VOLNÉ KAPACITY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Společnost LABORTECH, s.r.o. nabízí volné kapacity investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Potenciál. Název projektu: Rozšíření výzkumných a vývojových možností LABORTECH, s.r.o.

 Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019163

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

PROJEKT – ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH MOŽNOSTÍ LABORTECH, s.r.o.

PROJEKT – ROZŠÍŘENÍ VaV A ZAHÁJENÍ VÝVOJE V OBLASTI AUTOMATIZOVANÉHO OTEVŘENÉHO MODULÁRNÍHO SYSTÉMU PŘÍPRAVY A VÝROBY ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ.