C. 5 – ZKUŠEBNÍ STROJE CREEP PRO QUASI – DYNAMICKÉ CYKLICKÉ TESTOVÁNÍ

Elektromechanické zkušební stroje řady C.5 ve vertikálním stojanovém provedení do 250kN určené pro quasi – dynamické cyklické testování a dlouhodobé zkoušky. Stálé přesné zatížení s možností cyklování do frekvence 2Hz je zajištěno pomocí centrálního zatěžovacího mechanismu tvořeného centrálním kuličkovým šroubem a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servo pohonem. Tyto stroje jsou určeny pro provádění dlouhodobých CREEP testů, stanovení tečení, relaxace napětí v materiálu atd. Tato řada strojů se vyznačuje vysokou tuhostí rámu, souosostí a mechanickou odolností.

Hlavní výhody a vlastnosti:

  • Robustní vertikální dvou nebo čtyř sloupový rám s vysokou tuhostí, souosostí, odolností, životností a bezúdržbovým provozem.
  • Tyto stroje jsou určeny pro provádění dlouhodobé nízkocyklové únavy v I. nebo III. kvadrantu až do frekvence 2 Hz, stanovení šíření trhliny, tečení, relaxace napětí materiálu, korozní odolnosti atd.
  • Konstrukce stroje v souladu s EN ISO 204, ASTM E 292 a ASTM E139
  • Řízení, měření, regulace síly a dráhy pomocí vícekanálové elektroniky EDCi s jištěním napětí pomocí UPC ve standardu.
  • Třída přesnosti 1 dle EN ISO 7500-1 v rozsahu 0,3 až 100 % jmenovitého zatížení.
  • V rámu je ergonomicky integrovaný vícekanálový regulátor pro vysokoteplotní pece  a komory včetně řízení.
  • Příprava příčníku pro osový systém BENTROT dle ASTM E1012.

 

Download:

Click here to add your own text

Další informace:

rtrtrt

Kontaktujte nás: