E.2 – DVOUSLOUPOVÉ ZKUŠEBNÍ STROJE DO 50KN

Elektromechanické zkušební stroje řady E. 2 ve dvou sloupovém stolním nebo stojanovém provedení do 50kN jsou vhodné jak pro výzkum a vývoj, tak i běžnou kontrolu kvality v laboratořích a provozech. Díky velké variabilitě stroje (různá výška a šířka) a ve spojení s rozsáhlým sortimentem příslušenství lze na stroji bezpečně a efektivně testovat materiály či celé výrobky v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu z nejrůznějších typů materiálů: plasty, kovy, kompozity, papír, polyuretany atd.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady E.2 a L

  • Robustní vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností s integrovaným lineárním vedením ideální pro mimoosové zatěžování. 
  • Abnormálně vysoká tuhost a mechanická odolnost stroje spojená s ergonomií na vysoké úrovni
  • Tichý a přesný AC servo pohon s nízkou hlučností,  velkým rozlišením s možností řízení v silové a poziční smyčce. 
  • Stroje řady E.2 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
  • Automatická identifikace snímačů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
  • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms).
  • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
  • Možnost rozšíření rámu o dva nebo tři zkušební prostory
  • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

 

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady E.2

Zkouška tahem textilních vzorků

Zkouška tetkaných textilií na zkušebních strojích řady E.2 v souladu s normou ČSN EN ISO 9073-4 – netkané textilie – metody zkoušení – Část 4: stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou

Zkouška tlakem kartonových krabic

Tlaková zkouška kartonových krabic dle EN ISO 3037  – vlnitá lepenka – stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami) a ČSN EN ISO 3035 (500353) – vlnitá lepenka – stanovení odolnosti proti plošnému zborcení

Tahová zkouška kovových vzorků

Tahové zkoušky s normalizovanými vzorky a bajonetovými čelistmi podle ISO 6892-1.

Zkouška tahem u skleněných vláken

Tahové zkouška v čelistech s opásáním, stanovení pevnosti v tahu syntetických nití v souladu s normou ČSN EN 13864 – povrchy pro sportoviště

Zkouška 3 bodovým ohybem

Zkouška ohybem plastů vyztužené uhlíkovými vlákny podle ČSN EN 2562  – letectví a kosmonautika – jednosměrné kompozity – zkouška ohybem ve směru vláken

Tahová zkouška rozpěrky

Tahová zkouška stavebních rozpěrek ve stavebním materiálu YOTONG.

MEZERA