LABORTECH stroje se podílejí na numerické a experimentální analýze dřevěných …

Na Katedře konstrukcí v Experimentálním centru Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava byla provedena komplexní numerická a experimentální analýza mechanických nekovových (MNC) spojů dřevěných konstrukcí. Testované spoje byly vyrobeny z konstrukčního dřeva, lepeného lamelového dřeva a lepeného vrstveného dřeva.

Experimentální testování probíhalo na špičkových zkušebních strojích od firmy LABORTECH. Naměřené výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí software Test&Motion od stejného výrobce. Tyto experimentální data byla následně porovnána s numerickým modelem vytvořeným v programu SCIA Engineer a s analytickými výpočty provedenými podle platných norem.

Přesné a spolehlivé zkoušky na zkušebních strojích od firmy LABORTECH jsou klíčovým prvkem při experimentálním testování nejen dřevěných materiálů, ale i dalších stavebních prvků. Tato analýza potvrzuje význam pokročilých experimentálních a numerických metod pro optimalizaci a bezpečný návrh dřevěných konstrukcí.

TEAM LABORTECH

VÍCE INFORMACÍ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.