou

Vysokoteplotní tahové a tlakové dynamické zkoušky  podle ISO 6892-2 Metoda A1, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Základní modifikace axiálně torzních strojů!

MEZERA

Základní sestava axiálně / torzního zkušebního stroje

Zaměřte se na tyto 3 základní části stroje …

Správný výběr axiálně/torzního hydraulické servo válce

Kombinovaný servoválec

Pokud si vyberete z tabulky patřičnou kombinaci stroje řady H.8 tzn. axiální sílu a torzní moment, pak je nutné si nadefinovat ještě tyto parametry:

Axiální síla

Jaká bude velikost amplitudy? Jakou max. frekvenci budu používat?

Torzní moment

Jaká bude maximální úhel natočení +-? Jakou max. frekvenci budu používat?

Na základě těchto vstupních parametrů lze přesně vyspecifikovat celou zkušební sestavu stroje včetně rozměrové velkosti, příkonu atd.

Vhodný hydraulický agregát splňující vaše požadavky a umístění

Správný výběr HA

Na základě správné specifikace kombinovaného zkušebního servo válce se definuje vhodný kompaktní hydraulická tlaková jednotka určená pro únavové testy.  HA je vždy osazen kontrolním systémem HALT 18 – Diagnostic SIEMENS se systémovým hlídáním stavů, tlaků a servisních intervalů přes dotykový LCD.

Chlazení hydraulického agregátu.

Jak budu hydraulický agregát chladit?  Vzduchovým nebo vodním chlazením? Zjistěte si Vaše možnosti.

Potřebuji řešit hlučnost?

Možnost zakrytování HA je provedeno speciálním protihlukovým krytem PAC <72 dB. Jednoduchý přístup z bočních všech stran pomocí rychlospojek umožňuje provádět snadnou manipulaci kolem HA (výměnu filtrů, výměnu oleje atd.). Díky silent blokovému odpružení lze umístit HA přímo na podlahu zkušebny.

Vhodný výběr řídící jednotky a zkušebního software včetně modulů

Měřící a řídící elektronika

Pro každou zkušební osu musí být dodána elektronika řady EDCi Control se synchronizací všech měřících a regulačních kanálů v reálném čase. Vyber si dálkový ovládač řady RMCi7 nebo RMCi8 s OLED displejem integrovaným CENTRAL STOP.

Základní parametry elektroniky

Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). Interní frekvence 64 bit, sběr dat 32 bit, AD 24 bit, aritmeticky, vzorkovací frekvencí 10kHz. Integrovaná RS232 pro VIDEO extenzometry. Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.

Ovládání stroje a vyhodnocení zkoušení

Software Test&Motion+ – DYNPACK – intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete. Stačí si ještě vybrat zkušební moduly dle daných zkušebních norem a můžete testovat vzorky.

Software Test&Motion+ – DYNPACK

Intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Základní vlastnosti software Test&Motion+ – DYNPACK

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy
 • Dynamických moduly – biaxiál test, příkazy se souboru, dlouhodobé ukládání všech dat atd.

MEZERA