ČSN EN 789 – Dřevěné konstrukce

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva

Norma uvádí zkušební metody pro stanovení některých mechanických vlastností průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva pro použití v nosných dřevěných konstrukcích. Tyto vlastnosti jsou určeny k výpočtu charakteristických hodnot pro použití při navrhování na účinky zatížení. Zkušební metoda pro tlak kolmo k rovině desky (otlačení) je vzhledem k omezeným zkušenostem s používáním zkoušky zahrnuta v informativní příloze D. Norma není určena pro zkoušky při kontrole jakosti, kde jsou vyhovující menší zkušební tělesa.

Charakteristické vlastnosti:

  • Stojanové provedení s vysokou tuhostí a mechanickou odolností tvořené svárovou konstrukcí stroje s rotačním otočným stolem a 4 pracovišti.
  • Ideální ergonomické uspořádání a rozložení stroje zabezpečující obsluhu jedním člověkem – vysoká produktivita
  • Velmi vysoká rychlost montáže včetně 100% nastavení a zkoušení táhel – 100ks / směna
  • Třída přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4
  • Hlídání pracovního prostoru SICK kamerami s vysokou bezpečností dle EN ISO 13849-1 / 2.
  • Ovládání a řízení stroje pomocí dotykového LCD monitoru s integrovaným software MSVTest

Click here to add your own text

Download:

Další informace:

Kontaktujte nás: