V rámci našich pravidelně konaných předváděcích akcích, jsme našim zákazníkům představili v Česku unikátní Servo-hydraulický dynamický Biaxiální zkušební stroj pro víceosé zatěžování.

V úterý 5.11. probíhala v showroomu naší výrobní haly jedna z našich pravidelně konaných předváděcích akcích, avšak tato akce byla ojedinělá nikoli pouze množstvím strojů, které mohli návštěvníci zhlédnout, ale jejím samotným koncipováním. Našim hostům jsme představili projekty, jež byly svým přístupem a metodou aplikování inovativní v oblasti materiálového inženýrství. Chtěli jsme představit projekty, které napomohly našim zákazníkům, ať už snížit celkové náklady na samotný výrobní proces, či zvýšit výrobní potenciál a navýšit tak možný zisk anebo snížit celkovou energetickou náročnost strojů, a tím tak snížit dopad na životní prostředí.

Jsme rovněž velice rádi, že naši samotní zákazníci nám v průběhu prezentací sdělovali a podělili se s kolegy o pozitivní zkušenosti s pořízením našich zařízení, které jim přinesly rychlou finanční návratnost, a to již po několika málo měsících od samotné koupi zařízení. Tato zjištění vnímáme z naší strany jako obrovský úspěch.

Samotným vrcholem akce bylo představení v Česku doposud nikým nevyrobený  Servo-hydraulický dynamický biaxiální zkušební stroj s výrobním označením LabTest 6.250H.11, tento stroj jsme speciálně vyvinuli pro Moskevskou univerzitu k víceosému, nízko a vysoko cyklovému zatížení kompozit a materiálů pro letecký průmysl.

 

LabTest 6.250H.11

Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům akce a budeme se na Vás opět těšit na naší dálší předváděcí akci

TEAM LABORTECH