WIREBENT – zařízení pro přípravu vzorků – ISO 7800:2012

Správná příprava vzorků je klíčem ke 100% měření a opakovatelnosti výsledů …

Společnost LABORTECH je známá nejen svými testovacími stroji a automatizovanými linkami, ale také svou schopností připravovat vzorky. Pro torzní zkoušky s vysokými momenty vytvořila firma LABORTECH speciální zařízení na výrobu zkušebních vzorků nazvané WIREBENT. Toto inovativní zařízení je vybaveno přesným mechanicko-hydraulickým systémem, který umožňuje přípravu vzorků tak, aby byly 100% použitelné pro torzní zkoušky podle normy ISO 7800:2012 – jednoduchá torzní zkouška.