Modernizace zkušebních systémů

Modernizacemi zkušebních strojů se firma LABORTECH zabývá více jak 23 let. Za tuto dobu jsme zmodernizovali více jak 150 zkušebních strojů, tvrdoměrů, vyvažovacích strojů a zkušebních zařízení, u kterých jsme schopni měřit veličiny jako je síla, dráha, krouticí moment, vibrace atd.

Námi nabízené modernizace zkušebních systémů splňují všechny bezpečnostní předpisy dle evropských a mezinárodních standardů. U modernizací využíváme komponenty, které se osvědčily u nových námi dodávaných zkušebních strojů, zařízení a systémů.  Mezi tyto komponenty patří měřicí a řídící elektroniku, hydraulické agregáty, pohon či zkušební software T&M, FESTTest, IMPACTTest, KMTest atd., které se osvědčily u nových námi dodávaných zkušebních strojů, zařízení a systémů.

LABORTECH –  to je ten vhodný, spolehlivý a kompetentní partner pro modernizaci Vašeho stávajícího zkušebního stroje.