E.3 – DVOU a ČTYŘSLOUPOVÉ ZKUŠEBNÍ STROJE DO 600KN

Elektromechanické zkušební stroje řady E. 3 ve dvou a čtyřsloupovém stojanovém provedení do 600kN jsou vhodné jak pro výzkum a vývoj, tak i běžnou kontrolu kvality v laboratořích a provozech. Ve spojení s rozsáhlým sortimentem příslušenství lze na stroji bezpečně a efektivně testovat materiály a celé výrobky v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu, ač jsou to plasty, kovy, kompozity, papír, polyuretany atd. Modely jsou k dispozici v rozsazích 100kN, 250kN, 300kN, 400kN, 500kN a 600kN.

E.3 - sestava 3 - 1400x800

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady E.3

 • Robustní vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností s integrovaným lineárním vedením ideální pro mimoosové zatěžování. 
 • Abnormálně vysoká tuhost a mechanická odolnost stroje spojená s ergonomií na vysoké úrovni
 • Tichý a přesný AC servo pohon s nízkou hlučností,  velkým rozlišením s možností řízení v silové a poziční smyčce. 
 • Stroje řady E.3 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Automatická identifikace snímačů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Možnost rozšíření rámu o dva nebo tři zkušební prostory
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

 

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady E.3

Zkouška tahem na dřevěném vzorku

Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva dle norem EN 310, EN 314, EN 408, EN 789

Zkouška tahem na normalizovaném vzorku

Vysokoteplotní tahové zkoušky řízené tahem podle ISO 6892-2 Metoda A1 s kontaktním extenzometrem

Zkouška tahem s video extenzometrem ONE

Tahová zkouška s video extenzometrem ONE dle normy EN ISO 6892-1

Zkouška Automotive sedadel LEAR

Vysokoteplotní tahové zkoušky řízené tahem podle ISO 6892-2 Metoda A1 s kontaktním extenzometrem

Zkouška hloubením podle Erichsena

Na zkušebních strojích LabTest řady E.3 lze ověřit metodu technologické tvářitelnosti podle EN ISO 20482 jejíž výsledky se aplikují při zjišťování hlubokotažnosti plechu za studena – zkouška podle Erichsena.

Zkouška tlakem a tahem na dřevěném vzorku

Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva na zkušebním stroji LabTest 6.250 řada E.3 dle norem EN 310, EN 314, EN 408, EN 789

E.3 + ROBOT - 800 x 600

Zkouška tahem v robotickém pracovišti X-RUNNER

Tahové zkouška v robotickém pracovišti X-RUNNER podle ISO 6892-1 s bezkontaktním extenzometrem ONE1

Zkouška dvouosým tahem na strojích E.3

Kovové materiály – Plechy a pásy – Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže podle ISO 16842.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA STROJÍCH LABTEST E.3 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

S naším sortimentem příslušenství vyzkoušíte všechno …

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová a tlaková zkouška s video extenzometry a extenzometry do úplné deformace v souladu s normou EN ISO 9513, EN ISO 6892-1 atd.

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení kovů, karbonů, plastů, laminátů atd. pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu a krutu dle norem EN 6892-1, EN6892-2, EN 527-1 atd.

Zkoušky s vysokoteplotní pecí a teplotní komorou

Tahové zkoušky s vysokoteplotní pecí do teploty 1600°C podle ISO 6892-2, teplotní komorou s teplotními rozsahy od -196°C až po 450°C.

MEZERA

NABÍZÍME PRO VÁS INOVACE A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu

 • Naši specialisté jsou schopni na míru navrhnout a vyrobit zkušební stroj nebo automatizovaný systém s vysokou mírou kvality a jedinečnosti
 • V případě technicky vyspělých výrobků začíná optimalizace často s detaily a ve 3D formátech STEP nebo prohlížečích DWF.
 • Při vývoji produktů firmy LABORTECH klademe vysoký důraz na kvalitu, design a cenovou dostupnost našich výrobků.
 • U návrhu strojů a systémů dbáme na minimální ekologickou zátěž a EKODESIGN v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016.
 • Přesnost, spolehlivost, životnost a mechanickou odolnost našich strojů ověřujeme v testovacím a kalibračním centru.

MEZERA

Software Test&Motion+

Intuitivní software pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku ohybu a krutu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software Test&Motion+ – BASIC

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

MEZERA

Zajímavé průmyslové zákaznické aplikace

ŽELEZNIČNÍ průmysl – testování rozpor brzdových zdrží

Zkušební stroj LabTest 6.250 pro zkoušky statické deformace rozpor brzdových zdrží v souladu s UIC CODE 833. Tato norma je důležitým dokumentem pro železniční odvětví a stanovuje technické požadavky na různé prvky kolejových vozidel. Provádění zkoušek statické deformace rozpor brzdových zdrží v souladu s touto normou je klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti železničních vozidel. Zkoušky statické deformace rozpor brzdových zdrží  obvykle zahrnují následující kroky – měření síly a deformace a  zjišťování výsledků.

DŘEVAŘSKÝ průmysl – testování desek na bázi dřeva

Elektromechanický zkušební stroj řady E.3 se speciálními přípravky a extenzometry pro zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva dle normy EN 789 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva, EN 314-1 Překližované desky – Kvalita lepení, EN 310 Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu, ČSN EN 408 +A1 Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

STAVEBNÍ průmysl – testování laminátových roxorů

Elektromechanický zkušební stroj řady E.3 se speciálními hydraulickými čelistmi s “0” mrtvou zónou pro zkoušení laminátové betonové výztuže – roxorů dle normy EN 14845-2 -zkušební metody pro vlákna do betonu – Část 2: Vliv na beton a EN 14651 +A1 – zkušební metoda betonu s kovovými vlákny – Měření pevnosti v tahu za ohybu a EN 14488-3, EN ISO 6892-1. Kompozitní síť ze skleněných vláken se používá k vyztužení podlah, silnic, letišť a jiných betonových konstrukcí. Jedná se o stejně silnou náhradu ocelového pletiva. Nabízí se pletivo s různými otvory.

AUTOMOTIVE průmysl – testování auto sedadel

Sada 3 ks elektromechanických zkušebních strojů řady LabTest 6.250E.3 – 250kN se speciálním T drážkovým stolem pohyblivým ve 2 osách včetně fixace, přestavitelným nosným příčníkem a příslušenstvím určeným pro zkoušení automobilových sedadel se speciálním přípravkem podle VDA norem a standardů.

GUMÁRENSKÝ průmysl – testování vzduchového odpružení

Zkušební stroj LabTest 6.200 řada E.3 s rozšířením o horizontální řízenou osu do 25 kN a přesné proporcionální řízení tlaku do 10 bar lze simulovat správný chod vzduchového odpružení. Tento zkušební systém umožňuje testovat – simulovat správný chod vzduchových měchů při nízko cyklové únavě na tzv. laterární tuhost.