LABORTECH – HPTest 60 – VYSOKORYCHLOSTNÍ STROJ MĚŘÍCÍ METODOU HOPKINSON

Firma LABORTECH se stala jedním z mála firem na světě, který vyvinul zkušební stroj pro testování metodou HOPKINSON. Stroj HPTest 60 – HIGH STRAIN RATE TESTING ELEMENTS OF HOPKINSON pracuje na principu dělené tyče a je především určen pro kompresní zkoušky materiálů, které jsou vystaveny rázovému zatížení. Jak uvádí Weinong a Bo, zařízení Hopkinsonovo – HPTest 60 není používáno pouze pro kompresní testy. Zkušební stroj HPTest 60 od společnosti LABORTECH se používá k určení dynamických mechanických vlastností ocelí, slitin hliníku, mědi, titanu a dalších technických kovových i nekovových materiálů (zejména plastů, skla, keramiky, pěn a dalších). 

 

Tyto testy lze provádět i za zvýšených teplot, například až do 500 °C. Díky těmto testům je možné získat průběhy křivek napětí, deformace nebo rychlosti deformace, a nebo jen číselnou hodnotu maximálního dynamického napětí působícího na vzorek. Standardní Hopkinsonovy kompresní testy slouží k zjištění mechanických vlastností materiálu při kompresním rázovém stlačení. Zařízení se skládá z vstupní a výstupní tyče, mezi kterými je umístěn vzorek. Urychlený impaktor – náboj dopadá na vstupní tyč a předává jí svou kinetickou energii. 

 

Část kinetické energie impaktoru – náboje je spotřebována na plastickou deformaci vzorku a zbytek přechází do výstupní tyče, která je na konci opřena o pružný blok. Dynamické mechanické vlastnosti jsou určeny z Hopkinsonova testu z elastických pulzů, které jsou snímány dvěma vysokorychlostními tenzometrickými snímači, které jsou připojeny k vysokorychlostní elektronice. Jsme hrdi, že jsme se zařadili mezi několik málo společností na světě. Velké díky patří všem projektantům, aplikačním technikům a programátorům. 

TEAM LABORTECH

VIDEO

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.