ROBOTIZOVANÉ SYSTÉMY X-RUNNER

Robotizované systémy X-RUNNER od firmy LABORTECH umožňují provádět manipulaci se standardními normalizovanými vzorky, tak i celými výrobky se standardními  zkušebními systémy. Modulární systém pro robotizované zkušební systémy nabízí možnost provádět požadované testy efektivně a reprodukovatelně. Zákaznická řešení lze individuálně sestavit ze standardizovaných komponentů.

X-RUNNER-T PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY VZORKŮ

Automatizované zkoušení kovových a plastových vzorků v tahu dle ČSN EN ISO 6892-1 a ČSN EN ISO 527-1

Testování kovových nebo plastových materiálů  – automatizované zkoušení tahem za okolní teploty, definice vlastnosti, které mohou být z této zkoušky určeny. Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením, obvykle do lomu, za účelem stanovení jedné nebo více mechanických vlastností definovaných v normě. Norma specifikuje podmínky nutné ke správnému provedení zkoušky, zejména pak nastavení a volbu definovaných zkušebních rychlostí vyjádřených jako rychlost přírůstku smluvního napětí nebo rychlost deformační s jednoznačnou preferencí řízení deformační rychlosti.

AZS.1 – ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ X-RUNNER-6.100 PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY PLOCHÝCH VZORKŮ

Automatizované zkušební systémy, Automated Testing Systems, Automatisierte Prüfsysteme

Popis:

Automatizovaný robotický zkušební systémy X- RUNNER-6.100 určený pro přesnou a rychlou manipulaci s plochými vzorky ve spojení s elektromechanickými zkušebními stroji LabTest řady E.3. Tento robotický systém se vyrábí v několika modifikacích a je určený pro automatické zkoušení plochých vzorků uložených na sobě. Pro každý Lc rozměr je určena samostatná vložka v zásobníku.

Charakteristické vlastnosti:

Automaticky rozlišuje různé typy vzorků, max. zkušební síla 100kN

Kontaktní systém měření rozměrů vzorků – MME 10 – max. hmotnost zkušebního vzorku do 1kg

Kamerový systém ONE 1 pro měření poměrného prodloužení a kontrakce.

Zásobníkový systém určený pro 2×60 plochých vzorků do tloušťky 5 mm. Odebírání vzorků ze zásobníku pneumaticky.

Řídicí systém X RUNNER – SIEMENS Simatic S7 1500 vč. LCD .

Použití – Normy:

Automatizované testování standardizovaných vzorků v souladu s normami EN ISO 6892-1 nebo EN ISO 527-1.

Rozšiřitelné příslušenství:

Různé typy zásobníků v závislosti na typu vzorků, odměřovací zařízení rozměrů vzorků, značící a identifikační zařízeníVIDEO Extensometer , různé typy upínacích čelistí a přípravků speciální robotická chapadla, boxy na odebírání přetržených vzorků, rozšířené zásobníkové systémy ..

AZS.1 – ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ X-RUNNER-6.600 PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY RŮZNÝCH VZORKŮ

ROBOTIC WORKPLACE FOR TENSILE TESTS

Popis:

Automatizovaný robotický zkušební systémy X- RUNNER-6.600 určený pro přesnou a rychlou manipulaci se vzorky ve spojení s elektromechanickými nebo hydraulickými zkušebními stroji LabTest řady E a řady H. Tento robotický systém se vyrábí v několika modifikacích a je určeny pro automatické zkoušení kulatých, plochých a segmentových vzorků s různým Lc rozměrem.

Charakteristické vlastnosti:

Automaticky rozlišuje různé typy vzorků, max. zkušební síla 600kN

Bezkontaktní systém měření rozměrů vzorků – LME 50 – ploché, segmentové a kulaté do 20kg

Kamerové systémy DOUBLE ONE 1 pro měření poměrného prodloužení a kontrakce.

Zásobníkový systém určený pro 112 vzorků bez rozdílu tvaru a rozměru do tloušťky 50 mm

Řídicí systém X RUNNER – SIEMENS Simatic S7 1500 vč. LCD .

Použití – Normy:

Automatizované testování standardizovaných vzorků v souladu s normami EN ISO 6892-1

Rozšiřitelné příslušenství:

Různé typy zásobníků v závislosti na typu vzorků, značící a identifikační zařízení,  načítání dat z externích databází např. DELFIN, VIDEO Extensometery , různé typy upínacích čelistí a přípravků speciální robotická chapadla, hybridní hydraulické agregáty, čtečky QR kódů ..

X-RUNNER-CH PRO RÁZOVÉ ZKOUŠKY

Automatizované zkoušení kovových a plastových vzorků v rázu dle ČSN EN ISO 148-1

Zkouška rázem v ohybu  – která spočívá v přeražení zkušebního tělesa s vrubem jedním rázem kyvadlového kladiva ve specifikovaných podmínkách. Vrub ve zkušebním tělese má danou geometrii a nachází se uprostřed mezi dvěma podporami na protilehlé straně k místu úderu při zkoušce. Při zkoušce se stanovuje energie absorbovaná při rázové zkoušce. Doplňkově se určuje, ve smyslu požadavků zákazníka, příčné rozšíření a procento houževnatého lomu.

AZS.2 – ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ X-RUNNER-YELLOW PRO RÁZOVÉ ZKOUŠKY

Popis:

Automatizované robotické systémy X RUNNER-YELLOW určené pro přesnou a rychlou manipulaci se vzorky vrubové houževnatosti ve spojení s rázovými kladivy firmy LABORTECH  řady CHK. Tyto robotické systémy se vyrábějí v modifikacích pro více teplotních komor s možností obsluhovat dvě rázová kladiva najednou jedním robotem.  Na základě požadavků zákazníka jsme schopni přesně vyspecifovat dané robotické pracoviště, udělat 3D návrh a simulaci procesu..

Charakteristické vlastnosti:

Modulární a ekonomický systém pro obsluhu jednoho nebo více strojů a teplotních komor

Nízké náklady na provoz a údržbu včetně 100% vytížení stroje (3 směnný provoz).

Zakládání vzorku do rázového kladiva do 5 sec včetně přeražení. Max. hmotnost 3 kg.

Řídicí systém X RUNNER – SIEMENS Simatic S7 1500 – Robot FANUC

Použití – Normy:

Automatizované testování zkušebního tělesa s vrubem v souladu s normami EN ISO 148-1, EN ISO 148-2, ASTM E23.

Rozšiřitelné příslušenství:

Různé typy zásobníků v závislosti na typu vzorků, odměřovací zařízení rozměrů vzorků systémem OPTOLab 55 II, značící a identifikační zařízení, různé chladící komory vzorků – systém LABCool , speciální robotická chapadla, boxy na odebírání přeražených vzorků, dopravníkové systémy, rozšířené zásobníkové systémy atd.

AZS.2 – ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ X-RUNNER-BLUE PRO RÁZOVÉ ZKOUŠKY

Popis:

Automatizované robotické systémy X RUNNER – BLUE určené pro přesnou a rychlou manipulaci se vzorky vrubové houževnatosti ve spojení s rázovými kladivy firmy LABORTECH  řady CHK. Tyto robotické systémy se vyrábějí v několika modifikacích v závislosti na tom, kolik vzorků se bude zkoušet během 24 hod, jaké typy vzorků a za jakých teplot.  Na základě těchto požadavků se přesně vyspecifikuje dané robotické pracoviště.

Automatizované testování zkušebního tělesa s vrubem v souladu s normami 

Charakteristické vlastnosti:

Modulární a ekonomický systém s možností přizpůsobení podle požadavků zákazníka.

Nízké náklady na provoz a údržbu včetně 100% vytížení stroje (3 směnný provoz).

Zakládání vzorku do rázového kladiva do 5 sec včetně přeražení. Max. hmotnost vzorku 1 kg.

Řídicí systém X RUNNER – SIEMENS Simatic S7 1500 – Universal Robots.

Použití – Normy:

Automatizované testování zkušebního tělesa s vrubem v souladu s normami EN ISO 148-1, EN ISO 148-2, ASTM E23.

Rozšiřitelné příslušenství:

Různé typy zásobníků v závislosti na typu vzorků, odměřovací zařízení rozměrů vzorků systémem OPTOLab 55 II, značící a identifikační zařízení, různé chladící komory vzorků – systém LABCool , speciální robotická chapadla, boxy na odebírání přeražených vzorků, dopravníkové systémy, rozšířené zásobníkové systémy atd.

MEZERA

X-RUNNER-P PRO ZKOUŠKY CELÝCH VÝROBKŮ A DÍLŮ

Automatické robotizované zkoušení celých výrobků a dílů podle interních zákaznických norem a předpisů

Robotizovaná pracoviště pro testování dílů a součástí umožňují snižovat výrobní náklady, zvyšovat produktivitu a provádět 100% kontrolu mechanických vlastností daného dílu. Systémová integrace robotů zkvalitňuje výrobní postupy, přináší vysokou míru opakovatelnosti a poskytuje návratnost investice obvykle do 3 let. Robotizace výroby systémem X-RUNNER je způsob, jak zvýšit přesnost, stabilitu a efektivitu procesů.

AZS.4 – ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ X-RUNNER-P PRO TESTOVÁNÍ PKW SPOJEK

Automatizované zkušební systémy, Automated Testing Systems, Automatisierte Prüfsysteme

Popis:

Kompletní automatizovaná linka určená pro výrobu a 100% mechanickou kontrolu a nastavení PKW spojek včetně vyvážení dle speciálního dynamického nastavovacího algoritmu a speciální kamerovou kontrolou s možností dělení na IO a NIO+ a NIO- kusy. Linka je tvořena několika samostatnými částmi. Firma LABORTECH zabezpečuje funkčnost celé linky.

Charakteristické vlastnosti:

Kompletní linka s těmito částmi: montážní část linky (kompletace spojky, přítlačného kotouče a pružiny) testovací část (mechanická kontrola včetně nastavení, vyvážení spojky, fixace XTD, konzervace), systém dělení na IO, NIO+ a NIO- díly.

Manipulace se spojkami zabezpečena robotem KUKA a průběžnými manipulátory včetně dopravníkových pásů.

Identifikace a historie dílů přes MARKRATOR

Řídicí systém SIEMENS Simatic S7 1500 vč. LCD, Integrované PC vč. software BALANCERTest, EDHTest atd.

Celkový taktovací čas linky na vstupu – 21sec

Použití – Normy:

AUTOMOTIVE – montáž a testování automobilových PKW spojek – měření mechanických vlastností spojky, dynamické automatické vyvažování, značící a identifikační zařízení, bodové navařování, konzervace spojky, dělení na IO a NIO atd.

Rozšiřitelné příslušenství:

Různé typy zásobníků v závislosti na typu vzorků, optické kontrolní zařízení na správnost zanýtování,  značící a identifikační zařízení MARKRATOR,  speciální robotická chapadla, boxy na identifikaci IO a NIO dílů, dopravníkové systémy, rozšířené zásobníkové systémy atd.

AZS.8 – ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ X-RUNNER-P PRO TESTOVÁNÍ LAMEL

Automatizované zkušební systémy, Automated Testing Systems, Automatisierte Prüfsysteme

Popis:

Kombinovaná robotická linka – ROBOT-MANIPULÁTOR určená pro 100% mechanickou kontroly lamel systémem ABCD (stlačení, oddálení, protočení a hlídání průběhu zatěžování lamely) s automatickým vykládáním a selekcí NIO dílů podle dané chyby. Linka je tvořena několika samostatnými částmi. Firma LABORTECH zabezpečuje funkčnost celé linky.

Charakteristické vlastnosti:

Kompletní linka s těmito částmi: montážní část linky (kompletace veka, přítlačného kotouče a pružiny) testovací část (mechanická kontrola včetně nastavení, vyvážení spojky, fixace XTD, konzervace), systém dělení na IO, NIO+ a NIO- díly.

Manipulace se spojkami zabezpečena robotem KUKA a průběžnými manipulátory včetně dopravníkových pásů.

Identifikace a historie dílů přes MARKRATOR

Řídicí systém SIEMENS Simatic S7 1500 vč. LCD, Integrované PC vč. software BALANCERTest, EDHTest atd.

Celkový taktovací čas linky na vstupu – 18sec

Použití – Normy:

AUTOMOTIVE – montáž a testování automobilových PKW lamel – měření mechanických vlastností lamely včetně automatického dělení na IO a NIO atd.  AUTOMOTIVEAUTOMOTIVEAUTOMOTIVE AUTOMOTIVEAUTOMOTIVEAUTOMOTIVE

Rozšiřitelné příslušenství:

Různé typy zásobníků v závislosti na typu vzorků, optické kontrolní zařízení na správnost zanýtování,  značící a identifikační zařízení pomocí laseru,  speciální robotická chapadla, boxy na identifikaci IO a NIO dílů, rozšířené zásobníkové systémy dle NIO ABCD atd.

MEZERA

AZS.10 – ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ X-RUNNER-P PRO TESTOVÁNÍ PRUŽIN

Automatizované zkušební systémy, Automated Testing Systems, Automatisierte Prüfsysteme

Popis:

Vstupní manipulační zakládací robotický systém určený pro přesnou a rychlou manipulaci s PKW pružinami všeho druhu. Celý systém pokračuje další linkou tepelného a mechanického zpracování dodávaný rovněž firmou LABORTECH.

Charakteristické vlastnosti:

Vstupní manipulační linka pro automatizovaný odběr PKW pružin z normalizovaných palet.

Umístění lopatek na středícím dopravníku na indukční kalicí jednotce nebo přímo v procesu dalšího hodnocení.

Testování kompletního sortimentu pružin PKW s kompatibilními vyměnitelnými magnety

Celkový taktovací čas na vstupu – 9 sekund

Ovladač X Runner ve spojení s Yellow Runner Series BR – SIEMENS Simatic S7 1500 vč. LCD – RUNNERTTest v. 2

Použití – Normy:

AUTOMOTIVE – montáž a testování pružin – měření mechanických vlastností pružiny, selekce na IO a NIO atd.

Rozšiřitelné příslušenství:

Různé typy zásobníků v závislosti na typu vzorků, optické kontrolní zařízení na správnost zanýtování,  značící a identifikační zařízení MARKRATOR,  speciální robotická chapadla, boxy na identifikaci IO a NIO dílů, dopravníkové systémy, rozšířené zásobníkové systémy atd.