C. 3 – ZKUŠEBNÍ STROJE CREEP S NÍZKOOTÁČKOVÝM SERVO POHONEM

Elektromechanické zkušební stroje CREEP řady C.3 firmy LABORTECH ve vertikálním stojanovém provedení do 250kN udržující stále zatížení pomocí centrálního zatěžovacího mechanismu nebo nízko cyklové zatížení až do frekvence 2 Hz tvořeného bezvůlovým kuličkovým šroubem a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servopohonem. Tyto stroje jsou vhodné pro klasické i pokročilé testy tečení, relaxace napětí v materiálu atd. při konstantní homogenní teplotě ve vysokoteplotní peci se spolehlivou deklaraci výsledků i po 10 000 hodinách nepřetržitého zatěžování. které vyžaduje maximální přesnost řízení síly a axiálního vyrovnání.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady C.3

Přesnost, souosost a životnost, to jsou parametry ve standardu

MEZERA

 • Elektromechanický stroj na testování tečení materiálů za okolních a vysokoteplotních podmínek
 • Typy zkoušek: únavové zkoušky v rozsahu tahu, Creepová zkouška pomalými rychlostmi, tažnost a relaxační testy, klasické zkoušky tečení, modelování přetvoření, zkoušky růstu a rozšiřování trhlin, stanovení vodíkové křehkosti, testy s plynulou regulací síly a teploty  
 • Typy zkušebních norem: EN 2002-005ISO 204ASTM E1457, ASTM E139,  ASTM F519, ASTM G129
 • S tímto zkušebním strojem lze také provádět krátkodobé zkoušky v tahu, tlaku a ohybu
 • Libovolná aplikace zatížení s řízenou silou.
 • Vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, zaručenou mechanickou souosostí a životností.
 • Zatěžování pomocí bez vůlového kuličkového šroubu a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servopohonem s dobou zátěže více jak 10 000 hodin.
 • Konstrukce stroje v souladu definovaná pro zkoušení s EN 2002-005, ISO 204, ASTM E1457, ASTM E139,  ASTM F519, ASTM G129
 • Odolné vibrační podložky pro zamezení přenosu vibrací.
 • Automatické ukončení testu po přetržení vzorků s možností nastavení kritéria.
 • Třída přesnosti 1 dle EN ISO 7500-1 – 0,3 až 100% jmenovitého zatížení.
 • Tichý a přesný AC servo pohon s nízkou hlučností,  velkým rozlišením s možností řízení v silové a poziční smyčce.
 • Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a normám: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.
 • Automatická identifikace snímačů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms).Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Ovládání a diagnostika stroje pomocí dálkového ovládače RMCi s LCD displejem.
 • Souosost nastavena podle dle normy ASTM E1012.
 • Křížové břity přispívají k axiálnímu vyrovnání podle požadavků ISO 204, ASTM E292, ASTM E139 a NADCAP.
 • Systém nastaven jednotkou BENTROD – vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti.
 • Vyrovnání souososti systémem CEDEROD
 • Speciální topné spirály pro dlouhodobé zkoušky se samostatnými termočlánky = teplotní homogenita pole.
 • Regulátor teploty SIEMENS TC-22 s přesným řízením zabudovaný v rámu stroje.
 • Široký teplotní rozsah s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.
 • Jeden, dva nebo tři termočlánky – v závislosti na délce vzorku, materiálu a tvaru.
 • Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích.
 • Zefektivnění a zpřesnění provádění vašich testů a přizpůsobení testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku a ohybu  s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.
 • Volitelné moduly: řízení síly v uzavřené smyčce, tečení řízené napětím a deformací, testy relaxace napětí, uživatelsky definované zatěžovací cykly UZD 2
 • Snadná obsluha při provádění testu a vyhodnocování výsledku testu včetně integrovaná regulace teploty vysokoteplotního regulátoru TC 22  
 • Dobře zabezpečená archivace dat za pomocí UPC jednotky
 • Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních.
 • Používají se pouze nejmodernější bezpečnostní techniky a osvědčené průmyslové komponenty pracující v souladu s normami: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.

MEZERA

ZKOUŠKY NA CREEPTest C.3 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

S naším sortimentem příslušenství obsáhnete všechny testy …

MEZERA

Zkušebními přípravky

Upínací a středící přípravky určené pro dlouhodobé zkoušky s přípravky do vysokoteplotních pecí.

Používané materiály: Allooy, Haynes, MAR

Extenzometry mechanické

Extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – kontaktní do 1600°C

Rozlišení EN ISO 9513: Třída 0.5 ASTME83-10: Třída 0,5

Vysokoteplotní pece

Vysokoteplotní pece v rozsahu teplot od 200 do 2000°C s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.

Řízení teploty SIEMENS TC-22 až pro 6 termočlánků.

Video extenzometry

VIDEO extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – bezkontaktní do 1400°C.

Rozlišení EN ISO 9513: Třída 0.2 ASTME83-10: Třída A 

MEZERA

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ řady C.3

 • Technická data
 • Kód produktu
 • Maximální zatížení
 • Zkušební rychlost
 • Rozlišení dráhy
 • Přesnost poloh.

 • Výška stroje – A
 • Šířka stroje – B
 • Hloubka stroje – C
 • Šířka prostoru – D
 • Výška prostoru – E*
 • Hmotnost stroje
 • Příkon stroje
 • Třída přesnosti 1
 • Třída přesnosti 0,5
 • Jednotky
 • kN
 • mm/h-mm/min
 • um
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • kg
 • VA
 • kN
 • kN
 • 6.30C.3
 • 1.03030019

 • 30
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2315
 • 795
 • 700
 • 500
 • 1350
 • 752
 • 820
 • 0,009-30
 • 0,3-30
 • 6.50C.3
 • 1.03030119

 • 30
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2315
 • 795
 • 700
 • 500
 • 1350
 • 752
 • 820
 • 0,15-50
 • 0,5-50
 • 6.100C.3

 • 1.03030219

 • 100
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2475
 • 895
 • 880
 • 610
 • 1350
 • 940
 • 1410
 • 0,3-100
 • 1-100
 • 6.250C.3
 • 1.03030319

 • 250
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2475
 • 895
 • 880
 • 610
 • 1350
 • 1085
 • 1930
 • 0,75-250
 • 2,5-250