TESTOVÁNÍ A KONTROLA AUTOMOBILOVÝCH SPOJEK

Měření mechanických vlastností spojky vyžaduje dlouholeté zkušenosti a pochopení správné funkce spojky …