DP. 3 – VYSOKOKAPACITNÍ padostroje ŘADY DPFEST DO 120 000J

Vysokokapacitní padostroje řady DP. 3 s nominální energií do 120 000J  jsou určeny pro provádění zkoušek materiálů, vzorků oblasti vysokých energií. Naše zařízení slouží ke zkoušení a simulování chování materiálů a součástí při různých rychlostech, energiích, výškách dopadu, srážkách, náhodných pádech a opakovaných nárazech. Padostroje jsou vyráběny v několika modifikacích a jsou navrženy tak, aby ve spojení s integrovaným dotykovým LCD monitorem se software DROPTest-S nebo plnohodnotným PC se software DROPTest – BASIC plně vyhovovaly požadavkům zákazníka a testovacím normám dle EN, ISO, ASTM, GOST, BS nebo NF.

MEZERA

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI VYSOKOKAPACITNÍCH PADOSTROJŮ ŘADY DP.3

MEZERA

pokud

 • Vysokokapacitní padostroje mají robustní vertikální rám s vysokou tuhostí a odolností proti dynamickému rušení, životností, vhodným ergonomickým uspořádáním a bezúdržbovým provozem.
 • Řízení stroje je prováděno PLC SIEMENS s integrovaným dotykovým LCD displejem se software DROPTest-S v základu stroje.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro rázové testování materiálů DROPTest – BASIC
 • Unikátní kombinace magnetického systému ochrany ve spolupráci s elektro-hydraulickým zařízením ELHY umožňuje optimalizaci odskoku kladiva
 • Automatické zakládání vzorku do zkušební zóny manipulátorem, přerážení vzorku do 10 sec..
 • Automatický zdvih suportu dle požadované energie s přesným elektronickým dojezdem do definované pozice.
 • Rozšíření o instrumentaci s měřením síly a dopadové dráhy s rychlosti měření 4MHz.
 • Automatická identifikace instrumentovaných zkušebních trnů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Přístroje DP.3 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017
 • Kalibrované závaží akreditovanou laboratoří dle EN ISO/IEC 17025 – zákon 505/1990.
 • Možnost rozšíření stroje o různé trny, upínací přípravky, teplotní komory, robotická pracoviště ..

MEZERA

VIDEA NA PADOSTROJÍCH DP.3

Rázová zkouška na na padostroji 100 000J

Rázová zkouška zkušebních vzorků dle normy EN 10274 a ASTM E436 na vysokokapacitním padostroji DP.3 s dopadovou energií 100 000J.

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

Nabízíme technická řešení – JSME PROFESIONÁLOVÉ

Individuální přístup při návrhu samotného stroje a rázových přípravků …

    MEZERA

Záleží na tom, jakou budete mít četnost zkoušení. Podle toho lze stroj doplnit nebo připravit na:

 • Manuální provoz – ruční zakládání a vykládání vzorků
 • Poloautomatický provoz – obsluha zakládá vzorky na manipulátor, který zajede do pracovního prostoru stroje. Zde garantuje přeražení vzorku do 10 sec.
 • Automatický provoz – díl zakládá obsluha na manipulační stůl, manipulátor  nebo robot dává vzorek do chladící lázně, po nachlazení robot nebo manipulátor založí vzorek do ,pracovního prostoru stroje a dojde k přeražení vzorku. Jako alternativu při odebírání vzorku z pracovního prostoru stroje lze využít robota s kamerou, který odebere přeražené vzorky z pracovního prostoru stroje. Přeražení vzorku do 10 sec je samozřejmostí.

Záleží pouze na Vás, kterou variantu si zvolíte. 

Je rovněž velmi důležité, jaká je pro Vás důležitá dopadová energie a nárazová rychlost. Podle těchto parametrů se určuje, jak bude stroj vypadat.

Vysokokapacitní  padostroje řada DP.3 je ideální pro zkoušky těchto dílů:

 • normalizované vzorky
 • kolejnice podle GOST R 51685-2013

Každý díl, který se zkouší na vysokokapacitních padostrojích strojích musí mít 100% zkušební přípravky, které disponují:

 • Vysokou přesností
 • Souosostí
 • Tvrdostí
 • Houževnatostí
 • Mechanickou odolností

Všechny přípravky jsou konstruovány ve 3D CAD INVERTOR s podrobnou diagnostikou metodou FEM, vyrobeny a následně podrobeny náročnému testování v naší testovací laboratoři.  My ručíme za výsledek, jsme profesionálové.

Integrovaný software DROPTest-S je intuitivní software, který je součástí všech padostrojů řady DPFest od firmy LABORTECH. Tento software vám umožňuje základně obsluhovat rázové zařízení s přesným definováním testu dle předpisů a norem EN, ISO, DIN, ASTM, GOST, hlídá kalibrační módy, zajišťuje sběr a přenos naměřených dat do nadřízeného PC se software DROPTest- BASIC  atd.

DROPTest – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který je nadstavbovou součástí všech padostrojů řady DPFest od firmy LABORTECH. Pomůžeme Vám zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření momentu a úhlu nebo provádění únavových testů v krutu v závislosti na počtu otáček při namáhání vzorků i celých výrobků.

 • Inteligentní, intuitivní a výkonný software určený pro rychlé a racionální vertikální rázové zkoušky
 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích s vizualizací přípravků – opěr a tlouků atd.

Řekněte si co chcete a co očekáváte od software a my Vám to splníme.

MEZERA

MODULOVÉ ŘEŠENÍ VYSOKOKAPACITNÍCH PADOSTROJŮ DP.3

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu, protože na detailu záleží..

MEZERA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ řady DP.3 do 60 000J

 • Technická data
 • Kód produktu
 • Rozsah měření
 • Nárazová rychlost
 • Rozsah výšky pádu
 • Opakovatelnost polohy
 • Rozsah použitého závaží
 • Hmotnost stroje
 • Barevná kombinace
 • Výška stroje – A
 • Šířka stroje – B
 • Hloubka stroje – C
 • Napájecí napětí
 • Příkon stroje
 • Jednotky
 • J
 • m/s
 • mm
 • mm
 • kg
 • kg
 • RAL
 • mm
 • mm
 • mm
 • V / Hz
 • kVA
 • DPFest 20k
 • 1.04031021
 • 118 – 20 000
 • 1,98 – 7,03
 • 200 – 2500
 • 1
 • 60 – 810
 • 6120
 • 1015, 5015, 1021
 • 4860
 • 1200
 • 1230
 • 3×400 / 50
 • 8,5
 • DPFest 40k
 • 1.04031121
 • 118 – 40 000
 • 1,98 – 9,01
 • 200 – 4150
 • 1
 • 60 – 990
 • 6840
 • 1015, 5015, 1021
 • 6950
 • 1200
 • 1230
 • 3×400 / 50
 • 8,5
 • DPFest 60k
 • 1.04030017
 • 118 – 60 000
 • 1,98 – 9,87
 • 200 – 4970
 • 1
 • 60 – 1230
 • 10800
 • 1015, 5015, 1021
 • 8560
 • 1800
 • 1800
 • 3×400 / 50
 • 12

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ řady DP.3 – 80 000 až 120 000J

 • Technická data
 • Kód produktu
 • Rozsah měření
 • Nárazová rychlost
 • Rozsah výšky pádu
 • Opakovatelnost polohy
 • Rozsah použitého závaží
 • Hmotnost stroje
 • Barevná kombinace
 • Výška stroje – A
 • Šířka stroje – B
 • Hloubka stroje – C
 • Napájecí napětí
 • Příkon stroje
 • Jednotky
 • J
 • m/s
 • mm
 • mm
 • kg
 • kg
 • RAL
 • mm
 • mm
 • mm
 • V / Hz
 • kVA
 • DPFest 80k
 • 1.04030117
 • 294 – 80 000
 • 2,42 – 9,87
 • 300 – 4970
 • 1
 • 100 – 1640
 • 14200
 • 1015, 5015, 1021
 • 8560
 • 1800
 • 1800
 • 3×400 / 50
 • 12
 • DPFest 100k
 • 1.04030217
 • 294 – 100 000
 • 2,42 – 9,87
 • 300 – 4970
 • 1
 • 100 – 2060
 • 16200
 • 1015, 5015, 1021
 • 8560
 • 1800
 • 1800
 • 3×400 / 50
 • 12
 • DPFest 120k
 • 1.04030519
 • 294 – 120 000
 • 2,42 – 9,87
 • 300 – 4970
 • 1
 • 100 – 2460
 • 18800
 • 1015, 5015, 1021
 • 8560
 • 1800
 • 1800
 • 3×400 / 50
 • 12

MEZERA

ZÁKLADNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Intuitivní systém řízení padostroje s bezpečností na nejvyšší úrovni a software DROPTest-S

MEZERA

 • Uživatelé a oprávnění – zabezpečení na nejvyšší úrovni – umožňuje vedoucímu zkušebny konfigurovat oprávnění k použití stroje, udělovat plná oprávnění a v případě potřeby omezovat přístup i pomocí čtecích docházkových karet.
 • Integrované bezpečnostní upozornění – IMPACT-S je plně uzavřený systém s přesným hlídání chybových stavů. Každá chyba má 3 stavy: I (incoming), A (acknowledgment) a O (outgoing). Tedy kdy se chyba zobrazila, kdy se kvitovala a kdy přestala být aktivní.
 • UPC ve standardu – díky integrovanému zdrojovému zabezpečení jsou vaše výsledky vždy bezpečně uloženy i při neplánovaném výpadku energie nebo z jiných důvodů.
 • Integrovaný software DROPTest-S je intuitivní software, který je součástí všech padostrojů řady DPFest od firmy LABORTECH. Tento software vám umožňuje základně obsluhovat rázové zařízení s přesným definováním testu dle předpisů a norem EN, ISO, DIN, ASTM, GOST, hlídá kalibrační módy, zajišťuje sběr a přenos naměřených dat do nadřízeného PC se software DROPTest- BASIC  atd.