SS.3 – Zkušební stroj pro zjištění prokalitelnosti podle Jominyho

Zkušební zařízení LabTest – AQUATest 642 určené pro testování prokalitelnosti zkušebních těles v souladu s normou EN ISO 642. Zkušební zařízení AQUATest 642 se skládá z 3. testovacích pozic, které umožňují dopad proudu vody na kalenou čelní plochu zkušebních těles. Zkušební stroj je tvořen nerezovými vanami, kde je plynule regulován sloupec vody, rychlouzavíracím kohoutem a zpětnovazební regulací vody. Celý tento systém je řízen z nadřízeného PLC s dotykovým LCD panelem v krytí IP 64, který sleduje jednotlivá čidla průtoku, teploty vody, hladinoměry a v neposlední řadě ohřev média.

Hlavní výhody a vlastnosti:

  • Velmi tuhá konstrukce stroje odolná proti rzi
  • Čerpadla zajišťující konstantní přívod H2O
  • Jednoduchá intuitivní obsluha stroje
  • Nerezové provedení
  • Nejvyšší možná přesnost mechanického zpracování
  • Svárová nerezová konstrukce stroje z item profilů
  • 3 nezávislé kalící boxy
  • Veškeré ovládání stroje je zajištěno z dotykového LCD panelu
  • Stabilní snímač teploty
  • Možnost nastavení času kalení pro jednotlivé kalící sestavy

 

zkušební stroje, zkouška prokalitelnosti, Jominiho zkouška

Download:

Další informace:

rtrtrt

Kontaktujte nás: