E.1 – JEDNOSLOUPOVÉ ZKUŠEBNÍ STROJE DO 5KN

Elektromechanické zkušební stroje řady E. 1 v jednosloupovém stolním provedení do 5kN jsou určeny pro bezpečné a efektivní testování materiálů a celých výrobků v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu. Tato řada se vyznačuje otevřenou konstrukcí a podle typu vybavení (kromě teplotních komor a vysokoteplotních pecí) lze na strojích zkoušet plasty, kovy, kompozity papír, polyuretany atd.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady E.1

MEZERA

 • Vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností s integrovaným lineárním vedením ideální pro mimoosové zatěžování. 
 • Vysoká tuhost a mechanická odolnost stroje spojená s ergonomií na vysoké úrovni
 • Tichý a přesný DC servo pohon s nízkou hlučností,  velkým rozlišením s možností řízení v silové a poziční smyčce. 
 • Stroje řady E.1 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Automatická identifikace snímačů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Možnost rozšíření stroje o ochranné  kryty, bezpečnostní závory atd.

 

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady E.1

Zkouška v odlupování zkušebního tělesa

Zkouška v odlupování zkušebního tělesa pod úhlem 90 stupňů dne normy EN 28510-1, ISO 8510-1, EN1939

Tlaková zkouška v robotickém režimu

Tlaková zkouška zkušebního tělesa v robotickém pracovišti KUKA.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA STROJÍCH LABTEST E.1 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

S naším sortimentem příslušenství vyzkoušíte všechno …

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová zkouška  s extenzometry v souladu s normou EN ISO 9513 a EN ISO 527-1 – Plasty – Stanovení tahových vlastností

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení plastů, laminátů, gumy, textilií, skleněných vláken atd. pro zkoušky v tahu, tlaku a  ohybu dle norem EN 6892-1, EN ISO 527-1,EN 408 +A1,EN ISO 17706 atd.

Zkouška se speciální chladící komorou

Speciální teplotní komory pro rozsah teplot – 196°C až +30°C pro určování vlastností lomového materiálu (YS, UTS, FATT, JIC)

MEZERA

Software Test&Motion+

Intuitivní software pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku ohybu a krutu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software Test&Motion+ – BASIC

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

MEZERA

ZAJÍMAVÉ PRŮMYSLOVÉ ZÁKAZNICKÉ APLIKACE

AUTOMOBILOVÝ průmysl – testování těsnění oken

 Tahovo – tlakové speciální zkoušení  těsnění skel na zkušebním stroji LabTest řada E.1 v průmyslovém prostředí na extruzních linkách firmy Henniges. Těsnění bočních a čelních skel strojů, automobilů a dopravních prostředků jsou určeny k bezpečnému a fixnímu usazení skel. Těsnění do oken je určeno pro dopravní prostředky a různé typy kabin jednoúčelových dopravních prostředků nebo strojů.

 

FARMACEUTICKÝ průmysl – testování blistů

Zkouška postupné odtrživosti blistů na zkušebním stroji LabTest řada E.1 – v souladu s normou EN 28510-1, ISO 8510-1, EN1939. Blistr je jednorázový balíček, který kopíruje tvar vašeho produktu. Plastový blistr může sloužit mnoha účelům. Můžete jej použít buď v kombinaci s papírovou kartou nebo jako samostatný prodejní balíček. Třetí možné použití je jako fixační deska do krabice.

t

MEZERA