DP.1-DP.2 – Nízkokapacitní vertikální padostroje do 2000J

Nízkokapacitní padostroje řady DP. 1 a DP2 s nominální energií do 2000J  jsou určeny pro provádění zkoušek materiálů, vzorků a součástí různorodých tvarů v široké oblasti nízkých a středních energií. Naše zařízení slouží ke zkoušení a simulování chování materiálů a součástí při různých rychlostech, energiích, výškách dopadu, srážkách, náhodných pádech a opakovaných nárazech. Padostroje jsou vyráběny v několika modifikacích a jsou navrženy tak, aby ve spojení s integrovaným dotykovým LCD monitorem se software DROPTest-S nebo plnohodnotným PC se software DROPTest – BASIC plně vyhovovaly požadavkům zákazníka a testovacím normám dle EN, ISO, ASTM, GOST, BS nebo NF.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ŘADY DP.1 a DP.2

MEZERA

pokud

 • Robustní vertikální rámy s vysokou tuhostí a odolností proti dynamickému rušení, životností, vhodným ergonomickým uspořádáním a bezúdržbovým provozem.
 • Řízení stroje je prováděno PLC SIEMENS s integrovaným dotykovým LCD displejem se software DROPTest-S v základu stroje.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro rázové testování materiálů DROPTest – BASIC
 • Automatický zdvih suportu dle požadované energie nebo pozice s přesným elektronickým dojezdem do definované pozice.
 • Možnost rozšíření padostrojů o elektroniku s rychlosti měření 4MHz vhodnou pro instrumentaci s měřením síly a dopadové dráhy.
 • Automatická identifikace instrumentovaných zkušebních trnů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Možnost rozšíření stroje o horizontální osy s řízeným posuvem a měřením dopadové energie ve více bodech, systémem proti odrazu atd.
 • Padostroje řady DP odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Kalibrované závaží v souladu se zákonem o metrologii 505/1990 a akreditovanou laboratoří dle EN ISO/IEC 17025.
 • Příprava pro speciální přípravky dle norem
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

MEZERA

APLIKOVATELNÉ NORMY NA PADOSTROJÍCH DPFEST

EN ISO 179-1, EN ISO 148-1 , ISO 179-1, ISO 179-2, ISO 180, ISO 03-2, ISO 8256, ASTM D2444, ASTM D256, ASTM D3763, ASTM D6110, ASTM D6110, ASTM D7136/D7136M-05, ASTM D7192, ASTM E208, ASTM E23, ASTM E23 A370 ISO 148-1, ASTM E23 NIST ASTM F1614 , ASTM F2412, ASTM-E 436EN ISO 8256

GOST 9454-78, GOST 30456-97, DIN EN ISO 12100, DIN EN ISO 14120, DIN EN 60204-1ed.2,

EN ISO 6603-2, ISO 7765-2, EN ISO 179-1/-2, ISO 18352, EN 6038, ASTM D3763, ASTM D5628, ASTM D7136M, ASTM D7192, Airbus AITM 1.0010, Boeing BSS 7260, DIN 65561

MEZERA

VIDEA NA PADOSTROJÍCH DP.1 a DP.2

Vertikální rázová zkouška s urychlovačem na 2000J

Tlaková zkouška na zkušebním lisu LabTest 6.2000-100H.4 v souladu s normou EN 12390-3, EN 12504-1 a EN 206

Rázová zkouška na karbonovém vzorku

Tlaková zkouška na zkušebním lisu LabTest 6.2000-100H.4 v souladu s normou EN 12390-3, EN 12504-1 a EN 206

Automatická rázová zkouška plechů

Tlaková zkouška na zkušebním lisu LabTest 6.2000-100H.4 v souladu s normou EN 12390-3, EN 12504-1 a EN 206

Rázová zkouška plastových potrubních systémů

Tlaková zkouška na zkušebním lisu LabTest 6.2000-100H.4 v souladu s normou EN 12390-3, EN 12504-1 a EN 206

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA PADOSTROJÍCH DPFEST S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Každá norma a předpis má svůj zkušební přípravek a ten vám nabízíme …

Zkušební trny a tlouky, závaží, instrumentace atd.

Instrumentované a neinstrumetované zkušební tlouky (trny) jako: Tlouk 10  a 20 ISO 6603, FB ASTM D5628 instrumentace, břit ISO 179 instrumentace, tlouk FC ASTM D5628, FD ASTM D5628, FE ASTM D5628, EN 6038 – Airbus, DIN UNE EN 744, ISO 3127, EN 1411 a ASTM D2444. atd, vysokorychlostní kamery s triggrem …

Testování z různými zkušebními přípravky dle norem

Zkušební upínací přípravky dle norek jako jsou: přípravek pro ASTM D5628 FA,FC,FD, přípravek pro EN 6038, ASTM D5628 FB,FE, EN ISO 6603-2 + EN ISO 7765-2, přípravek pro EN ISO 179-1, sestava opěra ASTM E23, ČSN 49 0117, DIN UNE EN 744, ISO 3127, EN 1411 a ASTM D2444. atd.

Zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

Rázové vertikální zkoušky s teplotní komorou a teplotními rozsahy od -196°C až po 450°C (dle výběru teplotní komory) nebo  rázové zkoušky s vysokoteplotní pecí do teploty až 1600°C.

MEZERA

ZÁKLADNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Intuitivní systém řízení padostroje s bezpečností na nejvyšší úrovni a software DROPTest-S

 • Uživatelé a oprávnění – zabezpečení na nejvyšší úrovni – umožňuje vedoucímu zkušebny konfigurovat oprávnění k použití stroje, udělovat plná oprávnění a v případě potřeby omezovat přístup i pomocí čtecích docházkových karet.
 • Integrované bezpečnostní upozornění – IMPACT-S je plně uzavřený systém s přesným hlídání chybových stavů. Každá chyba má 3 stavy: I (incoming), A (acknowledgment) a O (outgoing). Tedy kdy se chyba zobrazila, kdy se kvitovala a kdy přestala být aktivní.
 • UPC ve standardu – díky integrovanému zdrojovému zabezpečení jsou vaše výsledky jsou vždy bezpečně uloženy i při neplánovaném výpadku energie nebo z jiných důvodů.
 • Integrovaný software DROPTest-S je intuitivní software, který je součástí všech padostrojů řady DPFest od firmy LABORTECH. Tento software vám umožňuje základně obsluhovat rázové zařízení s přesným definováním testu dle předpisů a norem EN, ISO, DIN, ASTM, GOST, Airbus AITM a Boeing BSS, hlídá kalibrační módy, zajišťuje sběr a přenos naměřených dat do nadřízeného PC se software IMPACTTest- BASIC  atd.