Modernizace Tvrdoměru HPO 3000

MODERNIZACE TVRDOMĚRU HPO 3000


Na konci letošního jara se naše společnost s odhodláním pustila do Modernizace 40 let starého tvrdoměru. Úkol to byl opravdu nelehký, neboť původní stroj byl za roky svého užívání značně opotřebován a místy i dosti poškozen. Z toho důvodu jsme se se zákazníkem dohodli na celkové modernizaci tohoto tvrdoměru.

Nahrazeny byly postupně všechny opotřebované díly, a to buď za díly nové či za repasované z původních starých dílů. Dále pak bylo nahrazeno zejména samotné vybavení původního tvrdoměru za optickou kameru, obrazovku se zabudovaným PC a softwarem.

Nejzásadnější změnou v samotné modernizaci tvrdoměru oproti původnímu stroji byl přechod z čistě mechanického principu fungování na poloautomatický. Modernizovaný tvrdoměr s názvem HPO 3000 je oproti původnímu stroji vybaven optickým snímacím zařízením s vysokým rozlišením, umožňující detailní vyobrazení vpichů do vzorku. Toto nové optické zařízení nahradilo původní Brinellové lupy.

Tvrdoměr HPO 3000 disponuje rovněž dotykovou obrazovkou se zabudovaným PC a softwarem FestTest, jež provede a vyhodnotí test rychle, automaticky a pro obsluhu stroje zcela komfortně výsledky testu uloží do databáze či je exportuje např. do Excelu.

U původního stroje dle slov našeho kalibračního technika: „Musela obsluha sledovat vpichy přes Brinellovou lupu a následně také vyhodnotit, zda jim tvrdost vyhovuje či nikoliv, což bylo časově náročné, mnohdy i nepřesné a tím tak pro dnešní dobu zcela neefektivní. Modernizovaný tvrdoměr HPO 3000 dokáže test provést, a i graficky vyhodnotit během pár sekund, což je pro práci naprosto skvělé“

Při realizaci tohoto projektu jsme na maximum využili své dosavadní letité zkušenosti a know-how k tomu, abychom dostáli maximální spokojenosti u našeho zákazníka a slovy majitele naší společnosti:

„Jednalo se o náročný projekt, na kterém se po dobu několika týdnů zapojila postupně prakticky celá firma, tímto bych jim chtěl poděkovat za opravdu dobrou práci, kterou kontinuálně odvádějí.“ – Vladan Duše

LABORTECH s.r.o.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.