Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za zvýšené teploty

Tato norma specifikuje metodu zkoušení tahem kovových materiálů za vyšších teplot, než je teplota pokojová. Norma navazuje na statickou zkoušku tahem za pokojové teploty. Poskytuje nejdůležitější údaje základních mechanických vlastností, které využívají konstruktéři a projekční kanceláře při vývoji nových strojírenských celků a jejich dílčích komponent exponovaných za vyšších teplot.

ČSN EN 2002-002

Letectví a kosmonautika – Kovové materiály – Zkušební metody – Část 002: Zkouška tahem při zvýšené teplotě

Tato norma specifikuje požadavky na zkoušky tahem kovových materiálů při zvýšené teplotě pro letecké aplikace. Použije se, pokud je to uvedeno v technické specifikaci EN nebo materiálové normě, pokud není ve výkresu, objednávce nebo plánu kontrol uvedeno jinak.

ČSN EN ISO 10275

Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

Tento dokument specifikuje metodu stanovení exponentu deformačního zpevnění n tahem u plochých výrobků (plechy a pásy) vyrobených z kovových materiálů. Metoda platí pouze pro spojitou a monotónní část křivky napětí-deformace v plastické oblasti. V případě materiálů s kmitajícím průběhem napěťově deformační křivky v oblasti deformačního zpevnění…

ČSN EN ISO 6892-1

Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ČSN EN ISO 6892-2

Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ČSN EN ISO 10275

Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

ČSN EN ISO 10275

Letectví a kosmonautika – Kovové materiály – Zkouška tahem při zvýšené teplotě

ČSN EN ISO 10275

Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

ČSN EN ISO 10275

Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

ČSN EN ISO 10275

Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem