H.7 – HORIZONTÁLNÍ TAHOVÉ ZKUŠEBNÍ STROJE DO 20 MN

Horizontální tahové modulární zkušební stroje řady H. 7 v tahovém provedení do 20MN jsou určené pro mechanické zkoušky vysoko pevnostních materiálů v tahu s abnormální upínací délkou až 30 m. Tato řada strojů se vyznačuje abnormálně vysokou tuhostí, mechanickou odolností a modulárním provedením rámu. Tyto stroje jsou určeny pro testování konstrukčních lan, textilních popruhů, izolátorů . Do základního vybavení těchto strojů patří centrální tichý a ekonomický hydraulický pohon řady HAS nebo HAS-G s diagnostikou HALT 18 – SIEMENS.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady H.7

MEZERA

 • Robustní horizontální svárové provedení podpořené pevnostní analýzou s vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností  
 • Modulární provedení s možností prodloužení stroje pomocí segmentů na upínací délku až 30 m určené pro testování ocelových drátěných lan, textilních vázacích prostředků, elektrických závěsných izolátorů atd.
 • Výkonné kompaktní hydraulické agregáty řady HAS, HAS-G s nízkou hladinou hluku <65 dB
 • Diagnostika hydraulického agregátu HALT 18 ovládána TOUCH LCD SIEMENS ve standardu
 • Přesun upínacího příčníku elektronicky AC motorem s řízením rychlosti posuvu nebo mechanicky – vždy záleží na velikosti stroje a typu příčníku.
 • Fixace upínacího příčníku elektro – hydraulicky nebo mechanicky.
 • Řízení pohybu akčního příčníku hydraulicky s proporcionálním ventilem s možností řízení v silové a poziční smyčce. 
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Stroje řady H.7 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Silový snímač pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Integrace hydraulických čelisti s klínovým nebo bočním přítlakem, různých přípravků atd.
 • Vysoce přesné zkoušky s VIDEO extenzometry

 

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady H.7

Elektrický posuv příčníku u stroje 6.2000H.7

Přesun zkušebního příčníku pomocí elektropohonu s řízenými otáčkami u zkušebního stroje LabTest 6.2000H.7.

Přetržení ocelového lana o průměr 45 mm

Tahová zkouška vysokopevnostního lana ve speciálních čelistech dle normy EN 12385-1 + A1.

Mechanický přesun a upnutí příčníku u stroje 6.600H.7

Mechanický přesun příčníku s mechanickou aretací – jednoduchý, spolehlivý a přesný systém.

Přetržení popruhu s nosností 20 000kg

Tahová zkouška textilních vázacích prostředků – vázací popruhy dle norem EN 1492-1, EN 1492-2 a EN 1492-4.

Příprava na zkoušku izolátorů 1500kN

Uzavření zkušebního krytu při zkoušce izolátorů dle normy EN 61466-1 ed. 2 na stroji LabTest 6.1500H.7.

Změna upínací délky u stroje do 1500kN

Přesun zkušebního příčníku pomocí elektropohonu s řízenými otáčkami a aretací u zkušebního stroje LabTest 6.1500H.7.

Pevnostní analýza zkušebních čelistí do 2MN

Modelová pevnostní analýza u speciálních čelistí pro testování ocelových lan do průměru 60 mm.

Pevnostní zkouška předepjatých roxorů

Zkoušky ocelové výztuže, roxorů pro předpjaté betony podle normy ČSN 42 0139 a ISO 15630-1

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.