Výhody instrumentace LABORTECH CHK rázových kladiv

V rámci nedávného spuštění našich webových stránek, jsme se rozhodli, že Vám nabídneme naše instrumentovaná rázová Charpyho kladiva řady CHK.2 do 450J za zvýhodněnou cenu srovnatelnou se základním strojem. Při koupi našich instrumentovaných kladiv LABTEST CHK 450J-I a LABTEST CHK 450J-IA, tak dostanete nadstandard za cenu standardu. A v čem spočívá výhoda instrumentace u našich rázových kladiv oproti těm neinstrumentovaným?

  1. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZKOUŠKY – v softwaru IMPACTTest zobrazení grafické křivky průběhu zkoušky v závislosti síly a čase, nebo deformace
  2. DETAILNÍ ANALÝZA VELIČIN – krom standardních charakteristických hodnot síly (Fgy, Fm, Fiu, Fa),  také detailní analýza díčích charakteristických hodnot veličin průhybu (Sgy, Sm, Siu, Sa, St) a hodnot nárazové práce (Wm, Wiu, Wa, Wt)
  3. INTEGRÁLOVÝ VÝPOČET ENERGIE – možnost přesněšjího integrálového výpočtu energie z plochy pod křivkou, než u neinstrumentované verze vycházející z úhlového výpočtu.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.