Tahové zkoušky kovových materiálů dle EN ISO 6982-1, ASTM E8

Zkouška tahem je nejběžnější a jednou z nejdůležitějších používaných mechanický zkoušek kovových materiálů, která určuje hodnoty pevnosti a deformace pro aplikace kovů, jež mají zásadní význam při návrhu a konstrukci nejrůznějších komponentů, komodit, nejrůznějších strojů a zařízení či celých budov.

Cílem zkoušky je spolehlivě a reprodukovatelně určit charakteristické hodnoty pro daný typ kovového materiálu a tím tak dosáhnout srovnatelných hodnot s mezinárodními normami.

Axiální tahová zkouška je metoda užívaná k stanovení charakteristických hodnot meze kluzu, tahové pevnosti a přetvoření vzorku při přetržení.