KM.3 – Vertikální rotačně torzní řada do 1000Nm

Elektromechanické vertikální rotačně torzní zkušební stroje řady KM.3 ve stolním nebo stojanovém provedení do 1000Nm, které jsou prioritně určené pro měření krouticího momentu při různých nebo konstantních otáčkách jak vzorků, dílů, tak i celých výrobků. Tyto stroje jsou vhodné jak pro výzkum a vývoj, běžnou kontrolu kvality v laboratořích a provozech, ale i pro montážní a testovací poloautomatické linky. Stroje firmy LABORTECH se vyznačují velmi vysokou tuhostí zkušebního rámu, rychlostí a přesností měření v poloautomatickém režimu.

Torzní zkušební stroje, Torsion Testing Machine , Torsionsprüfmaschine

MEZERA

Všeobecné klíčové vlastnosti řady KM.3

 • Robustní vertikální stojanové modulární provedení s mechanickou odolností a životností.
 • Abnormálně vysoká tuhost a mechanická odolnost stroje spojená s ergonomií na vysoké úrovni.
 • Integrovaný torzní mechanismus v horní části stroje.
 • Dynamický AC servo pohon s kontinuálním řízením otáček pomocí měniče nebo servo měniče.
 • Stroje řady KM odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Základní řízení stroje je prováděno PLC SIEMENS s integrovaným dotykovým LCD displejem se software FAROTest v základu stroje nebo vyšší FULL verzí s měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz, 24 bit, ± 250.000 dílků (20 ms).
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky softwarem pro testování materiálů v torzi – KMTest – BASIC – modul R nebo jako nadstavba software FAROTest.
 • Ochranné bezpečnostní kryty z ITEM profilů a polykarbonátu s vysokou bezpečností EN ISO 13849-1 / 2 nebo bezpečností závorou.
 • Možnost řízení a nastavení stroje pomocí dotykového LCD monitoru.
 • Široká škála příslušenství – zkušební trny, přípravky, uchycovače, sklíčidla atd.

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích KMTest řady KM.3

Torzní zkušební stroje, Torsion Testing Machine , Torsionsprüfmaschine

Měření torzní charakteristiky měničů – wandlerů

Vyhodnocení tření  a torzní charakteristiky kompletních sestav měničů s olejovou náplní, definovaní tolerančních pásmem,  max. moment ± 50Nm.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

Nabízíme technická řešení – JSME PROFESIONÁLOVÉ

Individuální přístup při návrhu upínacích přípravků a samotného stroje …

MEZERA

Software FAROTest

Systémový software určený pro tvářitelnost v podmínkách jednoduchého krutu ..

FAROTest–  integrovaný systémový software určený pro základní rotační zkoušky na systémech SIMATIC. Integrace základních norem jako je EN ISO 7800 nebo GOST 1545, kde se specifikuje technologická zkouška tvářitelnosti v podmínkách jednoduchého krutu. Software FAROTest ověřuje způsobilost vzorků specifikovaných typů se plasticky deformovat jednoduchým jednosměrným krutem kolem jeho vlastní osy v jednom směru ve zkušebním stroji, který je opatřen fixní a rotující čelistí, do kterých se vzorek upne. Zaznamenává se počet otáček a porovnává se s počtem předepsaným pro danou jakost výrobku.

SOFTWARE-FAROTest - Torzní zkušební stroje, Torsion Testing Machine , Torsionsprüfmaschine

     Základní vlastnosti software FAROTest

 • Inteligentní, intuitivní a výkonný software určený měření počtu otáček s definovanou zátěží
 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém definovaných norem navržených standardní zkoušky
 • Základní obrazovka – control, příprava testu, přehledy, nastavení, uživatel atd.
 • Jednoduché přepínání mezi provozem, databází nastavením a uživatelem.
 • Uživatelská autorizace – definovaní seznamu uživatelů do čtyřech skupin s různým přístupem
 • Příprava zkoušky a její proces – název testu, norma, zkušební otáčky, průměr drátu, směr otáčení, počet otáček, osová zátěž atd.
 • Digitální zobrazování všech aktuálních hodnot.
 • Ukládání naměřených dat do databáze s možností exportu do nadstavby KMTest nebo přes USB na flasch disk.
 • Přesné informace o stavu stroje a chybových hlášeních.
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • Multijazyčná verze (ČJ, EN, POL, RU, ESP atd.)
 • Časově neomezená licence
 • Instalace na jakýkoli SIMATIC systém

MEZERA

Software KMTest – BASIC

Intuitivní software pro měření momentu, úhlu a únavových testů v krutu

KMTest – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření momentu a úhlu v I a II kvadrantu nebo provádění únavových testů v krutu v závislosti na počtu otáček při namáhání vzorků i celých výrobků s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software KMTest – BASIC

 • Inteligentní, intuitivní a výkonný software určený měření momentu a úhlu v I a II kvadrantu nebo provádění únavových testů v krutu v závislosti na počtu otáček
 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích s vizualizací přípravků – trny, upínače, usazovací rámy atd.
 • Editovatelné typy vzorků a zkušebních norem včetně modifikace názvu položek.
 • Digitální zobrazování všech aktuálních hodnot.
 • Ukládání naměřených dat do databáze s možností filtrace podle definice, zakázky, data atd.
 • Jednoduché přepínání mezi provozem, databází nastavením a uživatelem.
 • Snadné nastavení definice dle vybraného modulu.
 • Přesné informace o stavu stroje a chybových hlášeních.
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • Korekce momentu podle referenčních vzorků
 • Multijazyčná verze (ČJ, EN, POL, RU, ESP atd.)
 • Tisk protokolu ve formátu PDF
 • Export dat do CSV – BASIS, nebo do MY SQL a MS SQL
 • Časově neomezená licence
 • Instalace na jakýkoli počítač bez použití licence atd.
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

MEZERA

NABÍZÍME PRO VÁS TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PŘI NÁVRHU TORZNÍČH STROJŮ DO LINEK …

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu

Torzní zkušební stroje, Torsion Testing Machine , Torsionsprüfmaschine