Optická kontrola OptoLab 55 II

Optická kontrola rozměrů vzorků OPTOLab 55 II generace slouží ke kontrole rozměrů vzorků určených pro zkoušky vrubové houževnatosti na vstupních a výstupních kontrolách, ve zkušebnách a laboratořích. Zařízení je způsobilé pro použití v systémech jakosti podle ISO 9001:2009.

Zařízení bylo navrženo tak, že ve spojení s vrubovačkou VRE tvoří ucelené pracoviště, které zabezpečuje 100% vzorky pro vrubovou houževnatost.