LABORTECH posílil o nového výkonného ředitele!

Výkonným ředitelem společnosti LABORTECH s.r.o., se k 1.9.2020 stal Ing. Libor Klimpar, který bude nadále zodpovědný za celkové směrování a řízení společnosti, tvorbu strategie, politiky k naplňování stanovených cílů. Náš úspěšný, dynamicky se rozvíjející tým posílí zkušenostmi z mezinárodního prostředí strojírenských firem, kde pracoval v oblastech obchodu, servisu, údržby, montáže a projektového managementu.

Ing. Libor Klimpar – Výkonný ředitel

Rozhovor s novým výkonným ředitelem společnosti LABORTECH s.r.o.,:

Pane řediteli, jaké jsou Vaše první dojmy?

Je to  pro mne zejména čest, že mohu pracovat pro tak vysoce vyspělou technologickou firmu a podílet se na jejím dalším rozvoji. Díky úspěšnému vývoji jedinečného, technicky unikátního biaxiálního stroje jsme jedním ze tří světových lídrů na trhu zkušebních strojů. Vnímám, že pro tým LABORTECHU je důležitá vzájemná otevřenost, spolupráce a flexibilita. Každý přispívá svým dílem k našemu rozvoji a má chuť se trvale zlepšovat a nacházet nová řešení.

Jak ovlivňuje současná situace stabilitu společnosti?

Jsme silná, zdravá, ryze česká rodinná firma, s bohatým portfoliem produktů, s vlastním vývojem. Disponujeme také širokou nabídkou služeb.

Díky prozíravosti pana Duška, majitele a jednatele, jsme investovali do prezentace naší společnosti, což nám přináší ovoce v podobě zakázek z celého světa a více než 20 průmyslových odvětví.

Musím vyzdvihnout a velmi ocenit práci zahraničních partnerů, podporovaných našim prodejním týmem. Úspěšně prodávají naše produkty a podporují tím náš růst i v dnešní komplikované době.

Kde vidíte budoucnost LABORTECHU?

Všude ve světě. Věřím, a naše výsledky tomu nasvědčují, že i malá česká firma, dokáže dobýt svět. Věřím v naši budoucnost, protože „Na každém detailu záleží„ jak mimochodem uvádí nové motto naší společnosti a jsou to právě detaily, ve kterých se snažíme vyniknout.

Slovo na závěr?

Děkuji a přeji nám všem, našim kolegům, partnerům, zákazníkům a jejich rodinám, ať ve zdraví společně překonáme těžkosti dnešní doby.

TÝM LABORTECH

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.