LC – Nízkocyklové elektrodynamické zkušební stroje

Nízkocyklové elektrodynamické zkušební stroje řady LC  jsou zařízení, která se používají pro testování a zkoušení materiálů, komponent a struktur v laboratořích, výzkumných střediscích a průmyslových aplikacích. Tyto stroje se odlišují od vysoko cyklových elektrodynamických zkušebních strojů tím, že provádějí testy s nižšími frekvencemi a menším počtem cyklů v tahu, tlaku a krutu za různých teplotních podmínek. Všechny námi vyráběné modifikace nízkocyklových elektrodynamických zkušebních strojů jsou nástrojem pro zkoumání chování materiálů a komponent za různých zatížení a podmínek. Jsou důležité pro mnoho odvětví, včetně inženýrství, materiálového výzkumu, průmyslu a stavebnictví.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady LC

MEZERA

MEZERA

 • Robustní vertikální stolní nebo stojanové provedení s přestavitelným příčníkem disponuje vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností zaručující 100% opakovatelnost výsledků při malé zástavbě, bezolejová a bezhlučná technologie pohonu.
 • Spolehlivý dlouhodobý výkon při kmitočtu  do 6Hz v plné zátěži.
 • Systém digitálního zpětnovazebního řízeného chlazení lineárního pohonu.
 • Přestavení příčníku mechanicky nebo plně elektricky včetně monitorování procesu.
 • Integrovaná T-drážková deska se speciálním odpružením pohlcující až 95% vibrací stroje.
 • Zaručená souosost systému v souladu s normou ASTM E 1012.
 • Možnost rozšíření o torzní systém v závislosti na frekvenci a počtu cyklů.
 • Řízení zkoušky přesným aktuátorem s možností řízení v silové a poziční smyčce.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení axiální nebo kombinované torzní zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Silové snímače pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Stroje řady EP odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2015
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz.  
 • Integrace speciálních čelisti pro axiálně torzní zkoušky nebo různých přípravků dle norem atd.
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

ZKOUŠENÍ NA STROJÍCH LABTEST LC S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení a dynamické testování kovů, karbonů, plastů, laminátů atd. pro dynamické zkoušky v tahu, tlaku a  ohybu dle norem EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová zkouška  s extenzometry v souladu s normou EN ISO 9513, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkouška s vysokoteplotní pecí a teplotní komorou

Vysokoteplotní tahové a tlakové dynamické zkoušky  podle ISO 6892-2 Metoda A1, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

Systémové vlastnosti nizkocyklových elektrodynamických zkušebních strojů řada LC

Vysoká přesnost, tuhost a životnost s plně digitálním řízením …

KONSTRUKCE

Výhody a vlastnosti:

Robustní vertikální  stojanové provedení s přestavitelným příčníkem disponuje vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností zaručující 100% opakovatelnost výsledků.

Přestavení příčníku muže být zajištěno mechanicky nebo plně elektricky včetně monitorování procesu.

Integrovaná T-drážková deska se speciálním odpružením v základu pohlcuje až 95% vibrací stroje.

POHON

Výhody a vlastnosti:

Speciálně navržený kompaktní bezolejový lineární aktuátor vyvinutý firmou LABORTECH pracuje s vysokou přesností a je odolný vůči mimoosovému zatěžování.

Nízká hladina hlučnosti při maximálním výkonu a maximální zkušební frekvencí do 5Hz u plné zátěže.

Chlazení je zabezpečeno řízenou cirkulací vzduchu.

ELEKTRONIKA

Výhody a vlastnosti:

Řízení stroje je prováděno novou měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 10 kHz.

Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.

Ovládání a diagnostika stroje pomocí dálkového ovládače RMCi s LCD displejem.

Silový snímač s integrovaným snímačem zrychlení a digitální optický snímač prodloužení s možností rozšíření o kombinovaný snímač axiál / torze.

UNIVERZÁLNOST

Výhody a vlastnosti:

Velká univerzálnost řady LC spojená s rozšířením stroje o různé příslušenství.: zkušební čelisti a speciální přípravky, teplotní komory a vysokoteplotní pece, nádoby a vany s fyziologickým roztokem, video extenzometry atd.

Rozšíření o torzní zkoušení do ±25Nm,

Možnost integrace silového snímače v dolní nebo horní části stroje, prodloužení pracovního prostoru o 410 mm atd.

SOFTWARE

Výhody a vlastnosti:

Inteligentní, intuitivní a výkonný software DYNPACK určený pro statické a dynamické aplikace.

Pomůže Vám zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích za využití různých modulů k jednotlivým testovacím normám.

BEZPEČNOST

Výhody a vlastnosti:

Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a normám: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.

Bezpečný režim nastavení podle EN 60204-1 prostřednictvím zkušební rychlosti.

MEZERA

Software Test&Motion+ – DYNPACK

Intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Základní vlastnosti software Test&Motion+ – DYNPACK

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy
 • Dynamických moduly – biaxiál test, příkazy se souboru, dlouhodobé ukládání všech dat atd.

MEZERA

Systém BENTROD

Řešení, které umí přesně a jednoduše nastavit souosost dynamického systému ..

Zkušební zátěžové rámy řady H.5 firmy LABORTECH vykazují vynikající tuhost a souosost, což minimalizuje napětí v ohybu pro zvýšení přesnosti testu a snížení rozptylu dat. Správné vyrovnání zabraňuje mimoosovému namáhání ohybem, které může vzorek znehodnotit (pořízení a výroba vzorku je velmi nákladné) nebo výsledná data budou zkreslená a tudíž nepoužitelná. Měřící a nastavovací jednotka BENTROD určená pro vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti (nesrovnanosti) upínacích čelistí pro statické a dynamické zkušební stroje dle normy ASTM E1012, GES400 (NADCAP), GE450 a ISOTC 164SC5WG11

Centrovací přípravek CEDEROD

 • Určený pro prvotní nastavení souososti čelistí a přípravků, kontrolní ověřování souososti a nastavení po výměnách komponentů zátěžových hydraulických jednotek.
 • Maximální přesnost zpracování a centrování pomocí přesných středových děr.
 • Speciální nastavovací vzorek vyrobený z materiálu s teplotní stabilizací se sadou 32 polovodičových tenzometrů pro nastavení X osy.
 • Nastavení ve dvou osách včetně kulové plochy se provádí pomocí 8 ks imbusových šroubů s fixací.

Základní vlastnosti software BENTRODTest – axis

 • Vizualizace 3 úrovní pomocí R,G,B bodů
 • Možnost výběru statického nebo dynamického nastavování
 • Definice norem dle typu zkoušky, předdefinovaných norem
 • Nastavitelné měřítko grafu: ručně, automaticky, databáze
 • Záloha databáze, Archív naměřených hodnot
 • Tisk nastavovacího protokolu
 • Integrovaná kalibrace systému atd.

MEZERA

Proč si koupit stroje řady EP od firmy LABORTECH?

Protože nabízíme vše od A až po Z, tzn. od vývoje až po realizaci …

Inženýrské služby: LABORTECH nabízí kompletní sadu profesionálních inženýrských služeb, včetně systémového inženýrství, konzultačních služeb při zkouškách a návrhů zařízení.

On-line servis a údržba: Naše zkušební stroje můžou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Po celou dobu Vám poskytujeme On-line servis našimi kvalifikovanými aplikačními a servisními techniky na telefonní lince +420 602 527 577.

Školení a výcvik :Aplikační technici firmy LABORTECH pravidelným školením operátorů a obsluhy zkušebního zařízení zvyšují odbornou způsobilost práce na elektro dynamických strojích

Kalibrace a nastavení: Zkušební laboratoře musí kalibrovat svá zkušební zařízení, aby byla zajištěna přesnost v souladu se zákonem o metrologii. LABORTECH poskytuje špičkové, kalibrační v souladu s EN ISO normami.