Clamping and compression fixtures

In the LABORTECH offer you can find all conceivable types of clamping and compression grips with various designs and functions for testing a complete range of specimens for tensile, pressure and bending tests that are characterized by different shapes, dimensions, properties and corresponding necessary forces and deformation ranges. Our development in this area is unlimited.

Clamping and compression fixtures…

…we clamp everything accurately, quickly and safely. We have a solution for everything.

The choice of the appropriate specimen clamping according to the nominal force, working principle and type of clamping surface depends on the material to be tested. The nominal force of the specimen is determined from its strength and cross-section. The shape of the specimen also has a considerable effect.

Our dealers and application technicians will be happy to advise you on how to choose the right grips to suit your requirements and needs.

L01 – COMPRESSION PLATENS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Types and test standards:

Tlačné talíře s kloubem a bez, tlačné desky hladké, T drážkové tlačné desky

 ASTM D3410, ISO8515,  ASTM-C1499, ASTM D6641, ISO 14126,  ASTM-D7137,  AiTM1-0010,  DIN65561 atd.

L02 – 3 and 4 POINT BENDING PREPARATIONS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

3 a 4bodý ohyb, různé velikostí, výměnné průměry podpěr, trnů a různých šířek a výšky

 EN1288-3, EN1288H, ASTM-C168, EN12859, ASTM-A720, ASTM-C1684, EN2562, DIN EN2377, DIN EN ISO14130 atd.

L03 – PREPARATIONS FOR MATERIALS SHEAR GRIPS

STŘIŽNÝ PŘÍPRAVEK. COMPRESSION PLATENS, DRUCKPLATTEN

Typy a zkušební normy

Sloužící ke střihovým zkouškám materiálů dle norem, nebo požadavku zákazníka

ASTM D3410, ISO8515,  ASTM-C1499,  ASTM D6641, ISO 14126, ASTM-D7137,  AiTM1-0010,  DIN65561 atd.

MEZERA

L04 – ECCENTRIC ROLLERS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Samosvorné čelisti vhodné pro zkoušky vzorků s menší tloušťkou pro materiály jako guma, plasty, folie a papír.

Pro zkoušení v tahu až do 20 kN, snadné upínaní, samočinné utahování během zkoušky, pro měkké a pružné vzorky, fólie, plasty, pryž aj.,

L05 – PINCER GRIPS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Klešťové, nebo nůžkové samosvorné čelisti pro obdobné použití jako excentrické čelisti, ale pro větší zatížení a tloušťky zkušebních vzorků

 Použití pro kovy EN ISO 9862-1, plasty EN ISO 527-1, dřevo, pryž, ale i pro malé součástky, elektronické díly, knoflíky, aj.

L06 – VICE GRIPS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

 Vhodné pro vzorky bez přílišného zúženi při natažení. Možnost mimosového upnutí nehomogenního vzorku. Široká škála rozměru vložek do čelistí.

Upínání svěrákovým mechanismem, pro všechny typy materiálů dle použitých vložek, vložky ploché, pyramidové, prizmatické atd.

MEZERA

L07 – RIBBON GRIPS LABORTECH

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Čelisti umožňují sevření vzorku během tahové zkoušky. Vhodné pro zkoušení přivazovacích popruhů, řemenů, textilních lan.

Mechanické nebo pneumatické provedení. Normy: ASTM-D6775, DIN EN14410, ASTM-D3759, ECE R16, ČSN EN 1492-1, ČSN EN 1492-2 atd.

L08 – WEDGE GRIPS LABORTECH

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Nejpopulárnější samosvorné čelisti s nárůstem síly stisku při narůstající síle v tahu. Jednoduchá obsluha, velký typový výběr.

F max. 5000 kN, narůstající upínací přítlak během zkoušky, mechanické, pneumatické, hydraulické provedení, normy: EN ISO 6892-1, EN ISO 527-1 atd.

L09 – THREADED AND SHOULDER SPECIMENS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Vhodné pro normované vzorky s osazenou hlavou, možnost jednoduché výměny vložek pro různé průměry zkušebních těles. Jednoduchá obsluha.

F max. 600kN, jednoduché a účinné upnutí závitových a osazených zkušebních vzorků, normy: Gost1497 , ASTM-A370 ,  ASTM-E8,  ASTM-B557, ASTM-C307 atd.

MEZERA

L10 – THREAD HEAD GRIPS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Vhodné pro vzorky osazeny závitovou hlavou a šrouby. Časté použití při zkouškách za vysokých teplot s materiálu INCONEL atd.. Jednoduchá obsluha.

F max. 600kN, jednoduché a účinné upnutí závitových a osazených zkušebních vzorků, normy: GOST209-75, EN ISO 6892-1, EN ISO 6892-2 atd.

L11 – ROPE GRIPS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

U těchto čelistí je vzorek navinut na opásání a uchycen v čelisti. Jsou vhodné pro měkké vzorky, u nichž hrozí poškození v čelistech a pro dráty, lana a pásky.

Mechanické nebo pneumatické provedení. Normy: ASTM-D6775, DIN EN14410, ASTM-D3759, ECE R16, ČSN EN 1492-1, ČSN EN 1492-2 atd.

L12 – PNEUMATIC GRIPS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Umožňují stály přítlak podobu zkoušení regulovatelný ventilem. Jednoduché a tiché. Vhodné i do teplotních komor z rozsahem -180°C až +270°C.

F max. 600kN, jednoduché a účinné symetrické upnutí zkušebních vzorků regulovanou silou, normy: EN ISO 6892-1, EN ISO 527-1, EN ISO 527-3 atd.

MEZERA

L13 – HYDRAULIC GRIPS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Hydraulické čelisti se symetrickým řízeným hydraulickým přítlakem. Nulová mrtvá zóna pro upnutí vzorku.

F max. 5000kN, jednoduché a účinné symetrické upnutí zkušebních vzorků regulovanou silou, normy: EN ISO 6892-1, EN ISO 6892-2 atd. ppppppppuuuupppppppppppppppppppppppppp

L14 – PEEL GRIPS

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Vhodné pro zkoušky lepivosti a přilnavosti povrchů jak podle norem, tak speciálních požadavků.

Normy: DIN 53494, ISO IEC10373-1, ISO/IEC 7810, ASTM-D3167, DIN53289, EN1464, ISO4578, DIN EN1372, DIN 53357-B, ISO 6133, IPC-TM-650 2.4.9, ASTM-D2861-Fig.A, ASTM-D3330, EN1939 Fig. B1, EN28510, ISO 8510-1, ISO813, DIN53531, GOST411atd.

L15 – SPECIAL ACCESSORIES

Upínací, tlačné a středící přípravky, Clamping, compression and centring fixtures, Prüfwerkzeuge

Typy a zkušební normy

Přípravky zhotovené pro uchycení specifických vzorků a hotových výrobků, pro zkoušky v tahu, tlaku a krutu, ve standardním, nebo specifickém prostředí.

Držáky vzorků pro uložení vzorků různých tlouštěk podle GOST4651, kryogenní testy s tekutým dusíkem, X Y pracovní stoly, Šnekový převodový šroubový zvedák, 20 kN, kompresní tlačné desky atd.