AM.1 – TESTOVÁNÍ PKW MĚNIČŮ – POLOAUTOMATICKÁ MONTÁŽNÍ A TESTOVACÍ LINKA

Speciální elektromechanický 1 stanicový vertikální zkušební stroj řady KTMTest 6.5000 určený pro 100% kontrolu třecího, krouticího momentu a úhlu pootočení torzních tlumičů. Tyto stroje jsou určení do montážních a testovacích poloautomatických linek. Tyto stroje se vyznačují velmi vysokou tuhostí zkušebního rámu, rychlostí a přesnosti měření v poloautomatickém režimu. .

Charakteristické vlastnosti:

  • Zkoušení PKW torzních tlumičů – TT
  • Nasazení – poloautomatický provoz
  • Možnost nasazení do zkušební linky
  • Měření třecího a kroutícího momentu
  • Měření úhlu pootočení TT
  • Maximální torzní moment 5000Nm
  • Úhel natočení ± 20°
  • Zkušební rychlost 6°/sec
  • Taktzeit < 120 sec.
  • Měření v I. a III. kvadrantu
  • Obsluha přes dotykový LCD monitor
  • Dálkové ovládání stroje
  • Software KMTest v.3

Charakteristické vlastnosti:

Další informace:

Kontaktujte nás: