Zkušební stroj na testování nosnosti regálových polic LabTest SST 6.10-5.1 

Zkušební stroj LabTest SST 6.10-5.1 na testování nosnosti regálových polic je klíčovým zařízením pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti skladování. Tento stroj umožňuje přesně určit maximální hmotnost a zátěž (max. 50kN – 5x10kN na každou polici), kterou může daný regál nebo celkový regálový systém snést, a tím předcházet nehodám a poškození zásob.

Zkušební stroj LabTest SST je vybaven systémem pro monitorování a záznam dat o prováděných testech. To umožňuje dokumentaci výsledků a sledování změn v nosnosti regálů v čase.

Typy testů: Stroj LabTest SST na testování nosnosti regálových polic provádí různé typy testů, včetně statických testů (testuje se nosnost při statickém zatížení) a dynamických testů (simuluje se dynamická zátěž, jako je vkládání nebo vybírání zboží).

Kapacita nosnosti: Každý regálový systém má specifickou kapacitu nosnosti, a stroj na testování je schopen simulovat zátěž blízkou této kapacitě. To zahrnuje jak hmotnost uloženého zboží, tak i jeho distribuci na policích.

Bezpečnostní normy: Stroj na testování nosnosti regálových polic splňuje relevantní bezpečnostní normy, aby bylo zajištěno bezpečné provádění testů.

Monitorování a záznam dat: Stroj je vybaven systémem pro monitorování a záznam dat o prováděných testech. To umožňuje dokumentaci výsledků a sledování změn v nosnosti regálů v čase.

Kalibrace: Důležitou součástí je pravidelná kalibrace stroje firmou LABORTECH, aby se zajistila přesnost výsledků testů.

Výsledky testů: Po provedení testu jsou výsledky dostupné ve vhodném formátu, který umožní rozhodnutí o bezpečnosti regálového systému. To zahrnuje hodnoty nosnosti a další relevantní informace.

Servisní podpora: Důležitý je přístup k servisní podpoře a odborníkům od firmy LABORTECH, kteří mohou provádět údržbu a opravy stroje, když je to potřeba.

LabTest SST 6.10-5.1 – VIDEO

TEAM LABORTECH

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.