E.4 – VYSOKOKAPACITNÍ ZKUŠEBNÍ STROJE DO 2000KN

Vysokokapacitní elektromechanické zkušební stroje řady E. 4 ve čtyřsloupovém stojanovém provedení do 2000kN jsou vhodné jak pro výzkum a vývoj, tak i běžnou kontrolu kvality v laboratořích a provozech. Ve spojení s rozsáhlým sortimentem příslušenství lze na stroji bezpečně a efektivně testovat materiály a celé výrobky v tahu, tlaku a ohybu. Tyto stroje jsou prioritně určeny pro testování kovů a vysoko pevnostních materiálů. Modely jsou k dispozici v rozsazích 1000kN, 1200kN, 1600kN a 2000kN.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady E.4

 • Robustní vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností s integrovaným lineárním vedením ideální pro mimoosové zatěžování. 
 • Abnormálně vysoká tuhost a mechanická odolnost stroje spojená s ergonomií na vysoké úrovni
 • Tichý a přesný AC servo pohon s kuželočelními převodovkami s nízkou hlučností, velkým rozlišením s možností řízení v silové a poziční smyčce.
 • Stroje řady E.4 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017.
 • Automatická identifikace snímačů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady E.4

Zkouška tlakem na hliníkovém vysokopevnostním profilu

Vysokopevnostní tlaková zkouška profilovaného hliníku podle EN 586-2, EN 1301-2 a EN 603-2.

Zkouška tahem s extenzometrem do úplné deformace

Tahová zkouška na normalizovaném vzorku s extenzometrem do úplného roztržení (EN ISO 9513) dle normy EN ISO 6892-1.

Tahová zkouška v bajonetových čelistech s normalizovaným vzorkem

Vysokopevnostní tahové zkoušky řízené  podle ISO 6892-1 v bajonetových čelistech s normalizovaným vzorkem a extenzometrem do úplného roztržení vzorku.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA STROJÍCH LABTEST E.4 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

S naším sortimentem příslušenství vyzkoušíte všechno …

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová zkouška  s extenzometry v souladu s normou EN ISO 9513 a EN ISO 6892-1

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení kovů, karbonů, plastů, laminátů atd. pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu a krutu dle norem EN 6892-1, EN6892-2 atd.

Zkouška s vysokoteplotní pecí a komorou

Tahové zkoušky s vysokoteplotní pecí do teploty 1600°C podle ISO 6892-2, teplotní komorou s teplotními rozsahy od -196°C až po 450°C.

MEZERA

Software Test&Motion+

Intuitivní software pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku ohybu a krutu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software Test&Motion+ – BASIC

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

MEZERA

STROJE E.4 STAVĚNÉ K VÝKONU, SPOLEHLIVOSTI, PŘESNOSTI A BEZPEČNOSTI.

Prvotřídní produkt s vysokou užitnou hodnotou a životností

Převodová, hnací a motorová jednotka s vysokou přesností

Silné výkonné motory s rezervní kapacitou a větší dynamikou.

Bezúdržbové bez komutátorové AC servomotory určené pro dlouhodobé zkoušky.

Přesné převodovky bez vůle zabezpečující vysokou přesnost, tuhost a nenáročnost na údržbu.

Vhodným složením převodového systému jsme snížili pronikání nečistot do stroje.

Měřící a řídící elektronika celého zkušebního stroje

Měřící a řídící elektronika je umístěna v bezpečné vzdálenosti přímo pod testovací oblastí.

Výsuvný panel s elekronikou umožňuje snadný servisní přístup a při zasunutí do stroje eliminuje pronikání nečistot do interiéru stroje.

Elektronický systém je navržen tak, ať se dají připojit periferie jako je hydraulický agregát, robot, extenzometr atd. pouze pomocí konektoru.

Přesné vedení příčníku zaručuje rovinnost a souosost

Přesné vedení příčníku pomocí normalizovaných pouzder.

Vysoká tuhost u mimoosového zatěžování díky přesným vodícím tyčím.

Kuličkové šrouby vyrobené v souladu s normou ISO 3408 a třídou přesnosti P1 s předepjatými ložisky garantují vysokou přesnost.

Tuhost příčníku garantovaná FEM metou s praktickým průhybem příčníku menším než 3,15×10-4 mm/N.

MEZERA

Nabízíme pro Vás inovace a technická řešení

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu

MEZERA

 • Naši specialisté jsou schopni na míru navrhnout a vyrobit stroj nebo automatizovaný systém s vysokou mírou kvality a jedinečnosti
 • V případě technicky vyspělých výrobků začíná optimalizace často s detaily a ve 3D formátech STEP nebo prohlížečích DWF.
 • Při vývoji produktů firmy LABORTECH klademe vysoký důraz na kvalitu, design a cenovou dostupnost našich výrobků.
 • U návrhu strojů a systémů dbáme na minimální ekologickou zátěž a EKODESIGN v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016.
 • Přesnost, spolehlivost, životnost a mechanickou odolnost našich strojů ověřujeme v testovacím a kalibračním centru.

MEZERA

ZAJÍMAVÉ PRŮMYSLOVÉ ZÁKAZNICKÉ APLIKACE

MEZERA

STROJÍRENSTVÍ testování ocelových trubek

 Tahové zkoušení  dle ČSN EN ISO 8496 kovové materiály – Trubky. Zkouška tahem prstence. Norma specifikuje metodu zkoušky trubek tahem prstence k odhalení povrchových a vnitřních vad deformováním zkušebního tělesa do vzniku lomu. Tuto zkoušku lze rovněž použít k hodnocení plasticity trubek. Zkouška tahem prstence je vhodná pro trubky s vnějším průměrem převyšujícím 150 mm a maximální tloušťkou stěny do 40 mm. Vnitřní průměr musí převyšovat 100 mm.

 

OCELÁŘSKÝ průmysl – tvorba nové tahovo-rázové normy..

Výzkumný projekt zaměřený na tvorbu nové normy kombinující základní tahovou zkoušku za pokojové teploty dle normy EN ISO 6892-1  a rázovou zkoušku podle EN ISO 148-1 – zkouška rázem v ohybu metodou Charpy určený pro ocelářský průmysl – výroba trub. Praktické měření spočívá ve 2D optickém vyhodnocení vzorku za pomocí 2 kamer, které snímají strukturu vzorku a zavádějí naměřené hodnoty do software Test&Motion.

t