Národní registrace LABORTECH

Firma LABORTECH s.r.o. uzavřela první strategickou smlouvu s Českým metrologickým institutem (ČMI) o výrobě, kalibraci a servisu měřících zkušebních přístrojů již v roce 1995. Tato dohoda se pravidelně aktualizuje a je uzavřená na základě zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., kde posiluje pozici společnosti LABORTECH jako předního výrobce kvalitních a spolehlivých zkušebních strojů a zařízení.

Metrologie, věda o měření, hraje v moderním průmyslu klíčovou roli. Přesné a spolehlivé měření je nezbytné pro zajištění kvality výrobků a procesů v různých odvětvích. V souladu se zákonem o metrologii je nutné, aby měřicí zařízení splňovala přísné standardy a byla pravidelně kalibrována a udržována.

Díky smlouvě s Českým metrologickým institutem má firma LABORTECH zajištěn přístup k nejnovějším informacím a technologiím v oblasti metrologie. To jí umožňuje vyrábět měřicí přístroje, které odpovídají nejvyšším standardům a požadavkům trhu. Zároveň je schopna poskytovat komplexní služby v oblasti kalibrace a servisu, což je klíčové pro udržení přesnosti a spolehlivosti měřicích zařízení.

Závazek ke kvalitě a přesnosti…

Spolupráce s Českým metrologickým institutem posiluje důvěru zákazníků v produkty a služby firmy LABORTECH. Certifikace a kalibrace provedené pod dohledem renomovaného institutu zaručují, že měřicí zařízení splňují nejvyšší standardy přesnosti a spolehlivosti.

Celkově tato smlouva potvrzuje závazek firmy LABORTECH k poskytování kvalitních zkušebních strojů, zařízení a služeb, které přispívají k efektivitě, spolehlivosti a konkurenceschopnosti průmyslových podniků v České republice a po celém světě.