C.X – SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ STROJE CREEP PRO DLOUHODOBÉ ZKOUŠKY – ATYPICKÉ

Elektromechanické zkušební stroje CREEP řady C.x ve vertikálním čtyřsloupové provedení do 500kN udržující stále zatížení pomocí centrálního zatěžovacího mechanismu tvořeného centrálním kuličkovým šroubem a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servopohonem. Tyto stroje jsou určeny pro provádění dlouhodobé nízko cyklové únavy v I. kvadrantu až do frekvence 2 Hz, stanovení šíření trhliny, tečení, relaxace napětí v materiálu, korozní odolnosti atd.

MEZERA

Klíčové vlastnosti speciální řady C.x

Přesnost, souosost a životnost, to jsou parametry ve standardu

MEZERA

 • Elektromechanický stroj na testování tečení materiálů za okolních a mínusových a plusových teplot
 • Typy zkoušek: únavové zkoušky v rozsahu tahu, Creepová zkouška pomalými rychlostmi, tažnost a relaxační testy, klasické zkoušky tečení, modelování přetvoření, zkoušky růstu a rozšiřování trhlin, stanovení vodíkové křehkosti, testy s plynulou regulací síly a teploty  
 • Typy zkušebních norem: EN 2002-005ISO 204ASTM E1457, ASTM E139,  ASTM F519, ASTM G129
 • S tímto zkušebním strojem lze provádět pouze zkoušky v tahu u nadměrných vzorků
 • Libovolná aplikace zatížení s řízenou silou.
 • Vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, zaručenou mechanickou souosostí a životností.
 • Zatěžování pomocí bez vůlového kuličkového šroubu a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servopohonem s dobou zátěže více jak 10 000 hodin.
 • Konstrukce stroje v souladu definovaná pro zkoušení s EN 2002-005, ISO 204, ASTM E1457, ASTM E139,  ASTM F519, ASTM G129
 • Odolné vibrační podložky pro zamezení přenosu vibrací.
 • Automatické ukončení testu po přetržení vzorků s možností nastavení kritéria.
 • Třída přesnosti 1 dle EN ISO 7500-1 – 0,3 až 100% jmenovitého zatížení.
 • Tichý a přesný AC servo pohon s nízkou hlučností,  velkým rozlišením s možností řízení v silové a poziční smyčce.
 • Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a normám: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.
 • Automatická identifikace snímačů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms).Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Ovládání a diagnostika stroje pomocí dálkového ovládače RMCi s LCD displejem.
 • Speciální topné spirály a chlazení za pomocí duálního kompresoru do teploty – 40°C  pro dlouhodobé zkoušky se samostatnými termočlánky = teplotní homogenita pole.
 • Regulátor teploty SIEMENS TC-22 s přesným řízením zabudovaný v teplotní komoře.
 • Široký teplotní rozsah s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.
 • Jeden, dva nebo tři termočlánky – v závislosti na délce vzorku, materiálu a tvaru.
 • Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích.
 • Zefektivnění a zpřesnění provádění vašich testů a přizpůsobení testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku a ohybu  s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.
 • Volitelné moduly: řízení síly v uzavřené smyčce, tečení řízené napětím a deformací, testy relaxace napětí, uživatelsky definované zatěžovací cykly UZD 2
 • Snadná obsluha při provádění testu a vyhodnocování výsledku testu včetně integrovaná regulace teploty vysokoteplotního regulátoru TC 22  
 • Dobře zabezpečená archivace dat za pomocí UPC jednotky
 • Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních.
 • Používají se pouze nejmodernější bezpečnostní techniky a osvědčené průmyslové komponenty pracující v souladu s normami: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.

MEZERA

ZKOUŠKY NA SPECIÁLNÍCH CREEPTest Cx S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

S naším sortimentem příslušenství obsáhnete všechny testy …

MEZERA

Zkušebními přípravky

Upínací a středící přípravky určené pro dlouhodobé zkoušky s přípravky do vysokoteplotních pecí.

Používané materiály: Allooy, Haynes, MAR

Extenzometry mechanické

Extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – kontaktní do 1600°C

Rozlišení EN ISO 9513: Třída 0.5 ASTME83-10: Třída 0,5

Vysokoteplotní pece

Vysokoteplotní pece v rozsahu teplot od 200 do 2000°C s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.

Řízení teploty SIEMENS TC-22 až pro 6 termočlánků.

Video extenzometry

VIDEO extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – bezkontaktní do 1400°C.

Rozlišení EN ISO 9513: Třída 0.2 ASTME83-10: Třída A 

MEZERA

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ SPECIÁLNÍ řady Cx

 • Technická data
 • Kód produktu
 • Maximální zatížení
 • Zkušební rychlost
 • Třída přesnosti 1
 • Rozlišení dráhy
 • Přesnost poloh.

 • Výška stroje – A
 • Šířka stroje – B
 • Hloubka stroje – C
 • Hloubka stroje s komorou – C1
 • Šířka prostoru – D
 • Šířka pracovního prostoru – E
 • Pracovní výška stroje -zdvih – F
 • Hmotnost stroje
 • Příkon stroje
 • Jednotky
 • kN
 • mm/h-mm/min
 • kN
 • um
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • kg
 • VA
 • 6.500C.3
 • 1.03020319

 • 500
 • 0,00001 – 50
 • 1,5 až 500kN
 • 0,0023
 • ± 0,01
 • 7105
 • 1600
 • 935
 • 2635
 • 4120
 • 1300
 • 60 až 2075
 • 7000
 • 8000
Creepové stroje, Creep testing machines , Zeitstandprüfmaschinen,