AZS.3 – AUTOMATIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO MĚŘENÍ TVRDOSTI CNG LÁHVÍ

Automatické stacionární zkušební tvrdoměry určené pro měření metodami HB a HV zabudovaný do výrobních a testovacích linek slouží k 100% kontrole tvrdosti dle EN ISO 6506-1 Na těchto systémech lze měřit např. CNG láhve po tepelném opracování, bezešvé trubky, kulaté výkovky atd. Dopravníkový systém lze upravit dle rozměr, tvaru a hmotnosti měřeného kusu a požadavků zákazníka

Charakteristické vlastnosti a popis:

  • Tuhý rám svárové konstrukce s vertikálním přítlačným aktuátorem s lineárním vedením. Horizontální jednotka se zpětnovazebním suportem, frézovací, vpichovací a CCD vyhodnocovací jednotkou.
  • Dopravníkový systém umožňující posuv a rotaci dílu a selekci dílů podle tvrdosti, IO, NIO+ a NIO-
  • Integrovaná jednotka popisu dílu – IMAJE
  • Celkový Taktzeit linky na vstupu – 50sec pro jeden vpich (možnost až 12 vpichu na různých pozicích)
  • Řídicí systém SIEMENS Simatic S7 1500 vč. LCD, Integrované PC vč. software FESTTest
  • Obsluha přes dotykové LCD monitory

Charakteristické vlastnosti:

cng linka

Další informace:

Kontaktujte nás: