PLASTY – ZKOUŠKY VÝROBKŮ

Na každý mechanický test výrobku z plastů máme zkušební stroj ….

TESTY KANYSTRY

Použití – Normy: ČSN EN 12712

Zkušební metoda: Tlaková zkouška

Použitý stroj: LabTest 6.050 – 5kN

Příslušenství: Tlačné desky 300 x 300 mm

TESTY KANYSTRY

Použití – Normy: ČSN EN 12712

Zkušební metoda: Zkouška rázem

Použitý stroj: LabTest 6.050 – 5kN

Příslušenství: Tlačné desky 300 x 300 mm

TESTY KANYSTRY

Použití – Normy: ČSN EN 12712

Zkušební metoda: Tlaková zkouška

Použitý stroj: LabTest 6.050 – 5kN

Příslušenství: Tlačné desky 300 x 300 mm