Zkoušení ohybem kovových materiálů dle ISO 7438, ASTM E290

 Stroje firmy LABORTECH vybavené o přípravky pro ohybové zkoušení umožňují testování dle norem ISO 7438, ASTM E290 Zkouška ohybem pomáhá poskytnout vizuální indikaci tažnosti materiálu. Metoda zkoušky s ohybem s vedením vyžaduje, aby byl vzorek ve svém středovém bodě zatížen trnem nebo pístem, přičemž je na koncích podepřen. Vzorek je ohnut do předem stanoveného úhlu nebo dokud se vzorek nezlomí. Konvexní strana vzorku je vizuálně zkontrolována, zda neobsahuje praskliny nebo vady, a selhání je určeno velikostí trhlin a nedokonalostí povolených specifikací materiálu.

Na našich strojí lze zkoušet kromě mezinárodně uznávané nomy ISO, také národní normy:  americké normy ASTM, evropské normy EN, ruské normy GOST atd. Pro specializované oblasti použití, tj. Letecký průmysl, mohou být důležité nebo vyžadovány další specifické normy.

Doporučené zkušební systémy

Statické elektromechanické zkušební stroje

Statické servohydraulické zkušební stroje

Dynamické a únavové zkušební stroje