KM.1 – Vertikální úhlově torzní řada do 5000Nm

Elektromechanické vertikální torzní zkušební stroje řady KM.1 ve stojanovém provedení do 5000Nm, které jsou prioritně určené pro měření krouticího a třecího momentu včetně úhlu natočení jak dílů, tak i celých výrobků s možností provádění těchto zkoušek přes “0” Tyto stroje jsou vhodné jak pro výzkum a vývoj, běžnou kontrolu kvality v laboratořích a provozech, ale i pro montážní a testovací poloautomatické linky. Stroje firmy LABORTECH se vyznačují velmi vysokou tuhostí zkušebního rámu, rychlostí a přesností měření v poloautomatickém režimu.

MEZERA

Všeobecné klíčové vlastnosti řady KM.1

 • Robustní vertikální stojanové modulární provedení s mechanickou odolností a životností.
 • Abnormálně vysoká tuhost a mechanická odolnost stroje spojená s ergonomií na vysoké úrovni.
 • Integrovaný torzní mechanismus v horní nebo dolní části stroje – dle použití.
 • Tichý a přesný AC servo pohon s cykloidní převodovkou s nízkou hlučností a velkým úhlovým rozlišením a max. úhlovým natočením ± 180°.
 • Stroje řady KM odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Snímače momentu pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 vč. linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms).
 • Ochranné bezpečnostní kryty z ITEM profilů a polykarbonátu s vysokou bezpečností EN ISO 13849-1 / 2 nebo bezpečností závorou.
 • Možnost řízení a nastavení stroje pomocí dotykového LCD monitoru.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky softwarem pro testování materiálů v torzi – KMTest.
 • Široká škála příslušenství – zkušební trny, přípravky, uchycovače, sklíčidla atd.

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích KMTest řady KM.1

Komplexní testování dvoustavových setrvačníků

Vyhodnocení tření, koncového momentu a úhlu v tahu a tlaku, definovaní tolerančních pásem, max. torzní moment ± 2000Nm,  úhel natočení ± 20°

Komplexní testování torzních tlumičů osobních automobilů

Vyhodnocení tření třecího a kroutícího momentu, měření úhlu pootočení tlumiče, , max. torzní moment ± 5000Nm, úhel natočení ± 20°

Měření torzní charakteristiky PKW lamely

Vertikální úhlově torzní zkušební stroj pro měření pootočení lamel, před tlumiče a hlavního tlumiče, max. moment ± 500Nm a s úhlovým natočením ± 150°

Měření torzní charakteristiky měniče PKW wandlerů

Vertikální úhlově torzní zkušební stroj s maximálním torzním momentem ± 500Nm a s úhlovým natočením ± 25°.

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

Nabízíme technická řešení – JSME PROFESIONÁLOVÉ

Individuální přístup při návrhu upínacích přípravků a samotného stroje …

MEZERA

Software KMTest – BASIC

Intuitivní software pro měření momentu, úhlu a únavových testů v krutu

KMTest – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření momentu a úhlu v I a II kvadrantu nebo provádění únavových testů v krutu v závislosti na počtu otáček při namáhání vzorků i celých výrobků s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software KMTest – BASIC

 • Inteligentní, intuitivní a výkonný software určený měření momentu a úhlu v I a II kvadrantu nebo provádění únavových testů v krutu v závislosti na počtu otáček
 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích s vizualizací přípravků – trny, upínače, usazovací rámy atd.
 • Editovatelné typy vzorků a zkušebních norem včetně modifikace názvu položek.
 • Digitální zobrazování všech aktuálních hodnot.
 • Ukládání naměřených dat do databáze s možností filtrace podle definice, zakázky, data atd.
 • Jednoduché přepínání mezi provozem, databází nastavením a uživatelem.
 • Snadné nastavení definice dle vybraného modulu.
 • Přesné informace o stavu stroje a chybových hlášeních.
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • Korekce momentu podle referenčních vzorků
 • Multijazyčná verze (ČJ, EN, POL, RU, ESP atd.)
 • Tisk protokolu ve formátu PDF
 • Export dat do CSV – BASIS, nebo do MY SQL a MS SQL
 • Časově neomezená licence
 • Instalace na jakýkoli počítač bez použití licence atd.
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

MEZERA

ZÁKAZNICKÉ MODIFIKACE STROJŮ KMTest – KM.1