H.5 – Dynamické servohydraulické zkušební stroje série 00

Dynamické servohydraulické zkušební stroje řady H. 5 série 00 ve vertikálním provedení do 500kN se servo válcem v základovém fundamentu jsou určeny pro provádění nízko a vysoko cyklových únavových testů, lomové houževnatosti, šíření trhliny atd. Tato řada strojů se vyznačuje vysokou tuhostí rámu a mechanickou odolností. Rozsah daného stroje záleží na dynamickém zdvihu a frekvenci. Od těchto parametrů se odvíjí konkrétní zkušební sestava, která je tvořena zkušebním rámem, servo hydraulickým válcem a hydraulickým agregátem řady HAD

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady H.5 s válcem v základovém fundamentu

MEZERA

MEZERA

 • Stojanové provedení s vysokou axiální tuhostí a mechanickou odolností.
 • Možnost rozšíření zkušebního rámu o automatický elektro hydraulický přesun a upnutí příčníku
 • Zaručená souosost systému v souladu s normou ASTM E 1012.
 • Integrovaný servoválec ve fundamentu stroje pro tlaky 210 nebo 280 bar.
 • Řízení zkoušky proporcionálním nebo servo ventilem s možností řízení v silové a poziční smyčce. 
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion – DYNPACK.
 • Silový snímač v horním příčníku pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Výkonné kompaktní hydraulické agregáty řady HAD s nízkou hladinou hluku díky systému PAC
 • Diagnostika hydraulického agregátu HALT 18 ovládána TOUCH LCD SIEMENS ve standardu
 • Stroje řady H.5 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Příprava pro integraci měřící a nastavovací jednotky BENTROD pro vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti dle ASTM E1012
 • Integrace hydraulických čelisti s klínovým upnutím nebo různých přípravků dle norem atd.
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady H.5

Montáž zkušebních přípravků do vysokoteplotní komory

Příprava příslušenství pro tahové zkoušky ve vysokoteplotní komoře do 1200°C dle normy EN ISO 6892-2 s bezkontaktním extenzometrem ONE1

Dynamická zkouška životnosti nákladních pružin

Na zkušebních strojích LABORTECH řady H.5 lze provádět testování a posuzování shody v rámci normy GMW 14656. Tato norma popisuje požadavky GM na materiály, výrobní proces a povlaky používané při výrobě automobilových odpružených spirál a listových pružin.

Dynamická zkouška tlumičů pro železnice

Dynamická zkouška tlumičů v různých dynamických cyklech s různou amplitudou zkoušení zaručuje 100% odzkoušení funkce tlumiče.

Zjistěte si parametry vlastní dynamické zkušební sestavy!

Všechny námi nabízené hydraulické agregáty HAD disponují nízkou hladinou hluku.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA STROJÍCH LABTEST H.5 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová zkouška  s extenzometry v souladu s normou EN ISO 9513, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení a dynamické testování kovů, karbonů, plastů, laminátů atd. pro dynamické zkoušky v tahu, tlaku a  ohybu dle norem EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkouška s vysokoteplotní pecí a teplotní komorou

Vysokoteplotní tahové a tlakové dynamické zkoušky  podle ISO 6892-2 Metoda A1, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

MEZERA

Základní sestava dynamického zkušebního stroje

Zaměřte se na tyto 3 základní části stroje …

Rám stroje – hydraulické servo válce – hranové korekce souososti

Rám stroje

V první řadě uvažte, co chcete zkoušet. Na základě této úvahy vyberte rám stroje – série 00 nebo série 01.

Pokud máte velkou četnost přestavování pracovního prostoru, tak si stroj doplňte o automatický elektro hydraulický přesun a upnutí příčníku.

Hydraulický servoválec

U řady H.5 série 00 je doporučená max. výška zdvihu pístnice 100 mm. Dále záleží na tom, jaký jste si vybrali HA z předešlé tabulky a zda použijete u servo válce klasický dynamicky těsnící kroužek nebo hydrostatické vedením pístnice pro vyšší boční zatížení.

Souosost

Chcete mít jistotu? Použijte měřící a nastavovací jednotku BENTROD určenou pro vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti dle normy ASTM E1012, GES400 (NADCAP), GE450 a ISOTC 164SC5WG11

Výběr hydraulického agregátu včetně diagnostiky

Výběr HA

HA je koncipován jako kompaktní hydraulická tlaková jednotka určená pro únavové testy s vodním nebo vzduchovým chlazením.

HA osazen kontrolním systémem HALT 18 – Diagnostic SIEMENS se systémovým hlídáním stavů, tlaků a servisních intervalů přes dotykový LCD.

Hlučnost

Možnost zakrytování HA je provedeno speciálním protihlukovým krytem PAC <72 dB. Jednoduchý přístup z bočních všech stran pomocí rychlospojek umožňuje provádět snadnou manipulaci kolem HA (výměnu filtrů, výměnu oleje atd.). Díky silent blokovému odpružení lze umístit HA přímo na podlahu zkušebny.

Hydraulické připojení

Propojení mezi hydraulickým agregátem HAD a rámem stroje je provedeno pomocí systému VOSSFORM včetně tlakové zkoušky. Olejové skvrny a okapy nemají šanci.

Vhodný výběr řídící jednotky a zkušebního software včetně modulů

Měřící a řídící elektronika

Elektronika řady EDCi Control se synchronizací všech měřících a regulačních kanálů v reálném čase vzorkovací frekvencí 10kHz.

Vyber si dálkový ovládač řady RMCi7 nebo RMCi8 s OLED displejem integrovaným CENTRAL STOP.

Základní parametry elektroniky

Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). Interní frekvence 64 bit, sběr dat 32 bit, AD 24 bit, aritmeticky, vzorkovací frekvencí 10kHz. Integrovaná RS232 pro VIDEO extenzometry. Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.

Ovládání stroje a vyhodnocení zkoušení

Software Test&Motion+ – DYNPACK – intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete. Stačí si ještě vybrat zkušební moduly dle daných zkušebních norem a můžete testovat vzorky.

MEZERA

Software Test&Motion+ – DYNPACK

Intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Základní vlastnosti software Test&Motion+ – DYNPACK

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy
 • Dynamických moduly – biaxiál test, příkazy se souboru, dlouhodobé ukládání všech dat atd.

MEZERA

Systém BENTROD

Řešení, které umí přesně a jednoduše nastavit souosost dynamického systému ..

Zkušební zátěžové rámy řady H.5 firmy LABORTECH vykazují vynikající tuhost a souosost, což minimalizuje napětí v ohybu pro zvýšení přesnosti testu a snížení rozptylu dat. Správné vyrovnání zabraňuje mimoosovému namáhání ohybem, které může vzorek znehodnotit (pořízení a výroba vzorku je velmi nákladné) nebo výsledná data budou zkreslená a tudíž nepoužitelná. Měřící a nastavovací jednotka BENTROD určená pro vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti (nesrovnanosti) upínacích čelistí pro statické a dynamické zkušební stroje dle normy ASTM E1012, GES400 (NADCAP), GE450 a ISOTC 164SC5WG11

Centrovací přípravek CEDEROD

 • Určený pro prvotní nastavení souososti čelistí a přípravků, kontrolní ověřování souososti a nastavení po výměnách komponentů zátěžových hydraulických jednotek.
 • Maximální přesnost zpracování a centrování pomocí přesných středových děr.
 • Speciální nastavovací vzorek vyrobený z materiálu s teplotní stabilizací se sadou 32 polovodičových tenzometrů pro nastavení X osy.
 • Nastavení ve dvou osách včetně kulové plochy se provádí pomocí 8 ks imbusových šroubů s fixací.

Základní vlastnosti software BENTRODTest – axis

 • Vizualizace 3 úrovní pomocí R,G,B bodů
 • Možnost výběru statického nebo dynamického nastavování
 • Definice norem dle typu zkoušky, předdefinovaných norem
 • Nastavitelné měřítko grafu: ručně, automaticky, databáze
 • Záloha databáze, Archív naměřených hodnot
 • Tisk nastavovacího protokolu
 • Integrovaná kalibrace systému atd.

MEZERA