H.4 – Hydraulické zkušební lisy do 10MN

Zkušební lisy řady H. 4 v provedení do 10MN jsou určené pro mechanické zkoušky v tlaku a ohybu ocelových desek, betonových kostek, trámečků a ostatních komponentů. Do základního vybavení stroje patří centrální tichý a ekonomický hydraulický pohon řady HAS.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady H.4

pokud

 • Robustní vertikální stojanové provedení s mechanickou odolností a životností se čtyřmi tvrdě chromovými vodícími tyčemi v souladu s EN 12390-4.
 • Modulární provedení  strojů pro tlakové zkoušky – série 00, ohybové zkoušky – série 01 nebo kombinované zkoušky – série 02
 • Kompaktní hydraulické agregáty řady HAS s nízkou hladinou hluku <65 dB
 • Diagnostika hydraulického agregátu HALT 18 ovládána TOUCH LCD SIEMENS ve standardu
 • Řízení pohybu hydraulického válce proporcionálním ventilem v silové smyčce.
 • Jednoduché ovládání stroje přes RMCi displej nebo na kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky lze použít software Test&Motion.
 • Stroje řady H.4 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017
 • Přesnost v souladu s normami: ČSN EN 12390-4, ASTM C 39,  EN ISO 7500-1.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). 
 • Integrace různých tlačných a ohybových přípravků dle norem.

 

MEZERA

DĚLENÍ zkušebních lisů H.4 dle použití

S naším sortimentem zkušebních lisů vyzkoušíte všechno …

Zkušební lisy firmy LABORTECH lze využít pro zkoušky pevnosti v ohybu na cementových hranolech a maltových hranolech, sádrových hranolech a sádrových hranolech, potěrech malty a potěrových směsích, keramických taškách a deskách, betonových střešních taškách, hliněných střešních taškách, žáruvzdorných materiálech, betonových nosnících, betonových deskách, betonových obrubnících, betonových obrubnících, betonových dlažebních kostkách, dlažebních kostkách z přírodního kamene, deskách a deskách z přírodního kamene.

ZKOUŠENÍ V TLAKU – série 00

Testované materiály:

betonové kostky, betonové válce, jádra pro vrtání betonu, vzorky přírodního kamene, vápenaté pískovce, hliněné cihly, stavební cihly, buněčné betonové kameny, buněčné betonové bloky

Zkušební normy

EN 12390-3, EN 12504-1, EN 206

EN 12390-3, EN 12504-1, EN 206

ZKOUŠENÍ V OHYBU – série 01

Testované materiály:

betonové tyče / nosníky, betonové desky, betonové obrubníky, betonové dlažební kostky, dlažební kostky z přírodního kamene, desky z přírodního kamene, obrubníky z přírodního kamene

Zkušební normy

EN 196, EN 1015-11, ASTM C348, EN 12808-3, EN 13813, EN 13892-3, EN 13279-2, EN 13454-2EN 12390-5, EN 1339, EN 1343, EN 1344, s příslušenstvím je možné provádět zkoušky obrubníku podle EN 1338, EN 1340 a pro tlakové zkoušky.

KOMBINOVANÉ ZKOUŠENÍ – série 02

Testované materiály:

betonové kostky, betonové válce, jádra pro vrtání betonu, vzorky přírodního kamene, vápenaté pískovce, hliněné cihly, stavební cihly, buněčné betonové kameny, buněčné betonové bloky

Zkušební normy

EN 12390-3, EN 12504-1, EN 206

MEZERA

VIDEA na zkušebních lisech LabTest řady H.4

Zkouška tlakem na žáruvzdorném vysokopevnostním vzorku

Tlaková zkouška na zkušebním lisu LabTest 6.2000-100H.4 v souladu s normou EN 12390-3, EN 12504-1 a EN 206

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA LISECH LABTEST H.4 S RŮZNÝMI ZKUŠEBNÍMI PŘÍPRAVKY

Každá norma má svůj přípravek a ten vám nabízíme …

Přípravky pro tlakové zkoušky

Zkoušky pevnosti v tlaku podle na EN 12390-3, EN 12504-1, EN 206 na beton a vysokou pevnost betonu,  cihel dle. na EN 772 atd.

Přípravky pro 3 a 4 bodové ohyby

přípravky pro 3 a 4 bodový ohyb v souladu s normami EN 196, EN 1015-11, ASTM C348, EN 12808-3, EN 13813, EN 13892-3, EN 13279-2, EN 13454-2EN 12390-5, EN 1339, EN 1343, EN 1344 atd.

Speciální zkušební přípravky

Speciální přípravky např. pro pěchovací zkoušky materiálů atd.

MEZERA

Software Test&Motion+

Intuitivní software pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku ohybu a krutu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software Test&Motion+ – BASIC

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

MEZERA