H.11 – BIAXIÁLNÍ SERVO HYDRAULICKÉ DYNAMICKÉ ZKUŠEBNÍ STROJE DO 250 kN

Servohydraulické dynamické biaxiální zkušební stroje řady H.11  jsou určeny pro provádění nízko a vysoko cyklových únavových víceosých testů lomové houževnatosti, šíření trhliny atd. Tato řada strojů se vyznačuje vysokou tuhostí rámu s dlouhou životností, mechanickou odolností a vlastním pohlcováním rezonancí.  Široká škála HA umožňuje dynamicky zatěžovat vzorky do Fmax. 250kN a kmitočtu do 50 Hz.

H.11 - BIAXIAL

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady H.11

MEZERA

Mezera

 • Robustní vertikální stojanové provedení s extrémně vysokou boční tuhostí, rezonanční a mechanickou odolností v dynamickém režimu pro každou zkušební osu stroje.
 • Výkonné kompaktní hydraulické jednotky řady HAD s nízkou hladinou hluku určené pro únavové testy s vodním chlazením
 • Diagnostika hydraulického agregátu HALT 18 ovládána TOUCH LCD SIEMENS ve standardu
 • Řízení jednotlivých os proporcionálním nebo servo ventilem v silové a poziční smyčce. 
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion – DYNPACK.
 • Stroje řady H.11 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017
 • Silový snímač a akcelerátor v každé ose pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Kompaktní měřící a řídící elektronika řady EDCi Control – BIAXIÁL je přednostně určena pro zvládnutí této špičkové aplikace. Synchronizace všech měřících a regulačních kanálů vzorkovací frekvencí 10kHz v reálném čase … . Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Integrovaná měřící a nastavovací jednotka BENTROD pro každou osu určená pro vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti dle ASTM E1012
 • Dynamické hydraulické čelisti s klínovým přítlakem určené pro upnutí křížových plochých vzorků s centrováním.
 • Jedinečný pokročilý axiální, transverzální a biaxiální video extenzometr EOX využívající nejnovější technologii digitální korelace obrazu díky telecentrickému objektivu
 • Rozšiřitelnost stroje o vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

 

MEZERA

Kompaktní a spolehlivé testovací systémy určené pro vývoj

Biaxiální stroje – systém řady H.11 od firmy LABORTECH umožňují zkušebním technikům simulovat skutečné reálné a náročné podmínky na vzorcích. Toto zařízení dokáže namáhat vzorek více směry najednou s libovolným koeficientem asymetrie zátěže a zároveň zaručuje  zkušebním technikům mít nad tímto procesem 100% kontrolu.

Servohydraulický testovací systém LabTest řada H.11 poskytuje kompletní spektrum statického a dynamického rovinného biaxiálního testování stresových stavu materiálů, vysoko cyklovou únavu, růst trhlin materiálů a simulaci prostředí na různých typech materiálů. Jedná se především o letecký, automobilový a jaderný průmyslu a oblast vývoje lopatek větrných elektráren.

U všech námi vyráběných modifikací biaxiálních zkušebních systémů LABORTECH H. 11 lze modulárně kombinovat mechanickou a hydraulickou část za použití jakéhokoli doplňkového příslušenství. Mnoho volitelných funkcí umožňuje provádět jak statické, tak dynamické testy v jedné nebo více X a Y osách a to jak poziční, tak i silové smyčce a smysluplně tak efektivně simulovat a testovat speciální materiály a komponenty v různých režimech.

Intuitivní a bezproblémové používání zkušebních softwarů určených pro biaxiální zkoušky DYNPACK a BENTROD produkovaných firmou LABORTECH Vám zaručí spolehlivou deklaraci výsledků a především kontinuální sběr dat ze všech X a Y při nepřetržitém testování.

MEZERA

VIDEA na biaxiálním stroji LabTest řady H.11

Funkční zkouška H. 11 s video extenzometrem EOX

Biaxiální funkční zkouška na kovových vzorcích v synchronním dynamickém režimu

Osové nastavení stroje dle normy E 1012

Nastavení souososti 4 ks hydraulických servoválců v souladu s normou ASTM E 1012

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

Zkušební rám stroje včetně speciálních doplňků

Stroj s vyšší tuhostí v našem portfoliu nenajdete …

Vertikální stojanové provedení rámu s nejvyšší tuhostí

Vertikální stojanové provedení rámu vyznačující se extrémně vysokou boční tuhostí, rezonanční a mechanickou odolností v dynamickém režimu pro každou zkušební osu stroje. Mechanická a hydraulická ochrana zabezpečení akčních členů proti nárazu ve všech osách. Systém je navržen s nastavitelným vyrovnávacím – centrovacím zařízením CEDEROD v dráze zatížení včetně silového snímače pro každou osu. Speciální pneumatická tlumící sestava umožňující eliminaci vibrací s účinností vyšší než 95%.

Akční členy – pohony – hydraulické servo válce

Akční členy – pohony – hydraulické servo válce X a Y jsou z čelního pohledu uspořádány pravoúhle v jedné rovině. Akční členy se zdvihem +/- 50 mm (celkový zdvih 120 mm) použité v rámu jsou speciálně navrženy pro plošné biaxiální testování s malým vnitřním objemem oleje pro zvýšení tuhosti systému. Hydrostatická ložiska každého pohonu s minimálním třením umožňuji zaručit zkoušení patřičnou tuhost a souosost. Integrovaná kompenzace zrychlení a eliminace momentu setrvačnosti pro vysokofrekvenční zkoušení ke každé ose samostatně.

Speciální klínové dynamické čelisti s hydraulickým přítlakem

V ose zatížení jsou speciální klínové dynamické čelisti s hydraulickým přítlakem a integrovanou nastavitelnou klecí eliminující pootočení, průhyb celé osy s možností přesného nastavení požadované tolerance a mechanického dorazu. Součástí hydraulických čelistí jsou 4 páry plochých vložek s pyramidovým povrchem, speciálním centrováním na kolík, upínací plochou 110 x 110 mm, dimenzované pro maximální zatížení 1300N/mm². Systém pro centrální ovládání hydraulických čelistí u jednotlivých os s hlídáním nárůstu síly při upínání vzorku a hlídáním upínacího středu.

MEZERA

Hydraulická kompaktní jednotka Rexroth

Harmonie tlaků a průtoků definuje přesnost a spolehlivost systému.

Efektivnost na prvním místě

Hydraulický agregát je koncipován jako kompaktní hydraulická jednotka určená pro únavové testy s vodním chlazením. Všechny tyto díly jsou umístěné na ocelové svařené nádrži se záchytnou vanou. Energeticky úsporné axiální čerpadlo s proměnným posunem zajišťuje maximální účinnost hydraulického systému a reguluje průtok dodávaného média dle potřeby.

HAD disponuje systémem G500Q4 pro ovládání hydraulických čelistí. Tlakový okruh 450 bar s převodníkem tlaku, pro 4 čelisti, škrtící ventily, ruční tlakové ventily atd.

Diagnostika a kontrola nad systémem

Centrálním ovládací panelu Rittal je osazen kontrolním systémem HALT 18 – Diagnostic se systémovým hlídáním stavů, tlaků a servisních intervalů HA tvořený elektronikou SIEMENS  SIMATIC. Zobrazení hlášení  probíhá na dotykovém LCD displeji SIEMENS. Tento systém umožňuje provádět vzdálenou diagnostiku z velínu, kanceláře nebo i mobilu.

Automatická blokování chrání před neúmyslné poškození v důsledku vysoké teploty nebo vysoké / nízké hladiny kapaliny či úniku oleje ze systému. Pro větší ochranu jsou k dispozici nastavitelné uživatelské limity hlídání různých parametrů HA.

Tichý, čistý a kompaktní design

Zakrytování je provedeno speciálním protihlukovým krytem PAC 250 tvořeným   polyuretanovým panely s garantovanou celkovou hlučností HA – <72 dB. Jednoduchý přístup z bočních všech stran pomocí rychlospojek umožňuje provádět snadnou manipulaci kolem HA (výměnu filtrů, výměnu oleje atd.). Díky sile blokovému odpružení lze umístit HA přímo na podlahu zkušebny.

Propojení mezi hydraulickým agregátem HAD a rámem stroje je provedeno pomocí systému VOSSFORM včetně tlakové zkoušky firmou Rexroht. Olejové skvrny a okapy nemají šanci.

MEZERA

Měřící a řídící elektronika

Perfektní řízení stroje, stálost naměřených dat a bezpečnost, to jsou naše priority …

Synchronizace všech os je základ zkoušení na biaxiálním stroji.

Kompaktní elektronika řady EDCi Control – BIAXIÁL je přednostně určena pro zvládnutí této špičkové aplikace. Synchronizace všech měřících a regulačních kanálů vzorkovací frekvencí 10kHz v reálném čase umožňuje řídit s přehledem všechny čtyři osy biaxiálního stroje LabTest 6.250 H.11. Konfigurace a parametrizace pomocí počítačového softwaru Installation Center.

Sada dálkových ovládačů řady RMCi7 s OLED displejem integrovaným CENTRAL STOP, ovládáním jednotlivých čelistí na parametrů pro každou osu samostatně atd. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). Interní frekvence 64 bit, sběr dat 32 bit, AD 24 bit, aritmeticky. Integrovaná RS232 pro VIDEO extenzometry. Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.

MEZERA

Software Test&Motion+ – DYNPACK

Intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Základní vlastnosti software Test&Motion+ – DYNPACK

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy
 • Dynamických moduly – biaxiál test, příkazy se souboru, dlouhodobé ukládání všech dat atd.

MEZERA

Systém BENTROD

Řešení, které umí přesně a jednoduše nastavit X a Y systém

Měřící a nastavovací jednotka BENTROD

Biaxiální zátěžové rámy LABORTECH vykazují vynikající tuhost a souosost, což minimalizuje napětí v ohybu pro zvýšení přesnosti testu a snížení rozptylu dat. Správné vyrovnání zabraňuje mimoosovému namáhání ohybem, které může vzorek znehodnotit (pořízení a výroba vzorku je velmi nákladné) nebo výsledná data budou zkreslená a tudíž nepoužitelná. Měřící a nastavovací jednotka BENTROD určená pro vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti (nesrovnanosti) upínacích čelistí pro statické a dynamické zkušební stroje dle normy ASTM E1012, GES400 (NADCAP), GE450 a ISOTC 164SC5WG11

Centrovací přípravek CEDEROD 250- BIAXIÁL

Určený pro prvotní nastavení souososti 4 čelistí, kontrolní ověřování souososti a nastavení po výměnách komponentů zátěžových hydraulických jednotek. Maximální přesnost zpracování a centrování pomocí přesných středových děr. Speciální nastavovací kříž vyrobený z materiálu s teplotní stabilizací se sadou 64 polovodičových tenzometrů pro nastavení X a Y osy. Nastavení ve dvou osách včetně kulové plochy se provádí pomocí 8 ks imbusových šroubů s fixací.

BENTRODTest – BIAXIÁL

Vizualizace 3 úrovní pomocí R,G,B bodů

Možnost výběru statického nebo dynamického nastavování

Definice norem dle typu zkoušky, předdefinovaných norem

Nastavitelné měřítko grafu: ručně, automaticky, databáze

Záloha databáze, Archív naměřených hodnot

Tisk nastavovacího protokolu

Integrovaná kalibrace systému atd.

VIDEO Extenzometr EOX

Umí přesně měřit, umí přesně řídit a umí výborně analyzovat ….

Objektiv představuje klíčovou součást celého měřicího systému

Nový pokročilý axiální, transverzální a biaxiální video extenzometr EOX využívající nejnovější technologii digitální korelace obrazu díky telecentrickému objektivu. Tento objektiv představuje klíčovou součást celého měřicího systému poháněného strojovým viděním: tyto čočky mohou skutečně využívat výhod detektorů s vysokým rozlišením, které získávají snímky s výjimečnou věrností, vysokou přesností a bez optické deformace. Rozlišení kamery – 5 Mpx, velikost pixelu – 3,45 um, připojení kamery – C-Mount. Speciální stativ – mechanický podpůrný systém s pevnou a bezpečnou montáží deklaruje snadnou integraci celého optické systému do biaxiálního stroje.

Software DYNAMIC ALFA

Je určen pro analýzu napětí a uživatelsky přívětivé rozhraní mezi operátorem a složitými matematickými operacemi zpracovávajícími digitální obrazy získané z extenzometru EOX. Zamilujete si jeho jednoduchost a jeho pokročilé funkce na vás udělají dojem. Snadno zvládnutelné kalibrace, předvolby metody spojené s kalibrací, simultánní měření více sondami, široká paleta dostupných výstupů, uzamykatelný účet správce atd. To jsem jenom střípky toho, co software ALFA umí.