Vítejte u firmy LABORTECH

LABORTECH - 24 let zkušeností, vývoje a tvrdé práce

LABORTECH - jsme česká firma, která se více než dvě desetiletí podílí na evropském a celosvětovém trhu výrobou zkušebních strojů, zařízení a zkušebních automatů. Díky vlastnímu inovativnímu vývoji produktů, komplexnímu portfoliu výrobků jako jsou zkušební stroje, rázové stroje, tvrdoměry, zkušební automaty, speciální zkušební stroje atd. poskytujeme našim zákazníkům ve spojení s nadstandardní službami našich aplikačních techniků komplexní služby od A až po Z - a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i při zajišťování 100% kontroly kvality ve více než 15 průmyslových odvětvích, a to vše podle standardů EN ISO 9001:2016. Naším cílem je i nadále poskytovat našim zákazníkům moderní technická a technologická řešení podpořená nezbytnými službami v oblasti zkušebnictví.

Zkušební stroje


Firemní novinky 

V LABORTECH SLAVÍME 100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

100 LET ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU…

… je stoletím československého materiálového testování

Dne 28. října jsme si všichni připomněli dlouho očekávané 100. výročí Dne vzniku samostatného Československého státu, a ani my z LABORTECH s.r.o. nechceme na tuto událost opomenout. Rádi bychom připomenuli a vyzdvihli nejen pocity národní hrdosti a češství z dob samotného vzniku státu, ale také samotný vývoj a dobový kontext v oblasti materiálového Inženýrství a mechanického zkušebnictví.

V dobách tzv. První republiky a především okolo roku 1924, kdy zejména proces Industrializace v nově vzniklém Československu, dosahoval největšího rozmachu v oblastech textilního, obuvnického, sklářského, zbrojního a železničního průmyslu. V této době také docházelo k rozvoji a objevům u mechanického testování materiálů, např. u měření tvrdosti materiálů (L. Smith a George E. Sandland) či vzniku tzv. Creep testů-dlouhodobého zatěžování materiálů např. v různých teplotních podmínkách a samozřejmě silný rozvoj Charpyho rázových zkoušek.

Díky těmto objevům, jež přicházely zejména ze západní Evropy a Spojených států, a kde také vznikaly společnosti zabývající se výrobou zkušebních strojů se specializací na dané typy zkoušek, mohly tehdejší Československé společnosti započít svou vlastní vývojovou činnost v daných segmentech průmyslu a ve 20. letech minulého století daly také v Československu vzniku prvním výzkumným a zkušebním ústavům, jež se zabývaly např. zkoušením hmot a stavebních konstrukcí.

V období 2. světové války, byl prakticky celý Československý průmysl a sním spojené mechanické zkoušky, zejména pak ty dynamické v tahu, tlaku, krutu a ohybu modifikovány pro potřeby zbrojařského průmyslu. Značným rozvojem procházely také Rázová kladiva a s nimi spojené zkoušky aplikovány na těžkou vojenskou techniku.

Po druhé světové válce zaznamenaly značného rozvoje tzv. trhací stroje, které byly modifikovány nově na zkoušky plastového materiálu a upravovány na elektro-mechanické zkušební stroje.

Od 70. a 80. let zaznamenaly zkušební systémy, zejména pak zkušební linky postoupnou automatizaci zkušebního procesu, který se o dvacet let později přerodil k úplně automatizovaným či robotickým zkušebním jednotkám.

Takto ve velice krátkém přehledu jsme Vám poskytli informace 100letého vývoje českého zkušebnictví, jež dal také možnost vzniku naší firmy, která je jediným ryze českým vývojářem a výrobcem zkušební techniky a automatizace.

V naší práci cítíme odkaz našich předků a zároveň míru zodpovědnosti jejich poznatky nadále rozvíjet a vyvíjet nové, jež poslouží zase dalším generacím, aby i oni mohli být hrdí na to, co jsme vykonali…

LABORTECH s.r.o.

29.10.2018


 

 

Modifikace Rázových kladiv řady CHK do 450J

 

Naše síla tkví ve vynalézavosti, zaujetí a individuálním přístupu ke každému projektu. Toto všechno jsme prokázali při modifikaci našich rázových Charpyho kladiv řady CHK s nominální energií do 450J, kde jsme s naším vývojovým týmem značně zredukovali samotnou hmotnost, upravili materiálovou typologii a rozměry tak, abychom našim zákazníkům nabídli řešení přesně na míru.

Naše Rázová kladiva řady CHK do 450J patří díky své přesnosti, spolehlivosti, ergonomickému uspořádání a originalitě mezi světovou technologickou špičku v oblasti rázových zkoušek metodami Charpy, IZOD, Dynstat, Brugger a rázové zkoušky v tahu dle norem EN, ISO, ASTM, DIN a GOST.

Rázová kladiva jsou vyráběná v několika modifikacích a jsou navržena tak, aby ve spojení s integrovaným dotykovým LCD monitorem a plnohodnotným PC se softwarem IMPACTTest plně vyhovovala obsluze stroje.

Hlavní výhody a vlastnosti Rázových kladiv řady CHK 450J:

  • Modifikace rázových kladiv s INSTRUMENTACÍ dle EN ISO 14556 a NASTAVITELNÝM ÚHLEM
  • Integrovaný LCD monitor do rámu stroje s plnohodnotným PC a software IMPACTTest
  • Automatická detekce použitého beranu a zkušebního břitu spojená s rychlou výměnou.
  • Vysoká tuhost a mechanická odolnost stroje při nárazu spojená s ergonomii na vysoké úrovni
  • Přeražení vzorku do 5 sekund po vyjmutí z chladícího média dle norem EN ISO 148-1 a ASTM E 23
  • Automatický zdvih ramene do 5 sekund s elektronickým dojezdem do základní polohy.
  • Tunel pro automatické odebírání přeražených vzorků s vysokou účinností až 95%
  • Ochranný bezpečnostní kryt z ITEM profilů a polykarbonátu s vysokou bezpečností EN ISO 13849-1 / 2
  • Možnost řízení stroje o různé, teplotní komory, robotická pracoviště, betonový podstavec, atd.

LABORTECH s.r.o.  …Od vývoje po realizaci…

26.10.2018


 

 

 


NEW - H.4 - zkušební lisy do 800kN

Modifikovaná řada pro rok 2018. Hydraulické zkušební stroje řady H.4  - dvousloupové do 800kN určené pro mechanické zkoušky v tlaku a ohybu betonových kostek, trámečků, ocelových desek a ostatních komponentů. Do základního standardního vybavení stroje patří centrální tichý a ekonomický hydraulický pohon řada HAS s integrovanou diagnostikou HALT 16 - Diagnostic a řízené zatěžování.

Zkouška

NEW - H.7 - horizontální statické - modulární do 5MN

Servohydraulické horizontální statické zkušební stroje řady H.7 s  upínací délkou  až 30 m a nastavitelným zkušebním prostorem elektromechanicky nebo manuálně jsou určeny pro bezpečné a efektivní testování materiálů a celých výrobků v tahu. Tato řada strojů se vyznačuje vysokou tuhostí rámu a mechanickou odolností. Široká škála HA umožňuje staticky zatěžovat vzorky (textilní popruhy, lana, řetězy atd.) do Fmax. 5MN.

LabTest 6.2000H.7

Přetržení lana

Vysokokapacitní padostroje řady DPFest 100 000J

Vysokokapacitní padostroje firmy LABORTECH se používají zjišťování a vyhodnocení lomových ploch feritických ocelí. Závaží padající na vzorek, ve kterém je za studena vtlačen zářez rozdrtí vzorek a pomocí software DROPTest lze zjisti nárazový průběh, dopadovou sílu, rychlost a energii. Vysokokapacitní stroje se vyrábějí v modifikacích od 20 do 100kJ

Padostroje

DPFest 100kJ

Dynamický zkušební stroj řady LabTest 6.250H.5

Dynamické únavové zkušební systémy řady H 5 firmy LABORTECH jsou určeny pro vyhodnocování mechanických vlastností ve statickém, kvazi-statickém a dynamickém - únavovém režimu při působení sil na materiál, komponent nebo hotový výrobek. Na dynamických únavových systémech firmy LABORTECH lze zkoušet: kovy, plasty, vysoko pevnostní oceli, hliník, biomedicínské implantáty, biomechanické produkty, dřevo, elastomery, kompozity atd. v režimu statické pevnosti v tahu, tlaku, ohybu, smyku, LCF, TMF, HCF, testování životnosti a únavy, viskózní i elastický modul pružnosti atd.

Dynamické a únavové zkušební stroje

 

Statický servo hydraulický zkušební stroj řady LabTest 6.2500H.2

Statické servo hydraulické zkušební stroje řada H firmy LABORTECH jsou určeny pro pro bezpečné a efektivní vyhodnocování mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku, ohybu a smyku ve statickém  režimu při působení sil na materiál, komponent nebo hotový výrobek.

Centrální hydraulické pohony řada HAS a HAS-G s integrovanou diagnostikou HALT 16 umožňují nabídnout široký rozsah modifikací v závislosti na použitém příslušenství a podmínkách.

Statické servo-hydraulické zkušební stroje 6.2500H

 

Právě se nacházíte: Labortech > Vítejte u firmy LABORTECH
Kontaktujte nás

LABORTECH s.r.o.

+420 553 731 956
+420 553 668 648
+420 602 527 646

info@labortech.cz
+420 553 731 748

Rolnická 130a
747 05 Opava

49°57'05.1"N
17°54'04.4"E

Česká republika


Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Aktuality
  • Firemní novinky 2018Nové typy hydraulických agregátů, nové typy strojů atd. Optické zařízení pro automatickou kontrolu rozměrů vzorků OPTOLab 55 II Optická...
Všechny aktuality
Kontaktní formulář


Speciální stroje
zakázkové studie, vývoj a výroba speciálních strojů pro zkoušení nestandardních veličin
Zkušební stroje
stroje pro statické zkoušení tahem, tlakem, ohybem, krutem, střihem a dynamické zkoušení materiálů
Zkušební automaty
plně automatizované zkušební stroje určené do průmyslových výrobních linek
Zkušební software
široká nabídka modulárního softwaru pro všechny typy zkoušení
Modernizace zkušebních strojů
modernizace hydraulických a elektromechanických zkušebních strojů

Vlastní vývoj

 

21 let zkušeností s vlastním vývojem zkušebních strojů a zařízení

 

Tvrdoměry
zkoušení tvrdosti materiálů metodami Rockwell, Brinell a Vickers
Vlastní výroba a servis
vlastní výroba kvalitních českých zkušebních strojů a rychlý a vysoce odborný servis
Charpyho kladiva
instrumentovaná a neinstrumentovaná kladiva pro zkoušky rázové houževnatosti metodou Charpy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Český výrobce zkušební techniky a automatizace