Elektromechanický zkušební stroj LabTest 6.600 – Inovativní řešení pro ambiciózní projekty

Hydraulické čelisti, zkušební příslušenství

V rámci projektu pro Fakultu stavební, architektury a environmetálního inženýrství Lodžské technické univerzity v Polsku, jsme realizovali výrobu stroje LabTest 6.600 řady E.3. U tohoto stroje jsme díky typologii testovaného materiálu a podmínek pro testováni, provedli několik inovativních modifikací. Jedna z nejvýznamějších modifikací zařízení, krom zvýšeného rámu, je možnost testování kompozitních materiálů, a to sice sklolaminátových betonových výztuh. Z toho důvodu jsme vytvořili zvětšené vložky do čelistí se zvýšenou třecí silou v dosedací ploše, a proto bylo nutné zhotovit robustnější hydraulické čelisti s bočním přítlakem.  Jelikož je upínání sklolaminátových výztuh velmi specifickou disciplínou, proto jsme díky dlouholetým zkušenostem v této problematice s našimi inženýry vyvinuli metodu kombinující navzájem 3 faktory:

  • Vytvoření speciálních čelistí s vložkami
  • Vyvinutím specifické upínací plochy na hydraulických čelistech
  • Automaticky řízeným tlakem v čelistech

Modifikované hydraulické čelisti rovněž nabízejí možnost připevnění dalších testovacích přípravků na čelisti jako např. přípravků pro 3 a 4 bodový ohyb, bez nutnosti jejich demontáže.

zkušební stroj, trhací stroj, upínací čelisti, videoprůtahoměr

Elektromechanický zkušební stroje LabTest 6.600 – Hydraulické čelisti s videoprůtahoměrem ONE

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.