Testování kovových materiálů

Zde najdete komplexní informace o standardním i nestandardním testování normalizovaných a nenormalizovaných vzorků a materiálů se zkušebními systémy LABORTECH pro všechny segmenty používané v kovoprůmyslu.

Testování kovových materiálů

Všechny námi vyráběné zkušební systémy zajišťují reprodukovatelné, přesné a spolehlivé výsledky testů založené na mezinárodně standardizovaných testovacích metodách.

Při používání kovových dílů ve svých výrobcích či projektech potřebujete mít jistotu, že jsou bezpečné a spolehlivé a že splňují přísné závazné normy. S pomocí zkušebních strojů od firmy LABORTECH při zkoušení kovů můžete určit a zhodnotit vlastnosti vašich kovových dílů a vzorků a zjistit tak jejich bezpečnost, spolehlivost a soulad s předpisy.

Základní testy kovů můžeme rozdělit na zkoušení normalizovaných vzorků a nenormalizovaných vzorků. Všechny tyto vzorky mají společný jmenovatel, a to je ještě měření tvrdosti. V tomto segmentu zkoušek LABORTECH nabízí speciální a instrumentované tvrdoměry pro měření všemi standardními metodami.

kovové vzorky

Normalizované vzorky

Nestandardizované kovovové vzorky

Atypické vzorky

Testování podle norem:

API5L & ISO 3183

ASTM F2516

Tab Content goes here

ASTM A370
ASTM A370, A416, ISO 15630
ASTM A370, EN10002-1
ASTM A48
ASTM A48
ASTM A746
ASTM C633
ASTM D 1002
ASTM D 1004-13
ASTM E517, E646
ASTM E8
A370, A48, GOST 1497-1
ASTM F606
EN 10002-1
1
1