100. výročí vzniku Československého státu…

100.  výročí zvniku československého státu

… je výročím českého materiálového testování…

 Dne 28. října jsme si všichni připomněli dlouho očekávané 100. výročí Dne vzniku samostatného Československého státu, a ani my z LABORTECH s.r.o. nechceme na tuto událost opomenout. Rádi bychom připomenuli a vyzdvihli nejen pocity národní hrdosti a češství z dob samotného vzniku státu, ale také samotný vývoj a dobový kontext v oblasti materiálového Inženýrství a mechanického zkušebnictví.

V dobách tzv. První republiky a především okolo roku 1924, kdy zejména proces Industrializace v nově vzniklém Československu, dosahoval největšího rozmachu v oblastech textilního, obuvnického, sklářského, zbrojního a železničního průmyslu. V této době také docházelo k rozvoji a objevům u mechanického testování materiálů, např. u měření tvrdosti materiálů (L. Smith a George E. Sandland) či vzniku tzv. Creep testů-dlouhodobého zatěžování materiálů např. v různých teplotních podmínkách a samozřejmě silný rozvoj Charpyho rázových zkoušek.

Díky těmto objevům, jež přicházely zejména ze západní Evropy a Spojených států, a kde také vznikaly společnosti zabývající se výrobou zkušebních strojů se specializací na dané typy zkoušek, mohly tehdejší Československé společnosti započít svou vlastní vývojovou činnost v daných segmentech průmyslu a ve 20. letech minulého století daly také v Československu vzniku prvním výzkumným a zkušebním ústavům, jež se zabývaly např. zkoušením hmot a stavebních konstrukcí.

V období 2. světové války, byl prakticky celý Československý průmysl a sním spojené mechanické zkoušky, zejména pak ty dynamické v tahu, tlaku, krutu a ohybu modifikovány pro potřeby zbrojařského průmyslu. Značným rozvojem procházely také Rázová kladiva a s nimi spojené zkoušky aplikovány na těžkou vojenskou techniku.

Po druhé světové válce zaznamenaly značného rozvoje tzv. trhací stroje, které byly modifikovány nově na zkoušky plastového materiálu a upravovány na elektro-mechanické zkušební stroje.

Od 70. a 80. let zaznamenaly zkušební systémy, zejména pak zkušební linky postoupnou automatizaci zkušebního procesu, který se o dvacet let později přerodil k úplně automatizovaným či robotickým zkušebním jednotkám.

Takto ve velice krátkém přehledu jsme Vám poskytli informace 100letého vývoje českého zkušebnictví, jež dal také možnost vzniku naší firmy, která je jediným ryze českým vývojářem a výrobcem zkušební techniky a automatizace.

 V naší práci cítíme odkaz našich předků a zároveň míru zodpovědnosti jejich poznatky nadále rozvíjet a vyvíjet nové, jež poslouží zase dalším generacím, aby i oni mohli být hrdí na to, co jsme vykonali…

                                   LABORTECH s.r.o.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.