C. 2 – ZKUŠEBNÍ STROJE CREEP S PÁKOVÝM PRUŽINOVÝM MECHANISMEM

Firma LABORTECH nabízí zkušební stroje pro dlouhodobé zkoušky C.2, kde je konstantní zátěž vyvozována pákovým mechanismem pomocí pružiny a kontrolním silovým snímačem. Všechny námi vyráběné modifikace CREEP testovacích systémů C.2 jsou navrženy tak, ať se může zákazník plně spolehnout na jeho funkci a přesnost při dlouhodobém konstantním zatěžování (tečení materiálu) silou nebo napětím včetně protažení a při konstantní homogenní teplotě ve vysokoteplotní peci se spolehlivou deklaraci výsledků i po 100 000 hodinách nepřetržitého zatěžování.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady C.2

Přesnost, souosost a životnost, to jsou parametry ve standardu

MEZERA

 • Stroj na testování materiálů pro klasické zkoušky tečení s konstantní gravitační silou.
 • Typy zkoušek: testy růstu/rozšíření trhlin, testy tečení do roztržení, protržení, klasické zkoušky tečení.
 • Typy zkušebních norem: ISO 204, ASTM E139, EN 2002-005, ASTM E1457.
 • Libovolná aplikace zatížení s řízenou silou.
 • Vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, zaručenou mechanickou souosostí a životností.
 • Konstantní zatížení pomocí pákového pružinového mechanismu a snímače síly s dobou zátěže více jak 100 000 hodin.
 • Konstrukce stroje v souladu s EN ISO 204, ASTM E 292 a ASTM E139, GOST 10145, GOST 3248.
 • Odolné vibrační podložky pro zamezení přenosu vibrací.
 • Automatické ukončení testu po přetržení vzorků.
 • Automatické dorovnávání pákového mechanismu do horizontální polohy.
 • Třída přesnosti 1 dle ISO 7500-1 – 0,3 až 100% jmenovitého zatížení.
 • LCD SIEMENS zakomponovány do rámu stroje,  snadno dotykově ovladatelné, komfort obsluhy stroje na velmi vysoké úrovni.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou SIEMENS S7-1200.
 • Vzorkovací frekvencí 1000Hz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 180.000 dílků.
 • Připojení k PC – komunikace přes Modbus TCP.
 • Připojení teplotního regulátoru SIEMENS TC-22 přes Modbus RTU.
 • Integrovaná UPC jednotka na pokrytí elektrických výpadků.
 • Souosost nastavena podle dle normy ASTM E1012.
 • Křížové břity přispívají k axiálnímu vyrovnání podle požadavků ISO 204, ASTM E292, ASTM E139 a NADCAP.
 • Kloubové upnutí (pomocí břitů) ve dvou místech.
 • Systém nastaven jednotkou BENTROD – vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti.
 • Speciální topné spirály pro dlouhodobé zkoušky se samostatnými termočlánky = teplotní homogenita pole.
 • Regulátor teploty SIEMENS TC-22 s přesným řízením zabudovaný v rámu stroje.
 • Široký teplotní rozsah s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.
 • Jeden, dva nebo tři termočlánky – v závislosti na délce vzorku, materiálu a tvaru.
 • Integrovaný intuitivní zkušební software LOTETest zabezpečuje řízení stroje (pozvolné uvolňování závaží).
 • Sběr dat a zobrazení naměřených hodnot z kanálu síly (pokud je součástí silový snímač), kanálu protažení a teploty na vzorku v závislosti na čase.
 • Jako vyšší forma sběru dat, databázového ukládání, generování vlastních metod atd. slouží software CREEPTest.
 • Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních.
 • Používají se pouze nejmodernější bezpečnostní techniky a osvědčené průmyslové komponenty pracující v souladu s normami: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.

MEZERA

ZKOUŠKY NA CREEPTest C.2 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

S naším sortimentem příslušenství obsáhnete všechny testy …

MEZERA

Zkušebními přípravky

Upínací a středící přípravky určené pro dlouhodobé zkoušky s přípravky do vysokoteplotních pecí.

Používané materiály: Allooy, Haynes, MAR

Extenzometry mechanické

Extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – kontaktní do 1600°C

Rozlišení ISO9513: Třída 0.5 ASTME83-10: Třída 0,5

Video extenzometry

VIDEO extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – bezkontaktní do 1400°C.

Rozlišení ISO9513: Třída 0.2 ASTME83-10: Třída A 

Vysokoteplotní pece

Vysokoteplotní pece v rozsahu teplot od 200 do 1600°C s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.

Řízení teploty SIEMENS TC-22 až pro 6 termočlánků.

MEZERA

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ řady C.2

 • Technická data
 • Kód produktu
 • Maximální zatížení
 • Poměr páky
 • Rozměry stroje
 • Výška stroje – A
 • Šířka stroje – B
 • Hloubka stroje – C
 • Výška prostoru – E*
 • Šířka prostoru – D
 • Hmotnost stroje
 • Zkušební rychlost
 • Max. zdvih
 • Přesnost měření
 • Jednotky
 • kN
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • kg
 • mm/min
 • mm
 • 6.10C.2
 • 1.03020319

 • 10
 • 1:20
 • 2130
 • 1150
 • 700
 • 1460
 • 520
 • 590
 • 50
 • 150
 • ISO 7500-1
 • 6.30C.2
 • 1.03020019

 • 30
 • 1:20
 • 2280
 • 1150
 • 700
 • 1460
 • 500
 • 665
 • 50
 • 150
 • Třída přesnosti 1
 • 6.50C.2
 • 1.03020119

 • 50
 • 1:20
 • 2280
 • 1150
 • 700
 • 1460
 • 500
 • 665
 • 50
 • 150
 • 0,3 až 100%
 • 6.100C.2
 • 1.03020219
 • 100
 • 1:20
 • 2280
 • 1150
 • 700
 • 1460
 • 500
 • 665
 • 30
 • 150
 • jmenovitého zatížení